Släktforskning - "Blå Boken"
"Denna handskrivna bok överlämnas till Målilla och Gårdveda, till de båda sammanslagna församlingarnas 150årsjubileum i Målilla den 8 oktober 1972. Samma dag är 60-årsdagen efter min inskrivning som konfirmand den 8 oktober 1912. Boken är avsedd att förvaras i ett arkiv där den skall vara tillgänglig för studier, men absolut ingen utlåning. En utlånad bok och en fågel i handen som man låtit flyga, dem ser man aldrig mer".

Innehåll:
Sida 1:Tillgängliga böcker för studier
Sidorna 8 till 61:Husförhörslängd Målilla 1852 - 1861
Sidorna 63 till 72: Målilla Prästerskap m.m. 
Sidorna 72 och 79:Målilla Pingstdagen 18/5 1913 och 19/5 1963
Sidorna 74 till 78:Bouppteckningar
Sidorna 78 till 80:Daniel Perssons släkt och husförh.längd Hylta 1788 - 1805
Sidorna 80 och 81:Flyttningslängd 1698 - 1725
Sidorna 81 till 83:Hammarsebo gamla nämndemanssläkt
Sidorna 83 till 88:Konfirmandlängd Målilla 1816 - 1823
Sidorna 84 till 95:Vigselbok Målilla från 1801 22/6 t.o.m. 1808
Anmärkningar rörande avskrivningen av originaldokumentet "Blå boken"
Stavningen Originalets stavning har följts, dock med det undantaget att rena skrivfel har justerats.
Detta innebär att en kyrkoherde här predikar inför sin församling, inte inför sin forsamling trots att det en gång har stått så, medan däremot till exempel Crisdala i originalet är och förblir Crisdala även här, aldrig Kristdala förrän det stavas så i ursprungstexten. I förteckningen över Målillas alla präster står i detta dokument en adjunkt stavad alldeles såsom i originalet, det vill säga som Adjuktant. Det är efter denna princip hela avskrivningen har skett, att i så stor utsträckning som möjligt försöka förmedla originalets (och dess författares) skrivsätt till dig som nu läser detta.

Då denna originaltext från början inskrevs för hand i ett blått kollegieblocksliknande häfte (därav också dess arbetsnamn) har dock vissa justeringar med nödvändighet gjorts för att kunna få över alltsammans till maskinskriven text, mest då vad det gäller själva disponeringen av texten, sättet att överföra registerkolumnerna i början och liknande. Frågetecken Alla frågetecken i texten härstammar från originalet.

Den skrift som funnits så gott som oläslig, står inom av avskrivaren införda [hakparenteser]. Inom dessa lämnas ibland ett textförslag, och då inget lämpligt förslag finns att tillgå, några streck --- istället.
De vanliga (parenteserna) däremot, är alla originalets. Exografera Ordet förekommer några gånger i början av dokumentet, men finns inte med i Svenska Akademiens Ordlista eller i något annat liknande verk.
Förslagsvis är det en variant av det i släktforskning betydligt vanligare uttrycket excerpera, det vill säga göra en avskrift, göra ett utdrag ur en skrift. Det lilla bomärket På några ställen i texten finns ett litet ritat bomärke, en slags signatur, infört istället för författarens namn.

Den har här i texten återgivits så pass noga dataprintern har tillåtit. Avskriften Överföringen av "Blå bokens" handskrivna text till den datorutskrift som nu föreligger, utfördes i samarbete mellan Linneaprojektet, Hultsfred och Målilla-Gårdveda Hem-bygdsförening under några vinterveckor 1999-2000 av undertecknad, Michael Ericsson.

Hultsfred, 2000-02-11

Följande böcker finns:
Kyrkböcker exograferade Målilla äldsta ministerialbok 1611-1698.
Målilla vigsel födelse o död bok 1698-1745.
Målilla ministerialbok 1745-1800. Denna bok innehåller födelsebok 1745-1800, vigsellängd 1745-1800, död o begravningslängd 1745-1800, dessutom kyrkoräkenskaper, stämmoprotokoll, anmärkningsvärda händelser, biskops- och prostvisitationer, inventarier m.m. 1745-1800. Med många andra uppgifter rörande socknen från sidan 475 till sida 647. Huvudparten av dessa 172 sidor äro skrivna av Lars Bernhard Hult under slutet av 1700talet.
Även flera präster hade före Hult bidragit med en mindre del. Själva avslutningen av denna bok har senare, innan boken överlämnades till Vadstena, skrivits av kyrkoherden *Karl August Yden, sidor 647 och 649.

Själva avslutningen sidorna 651 och 654 har skrivits av Lars, vicepastor i Virserum, Järeda.
*utan det har skrivits av Lars Fornander.

Exograferade böcker Målilla. Inbindning gjord av
1) Målilla vigselbok 1745-1850
2) Målilla födelsebok 1745-1810
3) Målilla födelsebok 1786-1800, Målilla dödbok 1745-1800
4) Socknens angelägenheter, skrivna av Lars Bernhard Hult, med flera

1) Födelsebok i Gårdveda 1716-1748, dödbok 1716-1800 (samt husförh.längd 1860)
2) Exograferade och ( inbindning av Gårdveda gm ) vigselbok 1715-1800. Lönneberga.
Födelse och doplängd 1688-1730. Vigsellängd 1688-1731. Lönneberga död o begravningslängd 1688-1731.
En del luckor finnes i födelse, vigsel och dödbok 1688-1731. En del HF längd för Lö. finnas.

1) Födelsebok "komplett" Lönneberga 1729-1756
2) Födelsebok Lönneberga 1757-1807
3) Födelsebok 1808-1828, vigselbok 1729-1818
4) Vigselbok 1818-1860, dödbok 1729-1812 Vena äldsta kyrkobok finnes exograferad och inbunden 1611-[1786]. Avskrift av Vena födelse, vigsel och dödbok från 1600talet till omkring 1830talet.
Dessutom finnes flera HF längder avskrivna mellan 1789-[1871] samt en del konfirmationslängder.
Utvandrade till Amerika 1872-1895, soldatlängder med mera.

Backstugor och torp i Målilla enligt 1852 - 1861 års husförhörslängd. De angivna sidorna äro anvisning till uppslaget i originalet av HFlängderna.
Alenäs 183 Liljeholmen 210
Andersberg 220 Liljesand 178
Arendal 187 Liljesjönäs 228
Backst. utan namn u. Lockebo 160 Lundholmen 247
Backst. utan namn u.Säfshult 236 Lindås 20
Berget 296 Linnekullen 235
Bergaholm u. Målilla 5 185 Ljungsberg 282
Bergaholm u. Ö. Årena 274 Lommenäs 227
Björkelid u. Knästorp 152 Lundal 145
Björkelid u. Ö. Årena 2 277 Lundtorp, Brokeh., Hbo 53
Bjursmåla 143 Lustigholm, Hbo, sold.torp 55
Björkelund 153 Låckebo 155
Björneberg 86 Långåsen 222
Björnebäck 264 Malmsholm 188
Björnhorvan 85 Malmsnäs Garveri 76
Blommendahl 260 Marielund 285
Blomsberg [113] Mosjöhult 265
Blomstermåla u. Entsebo 1 22 Modal 268
Blomstermåla u. Ö. Årena 1 172 Modet 158
Blomsteräng 16-17 16 = 17 Moen 204
Boda Rusthåll. 1 Målilla Gästgivareg. 1 161
Bomåla u. Boda 9 Målilla Gästgivareg. 2 168
Bomåla u. Hyltan 101 Målilla Gästgivareg. 3 och 4 172
Bonäs 28 Målilla Gästgivareg. 5 179
Bosjöryd "1600tals-torp" 241 Mörhult (nu ödeby vid Hagelsrum) 190
Boställe Stensryd 1 205 Mösjövik 115
Boställe till Ingeby 237 Norreberg 136
Uppsala 243 Norrhult 247
Östra Årena 2 275 Nyberg 85
Brokehorva 530, 541 Nybo [40]
Brostugan 560, 61 Nybygget, u. Hagelsrum 118
Bruket, Hagelsrum 305 Nybygget, Målilla 3 171
Bruket, Rosenfors 309 Nydal 244
Brännsjönäs 234 Nygård u. Hbo 63
Backefall 236 Nyhagen u. Hägelåkra 182
Dalen 254 Nyhagen . Kråkeryd 127
Dalstugan u. Kyrkbråten 143 Nyhorvan u. Hagelsrum 113
Dalstugan u. Målilla 1 165 Nyhorvan u. Låckebo 159
Djupsjöryd 242 Nymåla, Målilla 3 och 4 146
Ekeberg u. Entsebo 1 13 Nymåla u. Stensryd nr 1 211
Ekeberg u. Ödhult 297 Nymåla u. Stubbhult 230
Ekebo u. Säfshult 233 Nymåla (Annkes i Hb ej omnämnt) 0
Ekebo u. Årena 1 240, 241 Nytorpet, Lilla Råsa 57
Ekenäs 30 Oljefabriken, Hagelsrum 111
Ekhult 34 Ollebygg 35
Elgerum, se Älgerum -- Oset 203
Entsebo nr 1 13 Perstorpet, Ekenäs 38
Entsebo nr 2 23 Pettersberg 187
Eriksholm 184 Poststugan 160 = 304
Fallebo 154 Prästfjärdingen u. Kvillerum 199
Flottsjömåla 229 Prästfjärdingen u. Målilla 3 och 4 175
Fattigstugan 189 Rensjöfällan 235
Fornebo 240 = 241 Rensjöholm 229
Fridslund 22 Rensjömåla 39
Fällan u. Kvillerum 196 Ribbershult 27
Fällan u. Målilla 5 181 Riddersberg 301
Färgeriet, Hagelsrum 109 Rosendal 213
Färgshult, Norra 217 Rosendala 227
Färgshult, Södra 212 Rosenfors Bruk 309
Färgsjömåla 36 Rudeg.lund 170
Färgsjömåla u. Hyggelsebo 90 Rusthållet, Boda 1
Färgsjömåla u. Stensryd 218 Rusthållet, Ö. Årena nr 1 261
Garveriet, Malmsnäs 76 Råsbraten "Stora Råsa" 200
Granhult 281 Röklösa 198
Gransmåla 26 Rötebro 10
Grindstugan u. Ekenäs 40 Sandbäckshult 160
Grindstugan u. Hagelsrum 113 Sandfällan 21
Grindstugan u. Ödhult 249 Sandlid 193
Gästgivaregården, Målilla 161 Sandslätt 185
Göleberg 261, 269 Sandstugan 274
Gjölhult 86 Sandviken 204
Gölenäs 176 = 177 Sandö 185
Gölhorva 159 Sjöbo 21
Görrätt 128 Sjöfallen 28
Hagelsrum 104 Sjöglehult "Hammarsjöryd" 42
Hagelsrums Bruk 105 Sjömon 148
Hagelsrums Färgeri 109 Sjönäs u. Entsebo 29
Hagelsrums Kvarn 112 Sjönäs u. Hbo 55
Hagelsrum Oljefabrik 111 Sjönäs u. Knästorp 152
Hagelsrum Tegelfabrik 110 Sjönäs u. Kullhult 146
Hagelund 140 Sjövik 133
Hagemåla 227 Skanshage 120
Hagesand 184, 185 Slättstugan u. Målilla 1 167
Hagstugan u. Boda Rusthåll 11 Slättstugan u. Stenmsryd 1 204
Hagstugan u. Ämmenäs 1 284 Slätten 169
Hagtorpet u. Ekenäs 33 Smedbo 20, 190
Hammarsebo 41 Sockenstugan 182
Hammarsjöryd 51, 58 Soldattorp utan namn, u. Målilla 1 166
Hesjöholm 187 Spångstugan 278
Hestret 222 Stensryd nr 1, boställe 205
Hjälmsängen 245 Stensryd nr 2, boställe 215
Holmsberg u. Målilla 1 167 = 174 Stenshult 208
Ö. Årena 269 Stensmåla 230
Holmsbäck 177 Stensö 214
Horvan u. Hagelsrum 116 Stighult 202
Horvan u. Hammarsebo 50 Stockhorvan 186
Hultenäs u. Hammarsebo 64 Stockshult 302
Hultet, Lilla 253 Stråtomta 75
Hultet, Stora 251 Strängen 234
Hultet, Övre 253 Strängsnäs 125
Husart. Bomåla, Boda [1] Strängshult 29
Hyggelsebo 93 Strömsholm 65
Hyltan 98 Stubbhult 223
Hägelåkra nr 1 87 Stuga utan namn i Kvillerum 198
Hägelåkra nr 2 73 Stuga utan namn, Målilla 2 140
Hägelåkra nr 3 84 Stuga utan namn, Målilla 3-4 144
Hägelåkra nr 4 88 Stuga utan namn, Målilla 5 179
Hällerum 286 Dessa stugor vore troligen: den första inhysestuga vid prästgården. De övriga stugorna vore nog reserverade för resande vid Målilla 5 gästgivaregårdar.
Hällinge 154
Högalid 260 Svensmåla, Lilla 220
Hörtingen 283 Svensmåla, Stora 219
Johannesberg 252 Sågstugan u. Kallersebo 133
Johanneshult 268 Sågstugan u. Kyrkbråten 143
Jonstorp 221 Sågstugan u. Ödhult 303
Kallersebo 1 129 Säfshult 231
Kallersebo 2 134 Tegelbruk u. Hagelsrum 110
Kalvkätte 228 Tillingeby boställe 237
Kalvsjökulla 141 Tomåla 194
Kalvsjömåla 138 Tranefall u. Hagelsrum 119
Karlsberg 114 Tranefall u. Tillingeby 240
Karlsnäs 176 Turestugan 177
Karlstorp, Hagelsrum 117 Uppsala boställe 244
Kejsarkullen 81 Uppsala, Lilla 254
Knästorp 149 Vadstugan 165
Korpkullen 115 Vakthem 129
Kronoberg 10 Vahlbo 126
Korshult 37 Venshult 228
Kråkeryd 122 Västrahult 148
Kullhult 144 Åbo 170
Kulltorp 79 = 83 Årena, Östra 261
Kvarn, Hagelsrum 112 Årena nr 2, boställe 275
Kvarn, Ämmenäs 287 Åbonäs 266
Kvarnstugan, Kallersebo 133 Åkebo 255
Kvarnstugan, Årena 280 Åryd 269
Kvillerum 194 Älgerum u. Årena 1 267
Kyrkbråten 142 Älgerum u. Årena 2 279
Kyrkomo, Hbo 42 = 50 Älgshult 291
Källehult, Hbo 62 Ämmenäs 1 284
Lamhistret 246 Ämmenäs 2 288
Leran 80 Ässhult 95
Lerbo, Ö. Årena 282 Ödet, Lilla 298
Lerbo u. Stensryd 207 Ödhult 294
    Ödhultsmåla 300
    Östrahult 280
    Övringsmåla 121

I ovan längd saknas många torp, en del kanske vid tillfället voro öde. Jag vill här lämna en sida oskriven så de som känner till torpen skall kunna ifylla dem. En del känner jag till namnen såsom: Dackehålet, Åkroken.
Om vi börjar vid Målilla gamla sockengräns så var ej Ävjebäcken nämnt; det är beläget ca 1/2 km från Haddarp.
1670 års mantalslängd säger Ävjebäcken öde. Ävje. blev definitivt öde omkring sekelskiftet 1900.

På Kalvsjömåla funnos följande torp: 2 torp Sörebo, öde omkring 1830, två torp Tallhem öde omkring 1840.
Backst. Kullen byggt 1845 öde u. senare delen av 1800talet. I Hbo voro torpen Hyttan och Lunnås ej byggda 1864.
Här nere är reserverad plats för onämnda torp och anvisningar.
Reserverad plats: Sparreholm, Kalvhagen, Brännsjötorpet, Rensjötorpet, Per-Larstorpet, Fattigmosse, Näset?

