Böcker till salu
Nedanstående böcker finns för försäljning, pris står angivet, porto tillkommer.

Målilla Storhetstid från 1895 till 1950-talet (Nils Karlsson) kommun handel, industri, hantverk, föreningverksamhet, sport, jakt m.m. Pris: 300:- För beställning ring:
0495-201 76 (Nils Karlsson)
Hagelsrums masugnar 1748 - 1877
(Sven-Gunnar Sporback)
Varför byggdes det en masugn just i Hagelsrum? Vilka har varit ägare? Vad tillverkades i Hagelsrum? Dessa frågor och mycket mer får du svar på i denna bok. Pris:260:- För beställning ring: 0495-207 55 (Sven-Gunnar Sporback)
Hagelsrum från dåtid till nutid
Fakta, minnen och skrönor om Hagelsum. Pris: 60:- För beställning ring:
0495-204 90 (Britt-Marie Fransson)
Alla tiders Målilla (Staffan Roselius)
Denna bok ger en bred skildring av Målillabygdens historia från forntid och medeltid fram till början av tjugohundratalet. Pris: 200:-
För beställning ring: 070-645 98 75, (Staffan Roselius) eller maila: staffan.roselius@folkbildning.net
Beställ direkt från förlaget: 013-16 49 20 mail:futurum@algonet.se
Postadress Målilla (Annika Mikkonen)
En hembydshistora som handlar lite om mycket. Pris 150 kr För beställning ring: 0495-213 03, 070-222 54 75
(Annika Mikkonen)
Slottet i skogen Målilla sanatoriums historia. Utan att göra anspråk på saklighet till alla delar har vi försökt så gott vi kunnat att skildra vad som hände under sanatorietiden 1915-1973. Vi vill med denna bok ge en bild av hur både patienter och personal levde och verkade i samklang med varandra här på Målilla Sanatorium. I boken finns mycket bilder, nedtecknade historier och citat ur patienternas egen tidning Moliljan m.m. Pris 150kr
För beställning gå in på: www.sanatoriemuseet.se
Sporbacka jernbruk och Toverums bruk 1735 - 1886 ) (Sven-Gunnar Sporback)Den här boken ger svar på några frågor: Varför byggdes det en masugn just vid Sporrbacka? Varför byggdes de båda stångjärnssmedjorna i Toverum och Fängebo? Vilka konflikter skapade dessa anläggningar med konkurrenter, markägare och andra? Vem grundade företaget och vilka ägare har det haft? Hur såg den första masugnen och stångjärnssmedjorna ut och hur utvecklades tekniken? Varifrån togs råmaterial? Vart tog de färdiga produkterna vägen? Pris 175 kr För beställning ring: 0495-207 55 (Sven-Gunnar Sporback)

Sven-Gunnar Sporback, född 1935, har sina rötter i Locknevi socken i nuvarande Vimmerby kommun. Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1962. Anställd inom Valsverken vid Hagfors Järnverk 1962-66. Anställd vid Norrbottens Järnverk AB, svenskt stål SSAB och INEXA AB, samtliga i Luleå 1967-96, där han hade ledande befattningar inom forskning, produktion och investeringar vid ståltillverkningen i Luleå.