Hagelsrums Masugn
Fem kilometer nordost om Målilla, vid Silveråns fall i byn Hagelsrum, finns resterna av Hagelsrums tredje och sista masugn. Den ursprungliga masugnen byggdes 1748 då Sverige var en stormakt bland Europas järntillverkande länder. Anläggningen kom till för att leverera tackjärn till stångjärnssmedjan i Storebro och tillhörde Storebro Bruk under några decennier. Från början av 1800-talet övergick masugnen till det nybildade Rosenfors Bruk, som därefter tog hand om tackjärnet och bearbetade det vidare.

Läs mera på sidan hagelsrum.se