Yrkesregister
Sid i originalet, HF längd 1864
 
Adjuktant 310 Rättare 202, 238, 294
Bodbetjänt 163 Sadelmakare 173
Bokhållare 155, 178, 300, 310 Sergeant 107, 164
Bruksinspektor 107 Skollärare 182
Brukspatron 155 Skomakare [81] 170, 179, 181, 204, 325
Byggmästare 302, 312 Skräddare 175, 176, 224, 268, 274
Deja, "mejerist" 202, 238 Skräddaregesäll 172, 227, 325
Fanjunkare 172, 249 Smed 110a, 171, 305, 307, 311
Filare 312 Smideshandlande 178
Färgare, gesäll, lärling 109, 285 Snickare 31, 273, 312
Gardist 184 Sockenskomakare 185
Garveri, lärling 76, 188 Sockenskräddare 178, 325
Gjutare 75, 305 Soldat 42, 55, 65, 85, 141, 166, 203, 272
Gästgivare 169 Spiksmed 311
Hammarsmed 311, 312 Studerande 215
Handlande 163, 168, 169, 174 Sågare 284
Husar 9, 35, 72, 116, 247, 266 Tegelslagare 110, [6]
Hushållerska 216 Tjänare und. Hagelsrum 105, 106, 180
Inspektor 174, 310 Tjänare u. Kallersebo 130
Kapten 215, 237, 310 - " - Kråkeryd 123
Klensmed 312 - " - Kvillerum 195
Kontraktsprost 194 - " - Lockebo 156, 157
Kopparslagare, gesäll, lärling 168, 169 - " - Stensryd 2, 216
Kronolänsman 172 - " - Tillingeby boställe 238, 239
Kyrkoherde 194 Trumslagare 43, 200
Löjtnant 237 Urmakare 162
Mjölnare 112, 284, 287, 313 Vagnmakaregesäll 72
Nämndeman 47, 95, 99, [101] 262 Verkmästare 310
Organist 182 Veterinär, hästläkare 181
Patron 104 Lösdrivare 326
 
På socknen skrivna 325
Målilla Husförhörslängd 1852-1861

Boda rusthåll 1/8 äger Sven Jonsson i Högagård, Karlstorp.
Brukare Petter Magnusson, född i Målilla 1806 1/4. Hustrun Anna Stina Johansd. född i Lönneberga 1820 8/5, från Lönneberga 1840. Barn Christina Carlotta född i Målilla 1842 18/8, son Petter August född i Målilla 1847 13/3. Gemensamt dottern Ida Lovisa född i Målilla 1859 25/8. Inhyses enkan Maja Lisa Jonsd. född i Målilla 1774 29/8, kom från Misterhult 1852.

1/8 Boda äger Karl Nilsson, född i Målilla 1814 21/1. *Hustrun Maja Stina Petersd. född i Lönneberga 1811 9/2, son Nils Petter August, född i Målilla 1842 23/3, dotter Anna Matilda, född i Målilla 1851 26/7. *Från Lönneberga 1836.

1/24 Boda Lars Magnus Magnisson, född i Målilla 1804 ?/7, H Brita Stina Persd. född i Kråkshult 1824 30/4.
Mannens dotter Anna Lovisa, född i Målilla 1838 14/9, son Johan Petter, född i Målilla 1840 8/10, son Jonas Gustaf, född i Målilla 1852 15/5, son Carl Oskar, född 1854 6/10, son Otto Constan. född i Målilla 1858 11/3, dotter Cristina Sofia, född 1860 20/12. På undantag Peter Samuelsson, född i Ingatorp 1774 2/2. Hustru Maria Samuelsd. född i Målilla 1780. De kommo från Karlstorp 1806.

1/8 Boda Ägaren på undantag Sven Danielsson, född i Södra Vi 1790 4/6. Hustrun Ingrid Karin Persd. född i Målilla 1798 4/7. Dotter Cajsa Lisa, född i Målilla 1832 8/5. Son Daniel August, född 1837 13/1 i Målilla (förmodligen var det Daniel August som flyttade till Buskebo ? som blev gift med Emma Nilsson, de som byggde huset där Hultsfreds Järnhand. är belägen) Dottern Stina Lovisa, född i Målilla 1839 12/12. Dottern Carlotta född i Målilla 1842 9/11.
Brukare till ovan gård Johan Karlsson, född i Karlstorp 1831 12/6. Hustrun ovanst. Stina Lovisa, född 1839 12/2, dotter Maria Lovisa, född i Målilla 1860 29/11.

1/12 Boda äger Nils Petter Jonsson, född i Mörlunda 1807 28/11. Hustru Stina Karlsd. född i Målilla 1811 5/4. Dotter Maria, född i Mörlunda 1833 31/10. Son Jonas, född i Mörlunda 1835 23/12. Dotter Cristina, född i Mörlunda 1838 5/1. Son Gustaf, född i Mörlunda 1843 3/1. Dotter Sofia Lovisa, född i Tveta 1847 17/3. Son Karl Oskar, född i Målilla 1851 14/10. Dotter Emelia, född i Målilla 1854 4/11. Ovanst. sonen Jonas Nilsson, född i Mörlunda 1835 23/12, hustru Clara Sofia Jonsd. född i Järeda 1839 2/10. Brukar gården?

1/12 Boda Nils Erik Larsson, född i Lönneberga 1833 27/8. Var gift med enkan på gården Ingrid Katarina Magnidotter, född i Målilla 1816 27/10. Hennes barn Stina Lovisa Jonsd. född i Målilla 1838 13/10. Dotter Klara Sofia , född i Målilla 1845 12/8. Son Anders Petter, född i Målilla 1847 2/? Gemensamt Ingrid Maria, född i Målilla 1856 13/8.

1/8 mant. Boda Enkan A.L. Johansd. född i Lönneberga 1811 25/9, från Lönneberga 1834. Dotter Stina Lovisa Jonsd. född 1834 31/1. Till Törnsfall 1856. Son Jonas Petter, född i Målilla 1836 5/11. Son Alfred, född i Målilla 1839 3/11. Son Gustaf Adolf, född i Målilla 1842 26/8. Son Johan August, född i Målilla 1847 17/1. Undantag Jonas Larsson, född 1778 24/1 H. Stina Lisa Magnid. född 1781 15/3, vigda 1802.

1/8 Boda Förre ägaren Johan Petter Magnisson, född i Vena 1806 2/4 Hustrun Maja Stina Persd. född i Lönneberga 1809 3/5. Hade med sina barn rest till Amerika 1853.

Senare ägare och brukare Gustaf Danielsson, född i Målilla 1805 2/3. Hitflyttad från Vena 1851, från "Kalvkätta" se boken OKS sid 60. Från Kallersebo 1855. Undantag Petter Pettersson född i Målilla 1804 30/7 Jonas Pettersson, född 1807 6/3. De voro bosatta i Nyllinge.

1/8 Boda Karl Magnus Pettersson, född i Målilla 1810 9/9. Hustru Catarina Carlsd. född i Målilla 1820 27/11 son Karl August född i 1844 24/1 dottern Carolina född 1849 13/5 son Johan Petter Emil född 1854 29/3.

Boda Husartorp Bomåla Avsk. Husaren Jonas Klang, född i Karlstorp 1799 11/12, senare Husar Johan Pettersson Ebb, född i Kråkshult 1831 25/5. Hustru Lisa Samuels-dotter, född i Kråkshult 1838 25/3, dotter Maria Lovisa, född 1859 25/3.

Boda Rotebro Daniel Agust Johansson, född i Lönneberga 1825 19/6. H Stina Lisa Danielsd. född i Carlstorp 1822 26/1.

Kronoberg Enkan fattighjonet Maria Olofsd. född i Edshult 1790 12/9. Grönäng. Inhyses Jonas Larsson, född i Målilla 1812 8/4. H Johanna Jonsd. född 1814 12/11. Hennes dotter Stina Greta Johansd. född i Lönneberga 1837 20/2.
Son Johan Petter Johansson, född i Lönneberga 1838 15/4 Gemensamt son Nils Fredrik, född i Lönneberga 1840 6/11 son Johan August, född i Lönneberga 1844 16/4, son Carl Alfred, född i Lönneberga 1845 23/5, son Frans Oskar, född i Målilla 1856 17/3. De kom från Lö. 1847.

Entsebo nr 1, 1/2 mant. kronoskatte 1/8 äger Johan Jonsson, född i Målilla 1796 27/1. Hustrun Lisa Stefansd. född i Vimmerby 1795 11/6. Genom överstrykning äro barnens namn oläsligt.
Brukare på nr 1. Innehar Magnus Henric Johansson, född i Järeda 1806 5/6. Son Johan Gustaf Jonsson, född i Målilla 1826 2/4.

1/6 Entsebo nr 1 på undantag Peter Israelsson, född i Målilla 1790 14/3. Hustrun Lena Catarina Danielsd. född i Målilla 1797 23/4. Son August, född i Målilla 183?. Dotter Anna Lovisa, född 1838 10/1. Sonen Gustaf, född 1829 6/1.
Reste till Amerika 1852.

1/16 äger Carl Johan Pettersson, född i Målilla 1826 9/1. Hustru Carolina Larsd. född i Målilla 1832 11/12.
Dotter Amanda Sofia, född i Målilla 1856 22/7. D Lena Gustafa, född i Målilla 1859 7/3.

Blomsteräng Anders Fredrik Johansson, född i Hässelby 1813 5/8.
Hustru Anna Lovisa Eriksd. född i Målilla 1821 30/8. Mannens dotter Stina Lovisa, född i Målilla.
Gemensamt sonen Johan Fredrik, född 1844 27/12. Dotter Gustafa Carlotta, född 1850 12/5.

1/16 äger Karl Magnus Johansson, född i Mörlunda 1825 22/2. Hustrun Sara Greta Samuelsd. född i Pelarne 1824 7/4. Dottern Karolina Kristina, född i Målilla 1853 5/3. Son Johan August Oskar, född i Målilla 1856 20/8 Dotter Sara Sofia, född i Målilla 1858 16/7.

1/8 Entsebo äger Nils Johansson, född i Hammarsebo, Målilla 1828 8/10. Han var son till nämndemannen Johan Birger Svensson, född i Hbo 1785, död i Hbo 1835. (Han var den 8de nämndemannen i Hbo utav de 10 från 1644 till 1921)
Nils Johanssons hustru Carolina Cristina Niclasd. född i Vena 1837 3/6, systern Hulda Sofia född 1839 1/10.
De sistnämnda voro systrar till virkeshandlaren Johan Nicklasson i Vederhult, som gjorde konkurs på 1880talet - då 15 bönder fick gå från sina gårdar.

Stugan Blomsteräng. Johan Erik Pettersson, född i Carlstorp 1806 5/4. Hustrun Johanna Alexandersd. född i Målilla 1804 15/4.

1/8 Entsebo Carl Adam Kullberg, född i Ökna 1818 31/10. H Anna Stina Johansd. född i Järeda 1819 25/12. Son Johan Efraim, född i Kråkshult 1843 13/12. Son Carl, född i Järeda 1847 26/12. Dotter Stina Sofia, född i Målilla 1851 29/4. Dotter Anna Lovisa, född i Mo. 1860 26/5.

Entsebo nr 1 Smebo Jonas Petter Nilsson, född i Målilla 1806 6/3. H Anna Fredrika Jonsd. född i Målilla 1796 2/11. Johan Fredrik Nyberg född i Hbo Målilla 1824 16/4, se boken OKS sid 76. Den sistnämndes hustru Sofia Jonsd. född i Vena 1826 11/8. Hälftenbrukare Daniel Persson född i Järeda 1795 5/9. Hustru Sara Maria Danielsd. född i Målilla 1794 7/6.

Torpet Lindås, Entsebo nr 2 Per Gustaf Nilsson, född i Carlstorp 1823 10/11. Hustrun Stina Margareta, född i Pelarne 1820 17/8. Dotter Sara Kristina, född 1844 3/11. D Anna Lovisa, född Rumskulla 1848 3/7. Dotter Carolina, född i Rumskulla 1850 16/10. Son Johan Petter, född i Hässelby 1853 7/5. Inneboende Nils Larsson, född i Carlstorp 1791 18/3. H Stina Cajsa Danielsd. född i Lönneberga 1800 2/5. Son Anders Fredrik, född i Carlstorp 1841 3/7.

Entsebo Sjöbo Änkan Anna Jonsd. född i Målilla 1788 9/11, död 1854 1/1.
Inhyses Nils Petter Pettersson, född i Målilla 1832 26/9. Hustru Lena Catarina Magnid. född i Målilla 1831 26/9
Dotter Johanna Lovisa, född i Målilla 1858 16/10.

Entsebo Fridslund Petter Jonsson, född i Lönneberga 1809 21/9. Hustru Stina Hansd. född i Hesselby 1805 15/4, dotter Stina Lovisa, född i Målilla 1838 14/9. Har haft u.ä. barn med man från Åbonäs. Modern Catarina Persdotter, född i Lönneberga 1780 2/11.

Stuga Blomstermåla Erik Jonsson, född i Målilla 1807 8/9. Hustru Sara Catarin Eriksd. född i Järeda 1810 1/11.

Entsebo nr 2 1/6 Jonas Carlsson, född i Mörlunda 1809 24/9. H Ullrika Pärsd. född i Järeda 1818 12/4.
Son Karl Petter Jonsson, född i Målilla 1833 9/1.
Brukare Petter Otto Petersson, född i Målilla 1834 7/5. Hustru Carolina Petersd. född i Lönneberga 1824 10/8
Dotter Emma Sofia, född i Målilla 1857 15/3. Inhyses Carl Nilsson, född i Vena 1775.

Entsebo 1/12 mant. Gustaf Samuelssson, född i Tveta 1794 6/10. H Catarina, född i Målilla 1793 24/11, död 1853 10/2. Son August, född i Målilla 1831 5/2.

1/12 Troligen samma gård som ovan. Nils Petter Gustavsson, född i Målilla 1827 5/3. Hustru Stina Maria Eriksd. född i Målilla. Son Nils Johan August, född i Målilla 1850 24/9. Dotter Matilda Sofia, född i Målilla 1849 18/2. Son Karl Gustaf, född i Målilla 1852 17/4. Son Lars Aron, född i Målilla 1854 1/9. D Allida Gustafa, född i Målilla 1858 3/12.
Undantag enkan Magdalena Josefina, född i Målilla 1778 7/8.

1/6 Entsebo nr 2 Johan Gustaf Pettersson, född i Målilla 1818 10/1. Hustru Lena Johansd. född i Vena 1820 6/12. D Stina Lovisa, född i Målilla 1840 1/11. Son Carl Johan, född i Målilla 1845 9/10. D Emma Sofia, född i Målilla 1852 13/4. Son Jonas Valfrid, född i Målilla 1856 3/5. D Hilda Gustafa, född i Målilla 1860 18/3.
På undantag Petter Pärsson, född i Lönneberga 1777 17/9. Son Carl Magnus, född i Målilla 1821 16/5. Dotter Gustafa Fredrika, född i Målilla 1827 12/9.

Entsebo torp Gransmåla Gustaf Petter Nilsson, född i Målilla 1811 13/11. H Anna Persd. född i Målilla 1811 13/12. Son Nils Petter August, född i Målilla 1836 27/9. Son Karl Johan, född i Målilla 1839 15/4. D Stina Carolina, född i Målilla 1842 10/11. Son Gustaf Allfred, född i Målilla 1848 15/2. D Emma Gustafa, född i Målilla 1852 28/5.

Sold. torp Ribbershult Erik Vilhelm Gårdman, född i Gårdveda 1806 29/8. Hustru Ingeborg Christina Larsd. född i Målilla 1811 7/4. Dotter Johanna Lovisa, född i Målilla 1834 1/8. Son Johan Gustaf, född i Målilla 1839 16/3. D Carolina, född i Målilla 1842 27/7. Son Clas August, född i Målilla 1845 27/3. D Stina Carlotta, född i Målilla 1849 6/12. D Ida Maria, född i Målilla 1853 6/7.

Entsebo Stora Bonäs Sven Petter Svensson, född i Målilla 1798 27/8. Hustru Maria Sofia Jonsd. född i Målilla 1795 3/3.

Entsebo Stora Sjöfälla Enkan Maja Stina Svensd. född i Hjorted 1797 26/1. Son Johan Gustaf Johansson, född i Lönneberga 1824 10/8. Daniel August Pettersson, född i Lönneberga 1822 6/11. Hustru Maria Johansd. född i Vena 1821 6/11. Hustruns u.ä. dotter Emma Gustafa född i Målilla 1847 27/11. Son Karl August född i Målilla 1857 29/6. Son Johan Petter, född i Målilla 1854 14/1.

Entsebo Sjönäs Karl Nilsson, född i Målilla 1818 19/1. H Stina Maja Jern, född i Målilla 1819 4/9. Dotter Ida Johanna Maria, född 1843 20/3. Son Karl Johan Petter, född i Målilla 1845 24/2. D Anna Lovisa, född i Målilla 1848 7/9.
D Carolina född 1854 21/11. D Cristina Sofia född i Målilla 1859 24/10.

Entsebo Strängshult Gustaf Petter Månsson, född i Fagerhult1805 26/7. H Stina Maria Svensd. född i Högsby 1809 6/8. D Gustafa Fredrika, född i Målilla 1836 1/10. D Johanna Cristina, född i Målilla 1843 21/5. Son Carl Johan, född i Målilla 1848 15/4. De kom från Gårdveda1852.

3/4 mant. kronoskatte Ekenäs 1/4 äger Inspektor Berglund, 3/8 äger Patron Hagström, 1/8 äger Gustaf Erik Johansson. Brukare Nils Petter Pettersson, född i Målilla 1790 20/4, till Hammarsebo 1856. Hustrun Catarina Nilsd. född i Målilla 1793 7/7. Drängen Lars Erik Nilsson, född i Målilla 1818 19/9. Hustrun Catarina Carolina Nilsd. född i Målilla 1824 20?/9. D Cristina Lovisa, född 1853 28/3, till Hammarsebo 1854.

Ekenäs 1/4 Brukare Gustaf Karlsson Vestring, född i Målilla 1816 22/6. Hustru Anna Catarina Svensd. född i Mörlunda 1816 1/12. D Carolina Sofia, född i Målilla 1838 1/12. D Anna Carlotta, född i Mörlunda 1841 30/1. Son Carl August, född i Målilla 1843 1/11. D Johanna Lovisa, född i Målilla 1849 31/10. Son Johan Vilhelm, född i Målilla 1852 15/4.

1/8 Ekenäs Gustaf Erik Johansson, född i Målilla 1813 4/7. H Anna Catarina Henriksd. född i Järnudda 1808 27/8, dotter till Henrik Jonsson. Död 1851 6/6. Senare gift med Maria Sofia Nilsd. född i Mörlunda 1836 5/8. Undantag Johannes Gustafsson, född i Målilla 1780 20/8, död 1856 23/7. Hustru Catarina Jonsd. född i Målilla, död 1853 24/4.

Ekenäs Husartorp Hagtorpet Husar Johan Enström, född i Karlstorp 1815 4/5 Hustrun Anna Lovisa Danielsd. född i Järeda 1817 12/3. Familjen med barn flyttade till Tuna 1858. Senare Husar Carl Otto Karlberg, född i Vimmerby 1829 10/12. H Cristina Petersd. född i Vena 1833 12/2. Son Karl Johan Oskar, född i Målilla 1856 28/8. Son Nils Johan, född i Målilla 1858 30/10.

Ekenäs torp Ekhult Inhyser Nils Jonsson, född i Mörlunda1798 6/4. H Ingeborg Jaensd. född i Målilla 1801 9/9. Son Anders Fredrik, född i Målilla 1839 13/5. D Johanna Sofia, född i Målilla 1842 29/11. Son Sven Magnus, född i Vena 1833 14/3, till Amerika 1854. Senare torpare sonen Jonas August, född i Målilla 1836 23/3. Dotter Lena Sofia Johansd. född i Järeda 1838 22/2.

Ekenäs Ollebygg Jonas P. Larsson, född i Vena 1812 1/11. Son till Lars Jonsson i Kvarnarp. Hustru Greta Olofsd. född i Crisdala 1815 5/5. Son Lars Petter, född i Målilla 1835 21/5. D Carolina Sofia, född i Målilla 1837 23/11. Son Jacob Johan, född i Målilla 1839 23/11. D Johanna Matilda, född i Målilla 1841 ? 10/11. D Greta Lovisa, född i Målilla 1842 23/11. D Sara Cristina, född i Målilla 1848 19/7. Son Sven August, född i Målilla 1850 29/12. Son Carl Erik, född i Målilla 1857 6/8. Flertalet av barnen återflyttade till Vena.

Ekenäs Färgshult Enkan Lena Andersd. född i Hvena 1780 5/1 dotter till Anders Nils-son i Svinhult. Från Vena 1846, död 1855 22/3. Son Anders P Johansson, född i Målilla 1817 2/1. Inhyses arbetaren Johan Jaensson, född i Målilla 1814 12/7. Hustrun Hedda Hellgren, född i Tryserum 1805.

Ekenäs torp Korset Petter Magnus Jonsson, född i Målilla 1804 30/7. D Carolina, född i Målilla 1839 13/8. Son Jonas Petter, född i Målilla 1841 17/11. D Lena Sofia, född i Målilla 1845 26/1. D Emma Cristina, född i Målilla 1848 15/12. D Ida Matilda, född i Målilla 1860 29/2.

Ekenäs Perstorpet Anders Persson, född i Lönneberga 1808 25/5. H Greta Jonsd. född i Hesselby 1804 3/9. D Anna Stina, född i Målilla 1837 22/2. D Carolina, född i Målilla 1841 6/3. D Greta Sofia, född 1844 7/6.

Ekenäs Rensjömåla Torpare Carl Fredrik Stefansson, född i Målilla 1799 20/9. H Stina Greta Jonsd. född i Målilla 1807 16/2. D Johanna Sofia, född i Målilla 1849 8/10. D Lovisa född i Målilla 1834 13/7. Lyst till äktenskap i Tuna.

Ekenäs Grindstugan Lars Jonsson, född i Vena 1813 19/9, död 1852. Lars Jonsson var av den gamla Koppramåla-släkten. Han var son till nämndeman Jonas Larsson och hans hustru Maja Lagesd. Se Koppramåla-släkten. Hustru Anna Lisa Persd. född i Vena 1810 21/2. Dotter till dragonen Petter Kull i Hällekaret, Sönnerhult. U.ä. son Carl Johan Carlsson, född i Målilla 1837 15/9, till Hyggelsebo 1856 30/2 [?] Son Lars Petter Alfred, född i Målilla 1842 21/2. D Stina Sofia, född i Målilla 1845 14/12. Son Nils Johan, född i Målilla 1850 20/2.

Torp Nybo under Ekenäs Johan Casper Vennerström, född i Tveta 1821 20/10. H Inga Catarina Johansd. född i Målilla 1821 9/6. D Carolina Cristina, född i Tveta 1843 13/9. D Sofia född i Målilla 1849 9/5. Son Karl Johan, född i Tveta 1846 16/12. D Matilda, född i Målilla 1852 30/1. D Emma född i Målilla 1854 24/10. Son Gustaf Alfred, född i Målilla 1857 9/9. D Ida Maria född i Målilla 1860 22/9.

Hammarsebo Rosenholm Daniel Börge Danilsson, född i Faggemåla 1811 21/1, död 1859 12/5. Han var son till Daniel Börgesson som var född i Hammarsebo 1766 15/2, den sistnämnde var av Hbo gamla nämndemanssläkt som varit i Hammarsebo sedan förra hälften av 1600-talet. Hustrun Anna Catarina Andersd. född i Vena 1810 23/7, dotter till Anders Andersson i Gnöttlerum, se boken OKS sid 65. Dotter Matilda, född i Målilla 1833 13/11. D Lena Gustafa född i Målilla 1836 11/9. Son Johan Alfred född i Målilla 1841 3/4. D Carolina Lovisa född i Målilla 1843 8/2. Son Per August född i Målilla 1846 20/2. Son Daniel Otto, född 1848 26/3.

1/48 Hammarsjöryd Sjöglehult ägare Sven Larsson i Kallersebo. Den sistnämnde flyttade till Målilla. Han skänkte till Målilla sin bostad i Målilla. Före ägaren till Sjöglehult var Ingeborg Hansd. från Hulingsryd. Se boken OKS sid 12 1799 22/10.

1/12 Hbo äger Johan Larsson, född i Målilla 1817 25/2. Hustru Maria Carolina Eriksd. född i Vena 1832 13/2, dotter till Erik Jönsson i Ungsberg. Dotter Stina Matilda, född i Målilla 1852 14/1. Son Karl Verner, född i Målilla 1853 14/7.

Kyrkomo Dräng Nils Petter Carlsson, född i Carlstorp 1832 13/1 "Nisse i Kyrkomo". Släkten finnes kvar i Hultsfred och Karlstorp. Nisse i Kyrkomo var en stor begåvning. Hustrun Stina Cajsa Eriksd. född i Målilla 1833 25/5. Dotter Kristina Sofia, född i Målilla 1858 29/1. Senare föddes flera barn.

1/12 Hbo äger Sven Larsson, född i Kallersebo, Målilla 1833 6/4 se Sjöglehult se boken OKS sid 82 och 71.
Brukare Gustaf Larsson, född i Målilla 1806 20/8 (se boken OKS sid 61 och 25 Lars Nilsson) Hustru Stina Cajs Samuelsd. född i Vena 1811 27/4, dotter till Samuel Larsson i Östrahult. Son Lars Erik, född i Målilla 1838 14/4.
D Stina Maria, född i Målilla 1840 8/11. Son Samuel August, född i Målilla 1842 13/12. D Anna Lovisa, född i Målilla 1845 20/11. D Johanna Maria född i Målilla 1850 29/4. Carl Oskar född 1856 25/10. Son Nils Johan, född 1853 7/4.

Hbotorp Blomsberg Johannes Persson Blomkvist, född i Skirö 1780 26/8, död 1860 31/5. H Anna Maria Carlsd. född i Järeda 1781 3/11, död 1856 11/4. Hustrun i Blomkvists andra äktenskap vigd 1857 med Sara Greta Jonsd. född i Vena1820 15/2. Pigan Stina Maja Jonsd. född i Målilla 1832 21/10. Dräng Jonas Jonsson, född i Stenberga 1811 19/4. Undantag trumslagare Daniel Nyberg, född i Nottebäck 1777 28/8 se boken OKS. Död 1855 30/3. Hustru Stina Samuelsd. född i Hbo 1787 18/5, död 1853 14/2.

9/96 mant. Hbo (ägare till ovan nämnde Daniel Nybergs gård) var Karl Magnus Anders-son, född i Hbo 1741 31/12 se OKS sid 17. Hustru Eva Stina Danielsd. född i Målilla 1802 28/4. D Anna Lovisa, född i Målilla 1829 5/1. Son * Anders Gustaf, född i Hbo 1832 4/7. Son Daniel Magnus, född i Hbo 1835 21/1 Ofärdig. D Stina Cajsa, född i Hbo 1839 28/7 Son Karl Johan Bernhard, född i Hbo 1841 21/4. Son Johan August, född 1845 14/3. Lysning 1860 26/2. *Anders Gustaf Karlsson från Hbo, född 1832 4/7 med Carolina Cha. Jonsd. född i Pelarne 1840 29?/3. Inneboende enklingen Johannes Johansson, född i Asby 1807 31/8 (fader till Carolina) Från Hässelby 1860. Se OKS
sid 81.


5/108 Hbo äger Carl Fredrik Nilsson, född i Målilla 1818 26/10. "Han var den äldste person som undertecknad talat vid". Hustrun i hans första äktenskap Johanna Persd. född i Pelarne 1816 8/5. Mannens föräldrar var Nils Petter Jonsson, född i Hbo 1782 17/9. Hustru Maria Magnid. född i Virserum 1787 5/3, död 1852 14/9. Se OKS sid 24. Dotter Anna Sofia, född i Målilla 1828 31/12, gift till Vena 1852 25/4.

5/108 Hbo Erik Carlsson, född på gården 1822 10/9. H Stina Lovisa Johansd. född i Björnhult, Mörlunda 1826 16/6. D Ida Matilda, född i Hbo 1853 24/2. Son Johan Erik, född i Hbo 1859 2/3. Inneboende enkan Brita Stina Nilsd. född i Mo Hammarsjöryd 1782 25/4, död 1855 5/6. Hon var moder till Erik Karlsson. Den sistnämnde avled vid midsommartiden 1912 i en ålder av nära 90 år. Enligt uppgift så skulle Erik Karlsson varit den andra som blivit döpt i Målilla nya men ännu ej invigda kyrka. Den förste som döptes i Målilla kyrka var en som kallades Kalle Pytt i Stockhorva. Den nya kyrkan invigdes Allhelgonsdag i nov. 1822 se OKS sid 73.

7/54 Hbo äger *Carl Johan Karlsson, född i Målilla Hbo 1814 30/4. Hustrun Greta Nilsd. född i Åkarp, Lönneberga. Hon var dotter till nämndeman Nils Olofsson. Nämndeman *Carl Johan Karlsson var den 9 av Hbos gamla nämndemanssläkt i samma släkt sedan förra hälften av 1600talet. Son i Greta Nilsdotters första äktenskap med nämndemannen i Hbo Johan Birger Svensson, född 1785, död 1835. I detta äktenskap föddes sonen Sven Petter August, född i Hbo 1831 1/5. Lyst till Vena 1854. Dotter Stina Greta, född 1839 11/10 i äktenskapet med *Carl Johan Carlsson, född 1814 30/4. Vigd i Järeda 1861 12/5. Dotter Lena Gustafa, född i Hbo 1842 3/1. D Johanna Sofia, född 1845 9/11. Inhyses Johan P Svensson, född i Hbo 1795 16/6 se boken OKS sid 22-15-57-67-"89=1846 7/1" sid 317. Ovanst Lena Gustafa blev gift med Sven Larsson som var född i Kallersebo 1833 och flyttade till Målilla, se Sjöglehult, Hammarsjöryd.

7/96 Hbo äger Sven Larsson i Byn. Brukare Carl Johan Jonsson, född i Målilla 1823 12/2. H Stina Cajsa Olofsd. född i Målilla 1821 15/7. D Lena Cristina, född 1851 27/2. Son Karl Johan Oskar, född i Målilla 1854 21/6. Farmodern enkan Sara Maja Jonsd. född i Målilla 1770 30/11, död 1860 14/3.

7/96 Hbo äger Lars Erik Nilsson i Ekenäs, född i Målilla 1818 19/9. Från Ekenäs till Hbo 1856. Brukare Petter Pärsson, född i Karlstorp 1815 29/1. H Stina Katarina Andersd född i Målilla 1818 13/11 se OKS 1818 14/11. Familjen flyttade till Karlstorp 1852. Fadern till Lars Erik Nilsson i Ekenäs var Nils Petter Pettersson, född i Målilla 1790 20/4 vigd 1820 med Catarina Nilsd. född i Målilla 1793 7/7. De voro inneboende hos sonen i Hammarsebo.

Kyrkomontorp und. Hbo. Enkan Maja Lisa Nilsd. född i Pelarne 1808 8/7. Dotter Johanna, född i Lönneberga 1835 16/12. D Karolina, född i Vena 1839 3/4. Son Carl August, född i Målilla 1843 15/2.

1/18 Horvan Lars Persson, född i Järeda 1805 13/4. H Maja Lena Jonsd. född i Målilla 1802 26/11. Barnhusbarn Olof Alfred Vestring, född 1837 12/9. Han var av släkten Vestring i Målilla som kommit från Virserum men han var född u.ä. och modern uppgav honom som barnhusbarn från Stockholm. Lars Persson ägde gård i Hulingsryd. Horvan ägde Lars Persson med Ingeborg Hansd. (se OKS sid 12) 1799 22/10 gemensamt. 1870 sålde Lars Persson både sin gård i Hulingsryd och Horvan. Han försålde sig på gårdarna vilket han tog så hårt att han gick och dränkte sig i Silverån.

Nydal torp under Hbo. Torpare Johan Petter Samuelsson, född 1807 22/3. H Ingeborg Stina Nilsd. född 1804 5/2. Son *Nils Johan, född 1836 18/5. Anna Catarina, född 1838 25/5. D Stina Matilda, född 1840 19/6. Son Samuel Petter, född 1842 9/6. D Lena Gustafa, född 1844 16/11. Son Otto August, född 1848 8/8. Sonen *Nils Johansson, född i Målilla 1836 18/5, vigd 1860 med Anna Sofia Eriksd. från Pelarne.

Lundtorp Brockehorva Gården som är belägen närmast till Lönneberga. Inhyses Samuel Jonsson, född i Målilla 1801 26/8 se OKS sid 58. Hustrun Catarina Eriksd. född i Lönneberga (1798) 29/5. Dotter Cristina, född i Målilla 1834 15/9 se OKS sid 82 1834 21/3 o. sid 83 1839 15/12.

1/36 Hbo Brokehorva brukar mågen Otto Vilhelm Pettersson, född i Karlstorp 1828 14/4. Hustru se ovan Stina Samuelsd. Lysning 1854 3/4. Son Albert Konstan. Fritjoff, född i Målilla 1860 26/7.

1/72 Hbo Brockehorva Undantag Anders Gabriel Eriksson, född i Järeda 1798. Hustru Lena Lovisa Svensd. född i Hbo 1799 9/5, dotter till nämndeman Sven Jansson se OKS sid 12. Dotter Matilda Sofia, född 1835 10/12 i Hbo. Son Gustaf Erik, född i Målilla 1823 24/1. Ägare till ovan Bror Karl August Samuelsson, född i Pelarna 1834 21/3. Hustru ovan Matilda Sofia 1835 10/12. D Lovisa Sofia, född i Målilla 1858 29/1. Son Karl Emil, född 1860 4/3, gift till Entsebo. Efter vad jag försport så skulle denne vara fader eller farfader till kommunala nämndemannen Karl Karlsson i Entsebo, som numera är död.

Sjönäs torp under Hbo Karl Magnus Månsson, född i Målilla 1818 18/10. H Anna Jonsd. född i Lönneberga 1798 20/1, flyttade från Sjönäs 1854. Inhyses enkan Lena Jonsd. född i Lönneberga 1790 20/3, död 1858 13/1.

Soldattorp Lustigholm Soldat Carl Gustaf Harnesk, född i Södra Vi 1803 29/10. Hustru Maja Lisa Danielsd. född i Lönneberga 1822 1/10. Son Karl Johan, född i Lönneberga 1841 17/12. D Matilda Lovisa, född i Lönneberga 1845 6/9. D Cristina Carolina, född i Lönneberga 1848 17/3. Frans Oskar, född i Lönneberga 1852 4/3.

Torp Brostugan Torpare Jonas Sackariasson, född i Vimmerby 1799. H Anna Lisa Danielsd. född i Målilla 1804 12/9. Han hade blivit änkling 1866 19/6 efter Maja Lisa Andersd. född i Målilla 1805 9/6. I detta äktenskap föddes Karl Johan 1836 14/5. Son Nils Petter, född 1840 10/8, till Vimmerby 1856. Son Anders August, född i Målilla 1829 10/5 till Mörlunda 1855.

Hammarsjöryd 1859 flyttade Gustaf Larsson som var född 1806 till Hammarsebo. Senare brukare August Andersson, född i Vena 1828 23/3. Kom från Kallersebo. H Stina Cajsa Jonsd. född i Järeda 1823 5/8. Kom från Uppsala. Hustruns barn d. Anna Chr. Carlsd. född i Målilla 1855 1/2. Gemensamt barn Allida Sofia, född i Målilla 1860 10/8. Modern enkan Anna Maria Gustafsd. född i Målilla 1784 19/3.

Hammarsjöryd Lars Erik Samuelsson, född i Östrahult, Vena 1819 6/5. Son till Samuel Larsson i Östrahult. Hustrun Stina Cajsa Samuelsd. dotter till Samuel Gustavsson i Ham-marsjöryd, född 1815 27/4. Son Samuel Petter, född 1844 20/10. Han dog i Ekeberg, Vena under slutet av första världskriget. Dotter Johanna Maria, född 1847 21/2. Hustru till Viktor Carlsson i Åryd, Målilla. Se Åryd och Fornebo. Senare gården Nils Johan Andersson. född i Lönneberga 1834 [18/12]. H Cristina Lovisa Nilsd. född i Pelarne 1835 20/2. Dotter Cristina Carlotta född i Lönneberga 1859 17/3. Svärmodern Sara Maria Carlsd. född i Målilla 1779 9/6, till Åryd 1860.

1/24 mant. Hbo Hammarsjöryd Lars Magnus Carlsson. född i Hbo 1808 12/8. H Anna Lena Samuelsd. född i Målilla 1810 1/6. Son Carl Johan, född 1836 8/2. D Anna Lovisa, född i Målilla 1839 10/1. Dotter Johanna Sofia, född 1841 23/8. Son Lars Petter, född 1844 14/4. Dotter Fredrika, född 1847 14/9. Samuel August född 1851 7/1. Den sist-nämnde blev gift med Lotten Lindkvist, Horvan Hbo. De voro föräldrar till avlidna dom-prosten Johan August Hammers samt föräldrar till stadsingenjören i Kalmar, Karl Larsson. Samuel August, född 1851 och hans syskon voro födda i Hammarsjöryd.

Brostugan under Hammarsjöryd Inhyses Nils Petter Petersson, född i Lönneberga 1809 24/3 se OKS sid 63. Hustrun i hans andra äktenskap Sara Lisa Wassgren, född i Målilla 1820 5/10. Vigda 1855 2/9. Barn i hans första äktenskap Anna Lovisa, född 1834 19/4. Son Johan August, född 1836 12/11. Maria Gustafa, född 1838 8/12. Son Nils Fredrik, född 1840 16/10. Johanna Sofia, född 1842 9/11. D Maja Lena, född 1844 19/9, till Entsebo 1860.

Källehult 5/216 Mant. Hbo Johan Erik Svensson, född på Hulingsryds Gästgivaregård 1810 21/11. Hustrun Stina Greta Eriksd. född i Hulingsryds bondby. Se boken OKS. Inhyses pigan Anna Svensd. född i Målilla 1784 11/3, till fattigstugan 1853.

Nygård under Hbo. Anders Eriksson, född 1783. H Greta Persd. född 1784 28/9. U.ä. dotter son Carl Johan Rosen, född i Vimmerby 1839 17/4. Modern bor i Rosenlund under Cristineberg. 1857 bosatta i Hammarsjöryd.

Torp Nygård Nils Petter Nilsson, född 1827 28/5. Son till Nils Petter i Käreby. Kom från Ödhult. Hustru Anna Lovisa Hellerstedt, född i Lofta 1833 14/10. Dotter Sofia Carlotta, född i Gårdveda 1854 2/4. Emma Cristina, född i Målilla 1857 14/4. Matilda Lovisa, född i Målilla 1860 18/11. Dräng Carl Magnus Nilsson, född i Vena 1833 5/2.

Hultenäs Adolf August Nyberg, född i Hbo 1810 12/8. H Stina Maria Nilsd. född i Hbo 1816 15/6. D Stina Sofia, född 1837 4/3. D Anna Catarina, född i Hbo 1839 26/6. Son Johan August född 1842 12/1. D Maria Gustafa född 1844 14/8. D Matilda 1847 13/4. Anders Fredrik, född i Hbo 1850 15/2. Dräng brodern Johan Fredrik Nyberg, född i Hbo 1824 16/7. Hustru Sofia Jonsd. född i Vena 1826 18/1 se boken OKS.

Strömsholm Soldat J P Strömberg, född i Älgshult, Målilla 1796 30/11. Hustru Anna Beata Jonsd. född i Hbo 1795 29/4. Hon var kusin till Strömberg. Son Johan Helmick, född i Högsby 1819 7/2. Dotter Anna Cajsa, född i Källehult Hbo 1832 29/12. Son Nils Fredrik, född i Källehult 1835 29/5. Ovanst. Johan Helmick var på Målilla ålderdomshem 1912-1913.

1/2 mantal Hägelåkra nr 1 1/4 äger Johan Josef Vestring. Född i Virserum 1836 13/3. Hustru Sofia Matilda Sjöstrand, född i Målilla 1841 15/6. Föregående ägare enkan Hedda Lotta Johansd. född i Målilla 1800 23/6. Dotter Lena Lovisa, född i Målilla *1833 29/8. Lyst till äktenskap i Virserum 1857. Dotter Carolina Carlotta, född i Målilla *1833 30/6. Dotter Sofia Matilda, född i Målilla 1841 16/11. Lyst 1859 28/8 med se ovan Johan Josef Vestring. Se ovan 1833 30/6 och 1833 29/8. Avståndet verkar misstänksamt kort nu vid avskrivningen av den skrivna kladden som gjordes i Vadstena. Möjligen kan jag då ha gjort en felskrivning, men det förefaller mycket mera troligt att det var en av den tidens bokföringskonster (om det var en förmögen och ansedd person då föddes i regeln inget barn förrän minst 9 månader efter vigseln. Det andra barnet kunde däremot födas endast ett par månader efter det första barnet). Vestringsgården i Hägelåkra var belägen på den plats där nuvarande apoteket är beläget i Målilla.

Nr 1 Hägelåkra äger Gustaf Erik Eriksson i Vederhult, Vena. Förutvarande ägaren Gustaf F. Persson troligen flyttat till Vena 1859 6/3 eller död? Han var troligen född i Målilla 1794 ? 25/9. Hustru Lisa Jonsd. född i Vena 1804 8/12, till Vena 1860 (Vena födelsebok född 1804 8/12, Lisa dotter till Jöns Samuelsson och Sara Lisa Trogen i Järnudda. Lisa var syster till Karl Jönsson i Hulingsryd) Dotter Stina Lovisa född 1832 15/8. Lyst till äkt. i Vena 1855 30/4. D Anna Sofia född i Målilla 1840 18/4. Lyst till Vena 1859 18/9. Brukare Johan Johansson, född i Målilla 1825 16/7. Hustru Stina Cajsa Magnid. född i Mörlunda 1819. Son Johan August, född 1854 20/4. Son Carl Oskar, född i Målilla 1860 8/7. Brukarens moder Vendla Persd? född i Mörlunda 1796 17/2.

1/8 Hägelåkra äger Karl Ekelund och brukar själv. Förutvarande ägaren var brukspatron Engkvist. Nuvarande brukare var Johan August Larsson, född i Målilla 1838 18/12. Hustru Fredrika Annica Carlsd. född i Mörlunda 1838 7/4. Son Johan Gustaf, född i Mörlunda 1858 9/12. Inhyses enkan Stina Larsd. född i Mörlunda 1782 6/7, till Björneberg 1853.

Nr 1 Hägelåkra innehar Karl Johan Nilsson, född i Misterhult 1814 2/9. Hustru Johanna Jonsd. född i Målilla 1816. D Gustafa Maria Sofia, född i Misterhult 1841 10/3. Till Västra Årena 1860. Dotter Ida Sofia, född i Målilla 1843 26/1. Enka Lena Röding, född i Målilla 1801 18/4, till fattighuset 1855. Omkring 1800 var Röding en tid bosatt i Ormestorp, Vena samt vid samma tid antecknad som ägare till Horvan Hbo. Ibland skrev han sitt namn med Röding, ibland skrev han sitt namn Ruding. Han hade visst fört en flackande tillvaro. Lena Rödings dotter Carolina Eleonora, född i Målilla 1833 3/11. Dotter Maria Carlotta, född i Målilla 1844 20/8. Till fattighuset 1855 ...

Nr 1 Hägelåkra Avskedade Husaren Gustaf Vilhelm Nygren, född i Målilla 1816 13/9. H Märta Maria Persd. född i Målilla 1815 7/2. Son Gustaf Fredrik, född i Målilla 1839 31/10. Son Adolf Vilhelm, född 1845 31/3. Dotter Josefina, född 1850 1/1. D Matilda, född 1854 1/5. Vagnmakaren Gustaf Rassmus Johansson, född 1829 30/3 i Vena?
Inhyses Carl Lindström, född i Mörlunda 1800 19/12. Hustru Sara Gårdman, född 1795 21/11 i Gårdveda. Dotter Emelia Lovisa, född i Målilla 1833 25/4, gift 1853 med Lars Johan Larsson i Hvena. Återkom från Vena 1856 3/8. Dotter Sofia Lovis, född i Målilla 1856 24/12. Carl Lindström kom 1851 från Hagelsrum till Hägelåkra. Flyttade åter till Hagelsrum.

Nr 2 Hägelåkra äger patron Engkvist. Brukare Per Johan August Persson, född i Vena 1826 29/9 (Vena Födelsebok, född 1826 29/9. Per Johan August, son till Per Olofsson i Hultåsa). Hustru Inga Lisa Samuelsd. född i Mörlunda 1822 3/4. Inhyses enkan Cajsa Jonsd. född i Målilla 1787 1/11, död 1858 6/3.

1/4 Hägelåkra Stråtomta Enkan Cajsa Lisa Blomkvist, född i Målilla 1814 21/3. Son Johan August Karlsson, född i Målilla 1845 10/5. Son Karl Oskar, född i Målilla 1849 2/10. D Clara Sofia, född 1852 22/11.

1/4 Hägelåkra nr 2 äger brukspatron Engkvist. Brukare Johannes Jaensson, född i Gårdveda 1805 5/12. H Anna Lisa Persd. född i Vena 1821 20/9, död 1858 25/4.

Nr 3 Malmsnäs garveri Garvare Carl Engström, född i Helleberga 1815 14/9. Hustru Stina Catarina Kvarnström, född i Målilla 1825 9/2. D Vendela Cristina, född i Målilla 1853 16/7. Son Carl Aron, född i Målilla 1857 4/9. Son Johan Fredrik, född 1859 29/9.

1/8 nr 3 Hägelåkra Jonas Jonsson, född i Hvena, Vena födelsebok 1779 6/10. Född Jonas, son till Jon Edmundsson o.h. Sara Johansd. i Brännehult, död 1855 13/1. H Stina Cajsa Persd., född i Mörlunda 1797 1/11. D Stina, född i Målilla 1834 19/9.

1/8 Hägelåkra äger brukspatron Engkvist.

Kulltorp Nils Fredrik Oskar Hamberg, född i Döderhult 1830 20/9. H Emma Cristina Persd. född i Döderhult 1834 29/6. D Adelina Maria född i Döderhult 1855 10/11. Dotter Cristina Amanda, född i Mörlunda 1857 26/10. D Nansy Elisabet, född i Målilla 1859 7/8. Från Mörlunda 1858.

Hägelåkra nr 3 Torp Gölhult. Nils Johan Hellstedt, född i Målilla 1808 27/11. H Cajsa Lisa Magnid. född i Målilla 1805 6/1, död 1860 5/9. D Anna Lovisa, född i Lofta 1833 19/10. Lyst till Nygård 1854. D Catarina Carlotta, född i Ed 1837 9/10. Lyst till Hägelåkra 1858.

Torp Leran Inhyses Lena Persd. född i Målilla 1820 27/6. U.ä. son Karl Johan, född i Målilla 1858 13/4. Dr. Olaus Petersson född i Målilla 1804 21/1. Enkan Carin Jönsd. född i Målilla 1783 31/12. Son Johan Petter Magnisson, född i Målilla 1814 27/2. Krympling.

Nr 3 Hägelåkra Torp Kejsarkullen Enkan Sara Lisa Jonsd. född i Målilla 1784 9/3, till fattigstugan 1854. Senare torpare Carl Johan Nilsson född i Mörlunda 1826 4/7. H
Johanna Maria Ågren, född i Målilla 1825 15/7. Hennes u.ä. dotter Emma Carlotta, född i Målilla 1851 2/2. Son Carl Herman född i Målilla 1854 15/6. Son Johan Alfred 1857 13/6. D Amanda Sofia, född 1860 28/8.

Nyhagen Anders Jonsson, född i Målilla 1802 8/7. Hustru Stina Persd. född i Mörlunda 1803 17/1.

Kulltorp Skomakare Carl Anders Holmström, född i Vimmerby 1822 5/3. Hustru Sofia Carolina Edlund, född i Högsby 1825 25/2, död 1859 26/10.

Nr 4 Hägelåkra äger 1/4 Johan Fredrik Jonsson, född i Målilla 1829 1/5. Vigd 1854 12/11 med Stina Lovisa Jonsd. född i Målilla 1834 19/9. D Hilda Cristina, född i Målilla 1855 2/10. D Emma Carlotta, född i Målilla 1860 20/2.

Torp *Nyborg Soldat Anders Dahl, född i Mora, Kopparbergs län 1799. Hustru Anna Cajsa Johansd. född i Gårdveda 1799 7/3. Sonen Johan, född i Skeppsås 1823 23/8. D Sara Fredrika, född i Målilla 1835 23/8. Anna Cristina, född i Målilla 1839 27/3. Alfred, född 1829 7/11 i Skeppsås. Släkten efter denne Anders Dahls syster Majt finnes ännu kvar i Mora. Här kan nämnas Anders Knagg, skogsarbetare i Oxberg, född 1915. Ovanstående Anders Dahl, han hade en son som även kallades Anders Dahl. Den sistnämnde Anders Dahl rest till Amerika kom till en liten ö långt bortom Amerika. På denna lilla ö voro människorna små som ekorrar och klättrade i träden, men bin hade de däremot som vara stor som får.
Det var en person som frågade Anders Dahl om bina voro så stora hur kunde de komma in i bikupan. Anders Dahl svarade det fingo de se sig om. Släkten Dahl förekommer ännu i denna trakt.

Björnhorvan Rote 102. Soldat Samuel Johan Hägg, född i Rumskulla 1830 4/5. H Sara Greta Johanna, född i Hässelby 1829 2/8. D Carolina Matilda, född i Målilla 1854 7/10. Son Samuel August, född i Målilla 1858 11/2. Son Carl Johan Alfred, född i Målilla 1860 19/6. Se ovan torp *Nyborg. Johannes Larsson, född i Målilla 1836 24/11. Hustru Anna Stina Dahl se 1839 27/3. Dotter Emma Christina, född i Målilla 1859 11/12. Anders Petter Dahl, född i Skeppsås 1829 7/11 - det var denne som återkommit från sin Amerikaresa. Hustrun Marta Catarina Larsd. född i Vena 1838 23/3. Hennes u.ä. son Johan August, född i Målilla 1856 24/9.

Björneberg Torpare Carl Johan Andersson, född i Mörlund 1827 1/1. H Anna Lovisa Nilsd. född i Målilla 1832 6/10. Son Johan August, född i Målilla 1854 7/6. D Johanna Cristina, född i Målilla 1858 17/7.

Nr 5 Hägelåkra 1/8 Johan Petter Pettersson, född i Målilla 1827 24/5. H Sara Maria Jonsd. född i Målilla 1829 3/9. Son Johan Vilhelm, född i Målilla 1858 24/6.

Nr 5 Hägelåkra 1/8 S ovan, undantag Lars född i Målilla Erik Magnisson, född i Målilla 1805 3/8. H Lena Stina Persd. född i Målilla 1808 16/10, son Johan August, född i Målilla 1829 3/8. Son Gustaf Erik, född 1833 11/10. Dotter *Lena Lovisa, född i Målilla 1837 31/1 se nedan.

1/8 del Hägelåkra nr 5 äger Anders August Pettersson, född i Carlstorp 1834 4/5. Hustru se ovan *Lena Lovisa Larsd. född i Målilla 1837 31/1. Son Johan August, född i Målilla 1860 25/1. Inneboende enkeman Magnus Larsson, född 1774 16/12, död 1858 14/9. Sannolikt var han fader till Lars Erik Magnisson, som var född 1805.

Nr 5 Hägelåkra Undantag Jonas Petter Olofsson, född 1787 17/12. Hustru Catarina Jonsd. född 1793 12/4, svagsint, död 1851 7/1. Son Carl Johan Jonsson, född 1819 2/3. H Stina Nilsd. född i Vena 1828 19/6. Vena födelsebok 1828 19/6. Född Anna Christina, från Gnöttlerum, d. till Nils Nilsson o.h. Maja Olofsd. son Johan Alfred, född i Målilla 1858 20/7. Son Gustaf August, född i Målilla 1860 24/5. En broder till Carl Johan Jonsson (Jonas Peter August, född 1836 12/3, till Amerika 1857). Inhyses Jonas P. Nygren, född i Lenhovda 179(9?). H Stina Carlotta Svartling, född i Hellerstad 1794, död 1859 2/4. Andra gång vigd med Lisa Catarina, född i Målilla 1829 23/8.

1/2 mantal Hyggelsebo kronoskatte 1/8 undantag Lars Israelsson, född i Målilla 1798 4/3. Dotter Johanna, född i Målilla 1826 1/1. U.ä. dotter Anna Sofia, född 1852 25/9. Son Per August Larsson, född i Målilla 1828 3/9. Son Carl Johan, född 1833 11/12, till Djupsjöryd 1855. Dottern Lena Lovisa, född i Målilla 1823 9/4. Hennes u.ä. son Johan Fredrik, född i Målilla 1848 1/1. Sofias u.ä. dotter Matilda, född 1853 8/2 samt Christina Lovisa, född 1858 24/2. Boende därstädes Gustaf Magnisson, född i Tveta 1818 6/2. Kom från Bosjöryd 1858. H Carolina Adersd. född i Carlstorp 1825 7/12. Dotter Ida Sofia, född i Gårdveda 1857 11/12. Modern Christin Larsd. född 1766 16/1, död 1857 22/11.

1/8 Hyggelsebo Lars Magnus Hemmingsson, född i Målilla 1814 14/8. H Märta Catarina Johansd. född i Mörlunda 1819 1/8. Son Johan August, född i Målilla 1851 17/3. D Emma Sofia född i Målilla 1853 17/7. Carl Oskar, född i Målilla 1857 12/1. Familjen till Mörlunda 1858. Inhyses modern enkan Maja Stina Nilsd. född i Målilla 1789 22/11. Dotter Cajsa Lisa Hemingsd. född i Målilla 1809 15/8.

Hyggelsebo F.d. nämndeman Nils Johan Larsson, född i Lönneberga 1820 12/11. H Maja Stina Johansd. född i Frödinge 1820 31/8. Ägarinna [---] syster ovan född i Målilla Sara Maria Sjöström? eller Sjöstrand. Son Nils Johan Oskar, född i Målilla 1851 24/11. Son Lars Agust född i Målilla 1855 7/2. D Emma Sofia född i Målilla 1857 6/10. Familjen till Lönneberga 1858 14/3. Senare ägare och brukare Nils Petter Larsson, född i Mörlunda 1816 28/3. Från Mörlunda 1858. Hustru Stina Cajsa Eriksd. född i Vena 1817 15/11. Vena födelsebok född 1817 15/11. Stina C. dotter till Erik Persson o. Stina Jonsd. i Vederhult. Son Johan Fredrik född i Mörlunda 1846 20/12. Son Nils August, född i Mörlunda 1850 23/2. Son Karl Petter född i Mörlunda 1853 13/4. Dotter Alida, född i Mörlunda 1857 16/12.

Torp Ässhult brukar Carl Johan Jonsson, född i Målilla 1817 28/9. H Sofia Albertina Larsd. från Målilla 1838 24/4. Hennes u.ä. dotter Ida Matilda, född i Målilla 1853 4/2. Gemensamt Johan Oskar, född 1860 7/1. Inhyses Lars Eriksson, född 1789 1/1.

1/8 Hyggelsebo äger Nils Petter Larsson i Åskögle, Mörlunda. Brukaren hade flyttat till Mörlunda 1857.

Färgsjömåla under Hyggelsebo. Peter Pärsson, född i Mörlunda 1796. Son Johan August, född i Målilla 1836 2/5, till Djupsjöryd 1854. Dotter Stina Sofia, född i Målilla 1839 12/4, till Stubbhult 1855.

1/2 mantal Hyltan 1/10 äger Petter Pettersson, född i Målilla 1806 13/6. Hustru Maria Catarina Jäger, född i Järeda 1816 16710. Son Per Johan, född i Målilla 1836 25/10. Svagsint. D Stina Maria, född i Målilla 1839 25/8. Son Nils Fredrik, född 1841 5/10 i Målilla. Son Karl August 1844 4/5. Son Gustaf Erik, född i Målilla 1847 4/12. Son Alfred, född 1852 9/5. D Anna Sofia, född i Målilla 1855 20/11. Inhyses enkan Maria Nilsd. född i Pelarne 1793, död 1858 26/10.

1/10 mantal Hyltan Nämndemannen Sven Jaensson, född i Crisdala 1802 28/10. Från Krisdala 1826. Hustrun Stina Kajsa Persd. född i Mörlunda 1798 17/10, död 1858 8/10. Hustru i andra äktenskapet Anna Gustafa Carlsd. född i Mörlunda 1822 18/12, från Mörlunda 1859. I mannens första äktenskap Carolina, född i Målilla 1835 10/6. Son Peter Johan, född 1841 11/6. I andra äktenskapet Carl August, född 1860 25/11. Inhyses Johan Eriksson, född i Målilla 1776 15/4, död 1859 22/3. Hustru Ingeborg Jonsd. född i Hammarsebo 1778 20/3. Vigda 1797 26/12. U.ä. dotter son Johan August Karlsson, till Vena 1854. Se boken OKS.

1/8 Hylta Johannes Nilsson, född i Bellö 1804 4/12. H Maja Lisa Johansd. född i Målilla 1803 14/1. Son Johan August, född 1829 30/11. Son Nils Petter, född 1836 19/8 i Målilla. Carl Viktor, född i Målilla 1840 11/9. U.ä. fosterbarn Sven August Olofsson, född i Målilla 1836 8/4. Carl Johan Olofsson, född 1840 6/8, till Stubbhult 1854. Svärmodern Lisa Svensd. född i Målilla 1787 28/11.

Hyltatorp Bomåla Arbetaren Jonas Petter Josefsson, född i Målilla 1826 10/8. H Maja Lisa Bertilsd. född i Vena 1830 21/3, från Vena 1853. Vena födelsebok 1830 17/3. Maja Lisa dotter till Bertil Nilsson i Björkelid. Son Johan Alfred, född i Målilla 1854 4/3. Dotter Stina Sofia, född i Målilla 1855 21/10. Son Carl August, född i Målilla 1859 27/7. Inhyses Josef Larsson, född i Målilla 1781 15/1. Från Vena 1818, död 1857 9/3. H Lisa Carlsd. född i Crisdala 1790 9/4, död 1853 15/5.

1/20 Hyltan Lars Magnus Hemmingsson, född i Målilla 1814 14/8. H Märta Catarina Jonsd. född i Mörlunda 1819 1/8. Son Johan August, född i Målilla 1851 17/3. D Emma Sofia, född 1853 17/7. Son Karl Oskar, född 1857 12/1 i Målilla. På undantag Nils Eriksson* född i Målilla 1797 23710. Vigd 1823 26/12 med Sara Maja Persd. född i Mörlunda. Syster Stina Eriksd.* född i Målilla 1785 18/9.

1/18 Hylta Nämndeman Carl Magnus Danielsson, född i Målilla 1799 21/5. H Anna Lena Persd. född i Målilla 1808 25/11. Son Carl Petter August född i Målilla 1842 23/2. D Lena Lovisa, född i Målilla 1844 6/4. D Eugenia Christina, född i Målilla 1852 [10] /2.

Hagelsrums Säteri Patron F. Berglund och dess fru enkefru Anna Hagström. Hagelsrum Petrus Hagström och dess fru och son Fredrik.

Hagelsrums Färgeri Carl Andersson. Hustru [Teodora]


Mjölnare Samuel Jonsson och dess hustru flyttade 1865.

Hagelsrums Trädgårdsman Död 1869.

Nyhorvan torp Carl Magnus Rotsten.

Korpkullen Karl Magnus Bogren. Hustru död. Senare svägerskan Anna Catarina Magnid. från Carlstorp.

Hagelsrums säteri Lars Fredrik Berglund, född i Misterhult 1831 29/3. Hustru fru Carolina Otilia Hagström född i Målilla 1835 7/2. Dotter Anna Carolina Elisabet född i Målilla 1857 23/5. Dotter Hildur Elsa Maria, född 1859 14/6. D Agnes Sofia Lovisa född i Målilla 1861 14/5.

3/8 Hagelsrum C.F. Berglund, född i Växjö 1777, död 1854 27/12. Enkefru Marta Elisabet Berglund, född i Mörlunda 1792 30/1.

3/4 H P. Hagström, född i Målilla 1817 22/2. Fru Lovisa Carlotta Berglund, född i Misterhult 1825 18/6. Son Nils Fredrik Hagström, född i Vena 1849 14/10, sannolikt född i Hultåsa. D Elsa Matilda Catharina, född i Vena 1853 2/1. Son Carl Emanuel, född i Vimmerby 1855 28/1. D Vendla Maria Lovisa, född i Målilla 1856 8/4. Son Oskar Johan Petter född i Målilla 1858 4/7.

Hagelsrum Färgeriet Färgare Johan P. Nilsson Lundvall född i Mörlunda 1822 30/9. Hustrun Carolina Cristina Carlsd. född i Mörlunda 1833 16/7. Dotter Alida Carolina född 1852 22/8. Kom från Mörlunda. Smeden Johan Petter Bogren född i Vena 1825 23/5. H Stina Lisa Svensd. född i Frödinge 1821 8/10. Son Karl Oskar, född i Vena 1846 22/12. Dotter Matilda Sofia, född i Målilla 1850 12/4. Från Vena 1849.

Tegelbruket Tegelslagare Carl August Sundlöf, född i Högsby 1822 24/10. Hustrun Anna Greta Norell, född i Målilla 1830 9/3. Son Johan August, född i Målilla 1856 13/9. Son Carl Ludvik, född 1858 14/6. D Anna Fredrika född i Målilla 1860 4/10. Pigan Engel Sundlöv, född i Högsby 1821, till Högsby 1854.

Oljefabriken Ingen. Åren 1868-69 voro mycket svåra år som drabbade såväl jordbruk, skogsbruk och järnhantering. Ungdomarna reste till Amerika. Vid denna tid hade Hagels-rums stora depression börjat. Nedgången började vid den tid då bruket började genom list inköpa de båda byarna Knästorp och Mörhult i slutet av 1850talet. Se boken Draksådd.

Hagelsrums kvarn Mjölnare Karl Johan Kvarnström, född 1821 15/9. H Sofia Matilda Vestring, född 1821 12/10. D Sofia född 1844 28/9. D Ida född 1850 10/2. Till Målilla by 1852. Senare mjölnare Samuel Jonsson, född i Lönneberga 1820 19/5. H Matilda Ryd, född i Högsby 1832 13/12. D Johanna Carlotta, född i Lönneberga 1853 29/12. Dotter Anna Matilda, född i Målilla 1855 21/6. D Emma Sofia, född i Målilla 1857 24/6. Son Carl Johan, född i Målilla 1860 24/3.

Inhyses Peter Stark, född i Hjerpås 1784 7/1. H Lisa Larsd. född i Sandsjö 1749 3/2. D Anna Sofia, född i Myresjö 1820 27/9. Hennes u.ä. dotter Matilda Sofia Lomell, född i Målilla 1845 29/10. Enkan Vendla Gustafsd. född i Målilla 1789 18/12. Se boken OKS sid 18. Son Magnus Fredrik född i Målilla 1832 12/11. Son August, född i Målilla 1828 11/11.

Hagelsrum torp Nyhorvan Sven Johan Svensson, född i Locknevi 1818 6/1. H Anna Lotta Jonn. Född i Vena 1818 3/1. Vena födelsebok född 1818 3/1. Anna Catarina, dotter till Carl Jonn o H Anna Stina Israelsd. i [Helbkaret] Sönnerhults husartorp. D Anna Sofia, född i Målilla 1843 11/12, do flyttade till Vesterum 1857.

Senare torpare Carl Magnus Rotsten, född i Tveta 1818 6/6. H Johanna Sofia Blom, född i Mörlunda 1825. Son Karl Johan, född i Vena 1850 4/5. Dotter Anna Sofia, född i Vena 1852 26/2. Son Nils August, född i Målilla 1855 28/4. Son Clas Alfred, född i Målilla 1861 3/8. Den sistnämnde var soldaten för Hbo Strand i Råsa. Se OKS sid 334 Rote 95 Hbo och sid 320. Om denna Anna Sofia Blom, kallad vackra Anna, finnes en berättelse. Hon hade i sin ungdom 2 beundrare. Den ene var ovannämnde Rotsten samt en annan person. Den andre personen fick övertaget så Rotsten kände sig brädad. Då sade Rotsten "Du kommer inte att få mera av vackra Anna än vad jag gick". Rotsten tänkte att det skulle komma en 3dje och slå ut sin motståndare, men ordspråket säger "för spå och efter gå". Hennes äktenskap med den andre blev ej långvarit förrän hon blev änka och då gifte hon sig med Rotsten och sedan blev hon för andra gången änka. I början av detta sekel köpte soldaten Sten Strand Råsbråten. Strand var då ogift. Modern änkan skötte hushållet. Första årets skörd var 400 skylar havre som Strand tog utav ensam med en lie, men ännu mera var att modern enkan som då var i en ålder av 75 år ensam band ihop och tog upp denna havreskörd. En prestation som en många unga ville göra ensamt. Hon var en kärnkvinna med en fantastisk arbetsförmåga. Svärmodern (Anna Sofia Bloms moder) Lucretia Svensd. född i Mörlunda 1805 13/12, från Vena 1858.

Grindstugan inhyses Carl Danielsson, född i Målilla 1824 20/12. Hustrun Johanna Helena Eriksd. född i Mörlunda 1833 28/9. Inhyses Nils Tillström, född 1798 12/5. Son Nils August, född 1837 3/12.

Torp Carlsberg Johan Magnus Johansson, född i Järeda 1827 19/9. H Stina Maria Nilsd. född i Målilla 1825 24/4. Son Carl Johan född i Målilla 1850 6/9. Senare torpare Anders Petter Gustafsson född i Vimmerby 1826 11/11. H Lena Maria Jonsd. född i Järeda 1831 26/10. Son Per August född i Målilla 1858 24/11. D Ida Carolina, född i Målilla 1861 13/3.

Hagelsrum torp Korpkullen Karl Johan Persson, född i Målilla 1821 26/5. Hustru Stina Cajsa Jonsd. född i Högsby 1820 12/4. Son Carl Oskar född i Målilla 1849 12/1. Son Per August född i Mo. 1853 1/1. Gustaf Alfred född i Målilla 1855 4/10, till Ollebygg 1857. Senare Carl August Bogren, född i Gårdveda 1832 1/1. H Maria Lovisa Magnid. född i Lönneberga 1830 7/10. Dotter Vilhelmina Maria, född i Målilla 1857 28/2. Hilda Carlotta född i Målilla 1860 14/3.

Mösjövik. Sven Petter Karlsson, född i Målilla 1838 3/11. H Stina Lovisa Larsd. född Järeda 1836 27/5.

Senare torpet Korpkullen inneboende hustrun Maria Helena Carlsd. född i Järeda 1807 23/8. Son Carl Gustafsson, född i Målilla 1834 2/4.

Husartorpet Horvan Husar Adolf Nihl, född i Målilla 1822 8/11. Hustru Anna Catarina Hellgren, född i Järeda 1825 14/11. Son Gustaf Alfred, född i Målilla 1848 23/7, till Amerika 1852. Senare Husar Nils Petter Johansson Tohr, född i Myresjö 1827 14/8. H Ingrid Greta Månsd. född i Lönneberga 1820 18/10. Son Johan August, född i Carlstorp 1852 28/10. D Emma Maria, född i Målilla 1855 26/ 8. Dotter Josefina Amanda, född i Målilla 1858 7/10.

Soldattorp Carlstorp Inhyses Petter Svensson Brant, född i Vimmerby 1789 17/1. Hustru Greta Samuelsd. född i Rumskulla 1781 24/1.

Nybygget Johan August Persson, född i Målilla 1834 18/1, från Mörhult 1857. H Sara Sofia Andersd. född i Hjorted 1827 5/2, från Hägelåkra 1857.

Tranefall Torpare Johan Isack Carlsson, född i Målilla 1819 22/4. H Greta Carolina Nilsd. född i Målilla 1830 13/7. Son Nils Viktor, född 1856 28/2. Son Johan Gustaf, född i Målilla 1857 6/11. Cristina Emelia 1859 9/9.

Hagelsrum torp Skårshagen Carl Vestring, född i Målilla 1811 20/2. H Gustafa Hult, född i Nottebäck 1815 28/6. D Maria Lovisa, född i Målilla 1837 30/10. D Carolina Sofia född i Målilla 1839 9/8. Gustafa Amanda född i Järeda 1843 29/4. Gustaf Alfred, född i Järeda 1845 29/7. Son Frans Oskar, född i Målilla 1847 19/12. D Anna Carlotta, född i Målilla 1856 8/9.

Övringsmåla Enkan Catarina Andersd. född i Pelarne 1777 13/9, död 1851 8/11. D Stina Kajsa Nilsd. född i Målilla 1807 22/7. D Brita Lena född i Målilla 1815 19/3. De voro lösdrivare.

Kråkeryd Johan Petter Thunberg, född i Järeda 1822 10/3. Från Järeda 1847, till Mörlunda 1856. Ägaren JP Tuhnberg, född i Tuna 1795 22/5, från Järeda 1853. Son Karl Ludvik, född i Järeda 1832 20/5. Gift till Uppland 1859. D Carolina Cristina, född i Järeda 1820 20/5. Inneboende enkefru Anna Catarina DeRois, född i Tuna 1802 5/10, från Vena 1856. Till Vimmerby 1860. Sedan var det en stor mängd tjänstefolk.

Kråkeryd Vakthem Torpare Carl Jonsson, född i Vena 1819 16/7. H Gustafa Augusta Fredrika Nätt, född i Målilla 1850 4/4. D Clara Sofia, född i Målilla 1851 17/3. D Lovisa Maria, född i Målilla 1853 13/4.

Kråkeryd Strängsnäs Inhyses Sven Blomkvist, född i Mörlunda 1788 8/11. H Stina Greta Larsd. född i Mörlunda 1790 20/1. Torpare Johan Erik Jonsson, född i Vena 1818 8/6. H Lena Lovisa Blomkvist, född i Målilla 1823 26/1. D Lovisa Carlotta, född i Målilla 1847 7/11. Tvill. Lena Sofia och Stina Maria, födda i Målilla 1850 28/6. D Ida Matilda, född 1858 4/12.

Vahlbo under Kråkeryd Torpare Carl Johan Jonsson, född i Målilla 1820 9/11. Hustru Stina Cajsa Carlsd. född i Lönneberga 1818 27/9. Son Johan August, född i Målilla 1846 7/9. D Lovisa Maria, född i Målilla 1855 20/11.

Kråkeryd Nyhagen Gustaf Jonsson, född i Målilla 1810 8/2. H Anna Stina Eriksd. född i Vimmerby 1799 10/3. Son Carl Gustaf, född i Målilla 1827 2/3. Dotter *Johanna Maria född i Målilla 1834 5/3. Senare på torpet Jonas Petter Jonsson, född i Gårdveda 1823 1/3. Hustru se ovan *Johanna Maria Gustafsd. född i Målilla 1834 5/3. Dotter Lovisa Maria född i Målilla 1855 16/12. D Clara Sofia, född i Målilla 1858 9/7. Son Johan August, född i Målilla 1861 6/1.

Torp Görrett Torpare Anders Olofsson, född i Crisdala 1797 7/6. Hustru Anna Brita Jonsd. född i Tveta 1802 3/6. Dotter Johanna Maria, född i Målilla 1833 18/8. D Inga Lena född i Målilla 1837 28/8. Senare på torpet Anders Pettersson (möjligen en måg ?) född i Vimmerby 1825 1/5. Hustru Cristina Lovisa Andersd. född i Målilla 1830 23/3. D Carolina Sofia, född 1853 8/6. D Allida Cristina, född 1861.

Kallersebo Nr 1 3/8 Kallersebo äger Anders Larsson, född i Kallersebo 1819 6/10. H Stina Maria Petersd. född i Mörlunda 1822. Son Lars Petter, född i Kallersebo 1843 11/9. Son Karl Johan, född i Kallersebo 1845 28/5. Dotter Stina Matilda född i Kallersebo 1850 12/4. Son Anders Oskar, född i Målilla 1853 30/8. D Sofia Lovisa född i Kallersebo 17/8 1858. Undantag Anna Maria Johansd. född i Kallersebo 1788 14/11. Svagsint. Modern till Anders Larsson Britta Stina Johansd. född i Kallersebo 1792 5/8. Dottern Stina Cajsa Larsd. född i Kallersebo 1814 9/10 i Målilla. Enfaldig. Hos Anders Larssons tjänste följande bröder Daniel Larsson född i Målilla 1826 12/9, Carl Larsson född 1829 19/4. Denne Carl Larsson var fader till Emma Larsson i Hulingsryd som skänkte sina tillgångar till Målilla-Vena vid sin död omkring 1920 "Emma Larssons fond till hjälpbehövande". Sven Larsson född i Kallersebo 1833 6/4. Han blev gift med Lena från Hbo. De flyttade till Målilla. Skänkte sitt hus till Målilla kommun. Kallersebo var en mycket gammal släktgård som varit i släkten i flera hundra år. Anders Larssons moder var född i Kallersebo. Anders Larsson, "hövdingen" som han kallade sig. Han var äldst av bröderna. Fader var född i Hellerum, Tuna. Hans farfader var född i Kallersebo, men genom sitt giftermål kom till Hellerum, Tuna. De voro mycket rika men även egensinniga. Se boken OKS som ganska klart ger en blick på denna rika bondesläkt i Kallersebo.

Kallersebo 9/64 äger Karl Gustaf Larsson, född i Målilla, Åkebo 1826 6/3. Han var känd som en snäll och omtyckt person. Hustrun Johanna Maria, syster till Anders Lars-son, född i Kallersebo 1824 10/1. De hade en son som var dövstum - om de hade flera barn känner jag ej till.

15/64 Kallersebo Jonas Samuelsson, född i Pelarna 1810 23/10. H Stina Cajsa Larsd. Lönneberga 1813 10/12. Dotter Anna Sofia, född i Målilla 1834 17/6. Lyst till äktenskap i Tveta. D Cornelia Carlotta, född i Målilla 1836 2/3. Lyst till Vimmerby 1860 3/9. Son Lars August, född 1838 3/3. Stina Lovisa, född i Målilla 1840 3/2. Hon blev gift och bosatt i Hammarsebo, där efterkommande ännu finnas. Son Samuel Alfred, född 1842 18/5. D Ida Fredrika, född i Målilla 1848 30/8. Emelia Gustafa, född i Målilla 1853 6/8. Son Karl Oskar, född i Målilla. När Jonas Samuelssons fader vigdes, flyttade han från Kallersebo till Pelarne. Deras härstamning var visst från Västra Årena?

Kallersebo sågstugan Jonas Anders Fält, född i Carlstorp 1804 24/2. H Anna Lisa Johansd. född i Åseda 1811 6/5. D Stina Catarina, född i Carlstorp 1834 17/1. D Anna Lovisa född i Pelarne 1835 24/7. Anders Johan, född i Målilla 1838 18/11. D Lena Sofia född i Målilla 1840 15/12. D Maria född 1843 [9/4]. D Johanna född 1847 28/6. D Emma Carlotta, född i Målilla 1850 25/12.

Kvarnstugan Johan Erik Larsson, född i Målilla 1824 10/6.

Sjövik Johan Petter Larsson, född i Målilla 1812 24/2. H Cajsa Lisa Johansd. född i Målilla 1804 28/2. D Anna Lovisa född 1838 12/9. D Carolina född i Målilla 1842 14/8.

1/8 Kallersebo äges av Anders Larsson och Karl Gustav Larsson. Brukare Gustaf Danielsson, född 1805. Son Nils Gustaf, född 1841 21/7. Son Daniel August, född 1845 1/12. Den sistnämnde var Daniel som kom till Buskebo i Carlstorp och blev gift med Emma Nilsson som var från Lid vid Järnforsen. De flyttade senare ned till Hultsfred och voro bosatta där Hultsfreds Järnhandel nu är belägen.

1/8 Sven Jonsson, född i Mörlunda 1788 5/3. Son Jonas Magnus Svensson, född i Kallersebo 1814 21/5 (kallad Jödde Borre). Han var en rik ogift enstöring. På äldre dagar kom han in i Nils Engdahls affär i Målilla. Engdahl hade på disken en fin lampa. Jödde Borre frågade: Vad kostar lampan? Engdal svarade: Den är så dyr att den kan du inte köpa. Borre frågade en gång till och fick samma svar. Borre tog då lampan och slog den på golvet så den gick i bitar. Sedan lade Borre upp en hundrakronors-sedel och sade till Engdahl: Kan jag nu få veta vad lampan kostar? När Borre avlägsnat sig frågade han dem som stod i affären vem den mannen var. Jo, det är Jödde Borre i Kallersebo och han räknas bland socknens rikaste bönder. Då sade Engdahl: Den knölen har jag nog hört talas om men inte trodde jag att det var han som var Jödde Borre.

Kallersebo Norreberg Jonas Månsson, född i Målilla 1802 17/8. H Stina Lotta Larsd. född i Vena 1797 16/9. Stina, dotter till Lars Pärsson och Kristin Eriksd. i Förträtet. Son Lars Magnus, född i Målilla 1834 28/9. Sara Maria, född i Målilla 1837 25/9. Gustafa Carlotta, född i Målilla 1840 18/11.

Soldattorp Grönäng Nils Nilsson, född i Målilla 1792 11/4, död 1854 15/11. H Greta Stina Danielsd. född i Målilla 1801 8/10. Torpare Karl Johan Nilsson, född i Målilla 1828 16/9. Hustru Kristina Olofsd. född i Målilla 1833 27/7. Anna Lovisa, född i Målilla 1832 6/10. Hon var dotter till Nils Nilsson som var född 1792.

Fortsättning från ovan. Dotter Johanna Cristina, född i Målilla 1835 1/7. D Hedda Carlotta, född i Målilla 1838 16/5. Hustruns u.ä. dottern Carolina Kristina, född 1855 1/10. Gemensamt Johan Gustaf, född i Målilla 1859 8/12.

1/4 Kalvsjömåla 3/32 äger Olof Andersson, född i Fliseryd 1793 8/10. Hustru Anna Petersd. född i Nymåla, Lönneberga. Född 1801 21/1. Senare ägare sonen Anders Petter Andersson, född i Målilla 1827 13/10. D Carolina, född 1829 29/10. Son Karl Johan, född i Målilla 1835 2/11. D Anna Lovisa, född i Mo. 1838 30/4. Lyst 1861 17/10. Son Jonas Otto, född i Lönneberga 1841 19/9. Han blev bonde i Entsebo "Otto Olofsson i Entsebo". För övrigt hänvisas Kalvsjömåla och Ävjebäcken till boken OKS.

3/32 Kalvsjömåla äger Per Olofsson, född i Fliseryd 1789. Gift med Hedda Magnid. De voro barnlösa. Brukare Nils Fredrik Carlsson, född i Hbo 1818 18/9. H Carolina Magnid. född i Lönneberga 1825 20/9. Dotter Stina Maria, född i Målilla 1844 2/1. Son Carl Magnus, född i Kalvsjömåla 1845 26/2. Son Johan August, född i Kalvsjömåla 1847 9/11. Ida, född 1850 21/1. Fredrik Oskar, född 1854 11/10. D Emma Karolina, född i Målilla 1856 11/10. Son Alfred, ödd 1859 23/3. Samtliga barn reste till Amerika, med undantag av Emma, född 1856. Hon blev gift med Samuel i Katebo, Lönneberga. År 1863 föddes Konstan. Nilsson. Han övertog fädernegården Kalvsjömåla. Yngsta dottern Matilda blev gift med Petter i Kulla, Pelarne.

1/16 Kalvsjömåla Ävjebäcken äger Erik Adolfsson i Perstorp. Brukare Sven Jonsson, född i Skeda 1809 30/11. Hustru Catarina, född i Lönneberga 1807 30/4. Dotter Carolina Lovisa, född i Lönneberga 1833 25/9. Johanna, född i Lönneberga 1836 8/9, till Pelarne 1853. Inhyses Jonas Petter Svensson, född i Lönneberga 1830 11/5. Hustru Sofia Lovisa Lindkvist, född i Målilla 29/4. Inhyses enkan Maja Persd. född i Djursdala 1785 10/9, död 1857 26/4. Om den sistnämndes man, soldaten Petter Månsson Bäver, drunknad i Kalvsjömålasjön 1826 21/4, se OKS sid 286. Ovan nämnde Sven Jonsson flyttade från Ävjebäcken till torpet Kullen i Kalvsjömåla, vilket torp han kallade Hagalund. Se OKS sid 285. Dotter [Cartern] Carolina Lovisa, född i Lö. 1836. Hon kallades i dagligt tal Svenn Lina. Hon fick tjänstgöra som skollärarinna. Hon var ganska sträng men välmenande. När barnen hade svårt att lära sig läsa, då sade Svenn Lina: Gråt, barn, när tåra går ut då går ola in. Så var talesättet då - nu: när tårarna rinner, då går orden in. Den siste torparen i Ävjebäcken, det var svarvaren i Ävjebäcken. Han var specialist på att svarva spinnrockar, men han var även specialist på att kunna svarva de mäst fantastiska lögnhistorier. Han var nästan lika god som Mynchausen var inom detta fack. Svarvaren dog i Ävjebäcken 1892. Hans hustru Matilda kom omkring sekelskiftet till Målilla ålderdomshem där hon även dog. Hennes dotter Anna även död på Mo. ålderdomshem. Den andra dottern Ullrika Josefina Krans lever troligen ännu på ålderdomshemmet. Hon levde åtminstone för ett par år tillbaka.

Soldattorpet Kalfsjökulla Soldat Magnus Bång, född i Hasselby 1803 12/12. H Cristina Maria Larsd. född i Vena 1806 15/9. Vena födelsebok född 1806 15/9. Maja Stina u.ä. från Främsteby. Modern pigan Kristina Månsd. 26 år. De flyttade till Vena vintern 1856, och varit bosatta på Jonas Jonssons ägor i Hulingsryd. Sonen Carl Johan August, född i Målilla 1835 2/11. D Carolina Maria, född i Målilla 1837 30/6. D Johanna Sofia, född 1859 18/7. Soldaterna från [Stråbråten] nr 100 Dal och Kalvsjömåla behandlas utförligt på sidorna 321 till 323 i boken OKS.

1/4 mant. Kyrkbråten Karl Magnus Hultgren, född i Vena 1809 15/4 (efter vad jag kan finna så var ovan den Magnus som enl. Vena födelsebok född 1809 29/9 Magnus, son till soldaten Sven Bäck o.h. Catarina Persd. i Källehorva, ålder 32 år) Hustrun Johanna Trogen, född i Målilla 1812 29/12. D Clara Maria, född 1833 23/9. Carl Otto, född i Målilla 1831 17/9. Dotter Cristina Johanna, född i Vena 1836 17/9. Son Johan Magnus Viktor född i Målilla 1839 7/10. D Carolina Josefina, född i Målilla 1844 22/1. D Emma Elisabet, född i Målilla 1848 18/3. Johan Alfred Fabian, född 1851 3/2. Hela familjen till Amerika 1853.

Senare 1/8 Kyrkbråten, äger Jonas Petter Nilsson född i Vena 1817 31/10. H Ingeborg Andersd. född i Vena 1821 14/4. Vena födelsebok 1821 19/4. Född Inga. H. dotter till Rusthållaren Anders Jonsson i Kullen "Flatebo" o.h. Kristin Nilsd. 36 år, dotter Stina Carolina, född i Vena 1842 20/10. D Johanna Sofia, född 1845. D Lena Maria, född 1848 26/10. D Emma Carlotta, född i Målilla 1851 13/1. Son Carl Johan Alfred, född 1853 20/1. Albertina Josefina, född 1855 10/11.

1/8 Kyrkbråten Lars Magnus Nilsson, född i Mörlunda 1832 31/3 H Stina Carolina Jonsd. född i Vena 1842 20/11. De kommo från Krisdala 1859. Vigd 1854 27/2. Huruvida det är fel med födelsedatum eller vigseldatum, det kan jag ej avgöra. Det blir för de lärda att tvista om. Förmodligen är födelsedatum felaktigt?

Kyrkbråten Dahlstugan Carl Vestring, född i Målilla 1784 22/10. H Maja Lisa Persd. född i Målilla 1789 1/1. Son Johan Isack Karlsson, född i Målilla 1819 2274. H Greta Karolina Nilsd. född i Målilla 1830 13/7. Son Karl Johan, född i Målilla 1854 4/6. Nils Viktor, född i Målilla 1856 25/3. Enkling P.A. Westring, född i Målilla 1834 9/9. D Cristina Lovisa, född i Målilla 1857 1/3. De kom 1861 från Björkelund, Knästorp.

Sågstugan Kyrkbråten. Inhyses Carl Magnus Jonsson, född i Målilla 1804 30/4. H Maja Lena Nilsd. född i Mörlunda 1819 17/7. De kommo från Mörlunda.

St. Bjursjömåla Enkan Stina Magnid. född i Myresjö 1794 17/4. Son Carl Adolp, född i Målilla 1833 12/10. Son Petter August, född i Målilla 1837 16/7. D Anna Lovisa Carlsd. född i Målilla 1824 10/1, till Hagelsrum 1852. Hennes u.ä. son Johan August, född 1852 12/4. Dotter Stina Carlsd. född 1829 25/8. Inhyses Johan Magnus Carlsson, född i Målilla 1822 30/1. Kom 1861 från Ollebygg. H Carolina Hultgren, född i Vimmerby 1824 9/11. Från Vena 1853. D Emma Sofia, född i Målilla 1857 20/1, till Vadstena 1857. Inhyses Nils Hansson, född i Hjorted 1802 13/7. H Greta Lisa Svensd. född i Målilla 1797 23/9. De kommo från Lomma 1858. Dotter Carolina, född i Målilla 1837 16/10. U.ä. dotter Cristina Lovisa född i Målilla 1859 17/1. Lysning till Mörhult 1860 20/8.

1/4 mantal Kullhult kronoskatte. 1/8 Anders Norell, född i Södra Vi 1793 23/3. H Inga Katarina Persd. född i Målilla 1807 20/9. Dotter Johanna Sofia, född i Målilla 1835 10/4. D Gustafa Maria, född 1837 23/12. *D Bernhardina Albertina, född i Målilla 1843 5/7. D Matilda Josefina, född 1846 16/9. D Carolina Carlotta Eugenia, född i Målilla 1827 1/5. D Anna Greta, född i Målilla 1830 9/3. Hennes u.ä. Johan August, född i Målilla 1856 13/9. Brukare gifte drängen mågen Carl August Jonsson, född i Mörlunda 1828 18/5. H *Carolina Carlotta Norell, född i Kullhult 1827 1/5. Son Anders Johan, född i Järeda 1855 19/5. D Matilda Gustafa, född i Virserum 1856 2/11. Son Johan Ivart, född i Virserum 1859 25/11. Från släkten

Kullhult Lundhal Enkan Katarina Månsd. född i Målilla 1772 28/10, död 1852 2/5. Arbetaren Jonas Magnus Pettersson, född i Målilla 1808 23/10. H Carolina Vilhelmina Samuelsd. född i Målilla 1822 10/10. Mannens dotter Johanna Sofia, född i Målilla 1832 8/11. D Stina Lovisa, född i Målilla 1834 22/3, till Vimmerby 1854. Carl Johan, född i Målilla 1835 2/11. Svagsint. Till Djupadal 1860. Johan Petter Alfred, född 1842 27/11. Anders Fredrik, född 1845 10/4. D Matilda Gustafa, född i Målilla 1857 10/3. Frans Otto född i Mo. 1860 13/1.

1/16 Kullhult Daniel Persson, född i Järeda 1795 5/9. H Sara Maria Danielsd. född i Målilla 1794 7/6.

Kullhult, Västrahult Carl Magnus Hansson, född i Hässelby 1806 21/3. H Anna Stina Svensd. född i Mo. 1806 20/6. Flyttade till Smebo 1859.

Sjömon. Daniel Johansson, född i Virserum 1816 14/2. H Stina Lisa Carlsd. född i Järeda 1816 27/7. Son Karl Johan, född i Virserum 1841 30/3. D Maria Catarina, född i Virserum 1843 27/4. D Matilda Gustafa, född i Mo. 1846 16/2. D Emma Cristina, född i Mo. 1851 29/8. Son Daniel Gustaf, född i Mo. 1854 1/9. D Anna Sofia född i Mo. 1856 26/12.

1/2 mantal Knästorp äger brukspatron C.H. Engkvist i Lockebo. Brukare Nils Petter Svensson, född i Mo. 1821 11/9. H Anna Lena Nilsd. född i Mörlunda 1820 3/1. D Carolina Sofia född i Mo. 1844 30/11. D Cristina Josefina född i Mo. 1847 24/12. Son Karl Oskar född i Mo. 1850 29/8, till Skärslida 1853. Senare brukare Isack Larsson, född i Mo. 1812 11/9. H Cajsa Lisa Persd. född i Mo. 1811 14/9. D Maria Lovisa, född i Mo. 1841 1/5. Lars Petter, född i Mo. 1843 4/9. Carl Johan, född i Mo. 1848 23/10. Son Nils August född i Mo. 1851 18/12. Senare flyttade familjen till Lerbo. Där föddes 1856 Samuel Fredrik Isacksson. Den sistnämnde avled i Faggemåla, Lönneberga. Han var morfader till Lennart Berglund i Sjundhult Frödinge. Isack Larsson, såväl som hans hustru, var av gammal Vena-släkt, från i första hand Fallhult och Björkesbo.

1/8 Knästorp äger brukspatron Engkvist. Brukare Sven Johan Danielsson, född i Vena 1811 10/11. H Lena Jonsd. född i Vena 1808 18/6. Vena födelsebok född 1811 10/11. Sven Johan, son till Daniel Persson o.h. Maja Larsd. i Häll, ålder 18 år. D Stina Maria, född i Vena 1846 19/6. Johan Erik, född i Målilla 1842 9/4. D Johanna Sofia, född i Mo. 1848 24/6. D Carolina född i Mo. 1850 4/5. De kom från Säfshult 1846. Hela familjen 1857. Det var vid den stora Amerikaresan 1857 från Knästorp.

Samma 1/8 del Senare brukare Olaus Samuelsson, född i Mörlunda 1818 11/11. H Anna Lisa Persd. född i Mo. 1823 23/9. D Johanna Sofia, född i Mo. 1844 4/1. D Matilda född i Mo. 1848 31/1. Son Johan August, född 1845 4/10. D Anna Cristina, född 1853 20/9. Carl Oskar, född i Mörlunda 1856 17/7. D Ida Carolina, född i Mo. 1859 21/12. De kommo från Bosjöryd 1858.

1/8 Knästorp Johan P. Carlsson, född i Virserum 1811 27/5. H Lisa Catarina Petersd. född i Målilla 1802 4/11. Son Karl Magnus Johansson, född i Virserum 1833 25/11. D Stina Maria född i Mo. 1837 12/11. Son Johan Aris född i Mo. 1839 4/8. Son Aron född i Mo. 1844 25/7. Johanna Sofia född i Mo. 1847 27/10. `Karl Magnus, född i Virserum 1833 25/11. Han reste till Amerika 1852. Den övriga familjen reste till Amerika 1853. Undantag Jonas Svensson, född i Vena 1780 6/8, död 1858 11/6. H Monia Ch. Persd. född i Mörlunda 1784 29/2, död 1857 8/5. Jag har hört sägas att sedan hela Knästorps innevånare reste till Amerika 1857 så var det en gammal man kvar. Han gick och hängde sig. Troligen var det undantagsmannen Jonas Svensson. Vena födelsebok född 1780 10/8. Jonas, son till Sven Eriksson o. Kristin Eriksd. f. Brunnsvik. Se boken Draksådd.

Knästorp, torp Björkelid Olaus Svensson, född i Mörlunda 1811. H Albertina Persd. född i Mo. 1805 10/4. Inhyses Sven Lorents Hägg, född i Målilla 1824 11/11. H Anna Maria Carlsd. född i Mo. 1834 2/11. Son Karl Johan född i Mo. 1860 14/9. Enkan Anna Lena Svensd. Hägg, född i Döderhult 1793 5/1. Dotter Carolina Vilhelmina Hägg, född i Mo. 1821 23/1. De kommo från Vena 1859.

Sjönäs Petter Persson, född i Madesjö 1814. H Brita Stina Persd. född i Mo. 1812 13/3. Son Karl Johan, född i Gårdveda 1836 8/9. Son Petter August, född i Mo. 1839 25/3. D Stina Lovisa född i Mo. 1841 2/7. D Matilda född i Mo. 1844 21/5. Son Adolf Fredrik, född i Mo. 1847 27/8. Otto Vilhelm, född i Mo. 1852 17/6.

Björkelund Enkan Lovisa Jonsd. f. i Molilla 1803 28/3, död 1858 2/10. Son Per August, född i Mo. 1834 9/9, till Ekenäs 1853. D Johanna Maria, född i Mo. 1843 1/4, till Vena 1859.

Förpantningstorp Petter Johannes Englund, född i Mo. 1811 23/7. H Anna Cajsa Jonsd. född i Vena 1816 18/4. Vena födelsebok 1816 18/4. Född Anna C. Jonsd. dotter till Jonas Larsson o.h. Ingrid Nilsd. i Brevik. Moderns ålder 32 år. D Anna Sofia, född i Vena 1851 10/9. Johan Alfred född i Målilla 1853 24/10. Karl August Vilhelm f. i Mo. 1856. Familjen kom från Vena 1853 och flyttade till Amerika 1857. Erik Magnus Trogen, född i Mo. 1800 27/8, till Amerika 1853.

Knästorp Fallebo Johan Fall, född i Vimmerby 1799 25/5. H Maja Stina Andersd. född i Tuna 1802. Dotter Karolina Kristina, född i Tuna 1827. Son Karl Johan Fall, född i Målilla 1830 20/6. H Anna Lovisa Jonsd. född i Järeda 1834 9/12. D Cristina Lovisa, född i Mo. 1860 28/9.

Hellinge Knästorp Karl Magnus Persson, född i Mo. 1818 17/5. H Cajsa Lisa Blomkvist.

Lockebo Brukspatron Carl Herman Engkvist, född i Skövde 1796 30/12. Fru Lisbetta Ekström, född i Dalsland 1800 24/12. Son Herman, född i Mo. 1824 17/7. Till Rosenfors 1861. D Amelia, född i Mo. *1827 1/3. Lysning till Ryssby 1854 10/9. Doris född 1829 22/3 . D Matilda född i Mo. 1830 26/8. D Elisa född 1832 5/11. Lysning 1856 23/7, till Kläckeberga. Dotter Jenny född 1855 11/6. Son Constans, född 1836 12/12. D Laura född i Mo. 1839 7/9. Dotter Levenore F 1843 26/12. Boende i Lockebo fru Amalia Smitterlöv, född i Mo. *1827 1/3. Son Karl, Gustaf och Emil, födda i Ryssby 1860 16/4. Son Carl Ossian, född i Ryssby 1856 16/11.

Lockebo, torp Modet Torpare Magnus Nilsson, född i Virserum 1824 3/11. H Maja Lisa Danielsd. född i Vena 1825 23/12. Vena födelsebok född i Vena 1825 23/12. Maja Lisa, dotter till skräddardräng Daniel Samuelsson o.h. Brita Maja Nilsd. 23 år i Fallhult. Son Gustaf Vilhelm, född i Mo. 1846 15/6. D Sofia Lovisa född i Mo. 1852 20/3. Son Johan August, född 1854 12/9. i Mo. De kom från Lockebo 1851 och flyttade till Stighult 1856. Fadern Nils Petter Johansson, född 1794 20/8. Kom från Lockebo 1853, död 1864 25/8.

Lockebo Nyhorvan Torpare Carl Johan Johansson född i Alseda, död 1818 20/2 H Anna Cajsa Eriksd. född i Målilla 1820 8/12. D Stina Lovisa född i Målilla 1845 4/6. Johan August, född i Målilla 1850 23/5. Carl Oskar, född i Målilla 1856 14/11. Constan Fabian, född 1859 19/11.

Gjölhorvan På Målilla skog. Arbetaren Nils Erik Anderson Sundberg, född i Solnehult, Vimmerby Landsförsamling 1826 7/1. Han var broder till den senare mer kände Kalle Sundberg som kallades Guldår. Inget ont sagt om den sistnämnde. Han Kalle Sundberg var en präktig snäll och arbetsam person, men genom omständigheter kom han på fel plats här i livet. Hustrun till Nils Erik Andersson Sundberg var Johanna Johansd. född i Målilla 1823 30/7. D Johanna Matilda, född i Målilla 1848 22/7. Son Sven Johan född 1850 24/12. Lars August, född i Målilla 1853 2/8. D Ida Cristina, född i Målilla 1857 4/4. Nils Oskar Alfred, född i Målilla 1859 26/12.

Lockebo Sandbäckshult Inhyses Jonas Jonsson, född i Målilla 1800 24/8. H Anna Lisa Larsd. född i Lönneberga 1806 8/4. Son Karl Johan, född i Målilla 1840 7/2, till Kallersebo 1857. D Anna Stina, född i Målilla 1841 4/7. Son Johan Magnus, född i Målilla 1843 3/7. Backstugan under Lockebo Änkan Maria Johansd. född i Målilla 1799 21/1. D Anna Lovisa Fäktare, född i Målilla 1829 4/1. Henne u.ä. son Frans Ludvik, född i Målilla 1856 11/7, gift till Ödhult 1856 [--]/8.

På Ödhults ägor: Poststugan Inhyses Johan Hellerstedt, född i Målilla 1801 8/12. Hustru Maria Larsd. född i Vena 1806 25/8. Vena födelsebok född 1806 25/8. Maria dotter till Lars Johansson och Stina Andersd. i Ekorntorpet. Moderns ålder 30 år. Son Johan Herman, född i Hallingeberg. Son Karl Erik, född i Målilla 1838 21/7.

Målilla nr 1, 1/2 mantal Gästgivaregård, äger Samuel Palmi i Östra Årena. 1/8 brukar Jonas Johansson, född i Målilla 1822 30/7. H Cristina Nilsd. född i Målilla 1825 7/11. D Matilda född 1848 11/3. D Stina Lovisa, född i Målilla 1846 28/11. D Josefina Vilhelmina, född i Målilla 1852 30/1. D Allida, född i Målilla 1854 14/6. D Maria Carolina, född i Målilla 1856 20/11. Son Jonas August, född i Målilla 1858 24/11. Undantag enkan Anna Karin Hollander, född 1785, till Ö. Årena 1858.

1/4 Målilla nr 1 Abraham Ekelund, född i Målilla 1809 7/5. H Sara Lisa Petersd. född i Målilla 1796 13/9. Son Alfred Bernhard, född 1840 26/6.

Skomakaren Nils Ljungkvist, född i Gammelstad 1811 26/11. H Anna Gustafa Rodde, född i Målilla 1808 30/8. Frans Gustaf, född i Målilla 1843 21/4. D Maria Fredrika, född i Målilla 1845 12/6. D Anna Amalia, född i Målilla 1848 26/1. D Dina Josefina född i Målilla 1851 21/11.

1/8 Målilla Jonas Westring, född i Målilla 1779 2/5, död 1855 31/10. H Anna Catarina Forsbäck, född i Locknevi 1792 7/3 - samt tjänstefolk. Handlanden Maria Sofia Emilia Mehr, född i Vimmerby 1823 18/11, från Carlstorp 1860. Hustrun Anna Lisa Bergstrand, född i Målilla 1789 29/10, från Döderhult 1851. Son Otto Vilhelm, född i Målilla 1822 8/11.

Vadstugan Isack Ekelund, född i Målilla 1809 3/3. Hustru Greta Bong, född i Virkvarn 1810 20/9. Son Gustaf Erik, född i Målilla 1844 3/12. Adolf Fredrik, född i Målilla 1848 27/5. Nils Petter, född i Målilla 1838 22/3, bor i byn. Anna Lovisa, född 1831, till Virserum 1852.

Dahlstugan Joen Carlsson, född i Gårdveda 1774 5/7, död 1856 28/6. Ingeborg Nilsd. född i Målilla 1780 6/4.

Målilla nr 1 soldattorp Soldat Nils Petter Snejder, född i Hvena 1813 14/4. Vena födelsebok född 1813 14/4. Nils Petter, född i Brånhorvan, son till Nils Carlsson och Anna Bengtsd. 38 år. Hustru Lena Stina Hammarström, född i Tveta 1813 1/8. D Sofia Albertina född i Vena 1837 27/11. D Lena Kristina, född i Målilla 1841 17/6.Son Carl Johan, född i Målilla 1845 16/2.

Målilla nr 1, Slättstugan Nils Petter Olofsson, född i Målilla 1810 16/2. H Stina Lisa Jonsd. född i Målilla 1809 1/1. Son Per Johan, född 1845 17/4. D Maria Lovisa, född i Målilla 1849 30/1.

1/4 Målilla nr 2 1/4 brukare Carl Magnus Jacobsson, född i Gårdveda 1803 16/5. Hustru Stina Petersd. född i Målilla 1807 24/9. Maria Lovisa, född 1832 8/1. D Inga Carlotta, född i Målilla 1835 21/9. Son Johan Peter, född 1839 21/5. Son Karl Gustaf, född i Målilla 1847 30/4.Inneboende enkan Anna Greta Danielsd. född 1800 23/2. D Anna Sofia Rehn. U.ä. son Karl Johan Alfred, född i Målilla 1834 26/11. U.ä. son Carl Johan Alfred, född i Målilla 1855 22/9. Troligen var den först födde död när den andre Karl Johan var född. Ovanst. var den Sofia Rehn som i början av seklet var intagen på Målilla Ålderdomshem. Hon kallades för "Surögda Fia". Själv protesterade hon med att säga "Jag heter Sofia Rehn och är född på änna gård".

Målilla nr 2 Gästgivaren Erik Lindberg, född i Nora 1820 18/10. H Gustafa Kask, född i Målilla 1813 22/3. Mycket tjänstefolk.

Målilla torp Åbo Enklingen Nils Ekelund, född i Målilla 1774 28/7, död 1858 29/11. H Cristina Lovisa Svahn, född i Målilla 1820 5/7. Skomakaren Anders Johansson Söderlund, född i Kalmar 1815 4/7, död 1861 3/8. H Anna Lovisa Ekelund, född i Målilla 1818 2/1. D Ida Lovisa, född i Gårdveda 1843 7/2. Johan Axel Leonard, född i Gårdveda 1845 23/2. Tvillingar Edvin Bernhard och Axel Julius, födda i Gårdveda 1852 14/11. Son Carl Alfred, född i Målilla 1855 13/6.

Annelund Enkan Chr. Lovisa Rudeling, född i Målilla 1811 12/3. Kom 1860 från Tjällmo. I en stuga Lisa Cajsa Månsd. född i Hvena 1815 15/2. Vena födelsebok Lisa Cajsa dt. Måns Jönsson och Stina Eriksd. i Norrhult, ålder 26 år. Hennes u.ä. son Samuel Fredrik, född i Målilla 1842 1/1.

Målilla Nybygget Inhyses Lars Nilsson, född i Vimmerby 1800 31/12. H Anna Lisa Jonsd. född i Målilla. Båda döda 1861 2/3. Son Gustaf, född i Målilla 1833 4/4. Johannes född 24/11, till Hvena 1856 24/11. Ofärdig, försörjdes av socknen. D Sara Lisa, född i Målilla 1840 18/3. Inneboende enkan Carolina Isacksd. född i Målilla 1834 27/1. D Christina Lovisa född i Mo. 1855 6/11. Hennes u.ä. dotter Emma Josefina, född 1859 15/12.

1/2 Målilla, 3 och 4 Undantag Johanna Jonsd. född i Målilla 1790 5/7. Fanjunkaren herr J.E. Collinder, född i Kråkshult 1796 20/9. Fru Fredrika Chr. Pettersson, född i Fagerhult 1807 5/11. D Henrietta Eugenia, född i Gårdveda 1836 2/5.

1/2 äger Johan Hansson, född i Södra Vi 1818 17/8. H Sofia Vilhelmina Gustafsd. född i Gårdveda 1828 6/1. Son Hans Gustaf Vilhelm, född i Målilla 1845 10/12. D Sara Vilhel-mina Carolina, född i Målilla 1847 16/8. Sadelmakaren Johan Lorents Lindström, född i Eksjö 1818 6/12. H Johanna Rydeling, född i Målilla 1807 9/4. Hennes u.ä. dotter Emma, född i Målilla 1831 25/3. D Hedvik Vilhelmina, född 1847 21/11. Son Johan Lorents, född i Målilla 1849 7/8. Son Carl Bernhard, född i Målilla 1852 22/4. Undantag Fredrik Nilsson, född 1798. H Maja Lisa Isacksd. född 1784.

På Målilla 3 och 4 Samfälld mark. Handlanden Anton Viktor Vejman, född 1815 25/2, bor i Stora Aby. H Maria Lovisa Sebolt, född i Vimmerby 1815 3/10. D Lovisa Viktoria, född 1839 20/9 i Vimmerby. Son Georg Henric, född i Vimmerby 1840 11/10. Carl Alfred född i Vimmerby 1843 5/6. D Hilma Augusta Margareta, född i Målilla 1848 11/12.

Holmsberg Arbetaren Nils Petter Nilsson, född i Misterhult 1816. H Stina Eleonora Skärlund, född i Målilla 1818 17/8. D Clara Sofia, född 1844 6/8. Son Clas Vilhelm, född i Målilla 1846 20/2. Son Carl August, född i Målilla 1849 26/1. D Ida Carolina, född i Målilla 1851 17/7. Son Nils Fredrik, född i Målilla 1856 5/3.

Målilla nr 3 och 4 Skräddaren Anders Gabriel Andersson, född i Ökna 1803 31/12. H Eva Stina Dahlström, född i Kisa 1818 16/8. D Josefina, född i Målilla 1859 5/6.

En stuga Enklingen Nils Persson, född i Målilla 1786 9/4 "Rydström".

Bor på Prästfjärdingen Enkan Lena Margareta Strömblad, född i Locknevi 1805 12/12. Son Carl Emil Strömblad, född i Korsberga 1822 23/2. D Josefina Vilhelmina, född i Gårdveda 1841 21/8, går på collige 1859. Dotter Cornelia, född i Korsberga 1820 16/5. Hennes u.ä. son Carl Johan, född i Gårdveda 1843 8/5. Frans Oskar, född i Målilla 1847 25/10. Per August, född i Målilla 1850 13/9. Ernst Maurits, född i Gårdveda 1837 23/7. Inhyses enkan Stina Lisa Svan, född i Målilla 1788 25/9.

Målilla nr 3 och 4 St. Nymåla Enkl. Jonas Petter Jonsson, född i Gårdveda 1797 17/7. Dotter Stina Cajsa, född i Målilla 1825 29/4. Son Gustaf Erik född i Målilla 1831 24/1. Sockenskräddare 1855.

Carlsnäs Skräddarlärling Lars Sackariasson, född i Målilla 1836 25/5. H Johanna Lovisa Månsd. född i Målilla 1835 9/9. D Ida Sofia F 1860 15/2.

Gölenäs. Otto Magnus Gårdman, född i Målilla 1818 21/2. H Anna Lovisa Johansd. född i Målilla 1828 27/11. Son Karl August, född 1849 17/2. Son Johan Oskar, född 1854 22/10. D Anna Ullrika, född i Målilla 1857 20/4. Familjen till Gottland 1858. År 1858 var ett politiskt oroligt år. England och Frankrike var i krig med Ryssland "Krimkriget". Många soldater fingo vara på Gottland en längre tid. En del tog med sig familjen till Gottland. Soldaten för Kalvsjömåla Samuelsson Dahl talade om denna oroliga tid då han låg där på bevakning. Jag frågade honom om han då ej var rädd för att det skulle bliva en rysk invasion. Dahl sade Vi voro inte alls rädda, den

Holmsbäck Carl Persson, född i Högsby 1819 27/5. H Stina Cajsa Carlsd. född i Målilla 1811 16/12. D Lena Lovisa, född i Målilla 1843 18/9. D Anna Stina, född i Målilla 1841 5/5. Son Carl Johan, född i Målilla 1846 31/1. D Sofia, född i Målilla 1851 23/7.

Tuvstugan Inhyses enkan Sara Stina Jonsd. född i Målilla 1809 21/9. D Carolina Carlotta född 1835 3/10. Son Carl Johan Alfred Gustafsson, född i Målilla 1837 7/12. Son Jonas Petter född 1832 5/10.

Målilla 3 och 4 Bokhållare hos Ekelund och smideshandlare Anders Petter Nilsson, född i Mörlunda 1824 9/1, från Eskilstuna 1853, vigd 1853 24/5 med Cornelia Strömblad, född i Korsberga 1820 16/5. U.ä. son Carl Johan, född i Gårdveda 1843 8/5. Gemensamt Frans Oskar, född i Målilla 1847 25/11. Son Per August, född i Målilla 1850 13/9.

Liljesand Sockenskräddare Gustaf Erik Jonsson, född i Gårdveda 1831 24/1. H Carolina Catarina Jonsd. Rehn, född i Gårdveda 1829 15/5. Son Johan Alfred, född i Målilla 1859 16/1.

Nummer 5 Målilla äger kopparslagare Carlsson på nr 2.

I en stuga inhyses Johan Petter Johansson, född i Gårdveda 1819 26/3. H Fredrika Svensd. född i Gårdveda 1821 19/5. Hennes u.ä. dotter Anna Amalia född i Målilla 1849 2/8. D Stina Maria, född i Gårdveda 1843 5/1.

Skomakaren Husar med namnet Lindal. Johan Vilhelm Larsson, född i Misterhult 1829 2/7, från Misterhult 1852. H Carolina Fr. Samuelsd. född i Målilla 1825 11/1. D Carolina Carlotta, född i Misterhult 1852 20/3. D Anna Maria, född i Målilla 1853 29/10. Son Johan Oskar, född i Målilla 1856 14/7. D Lovisa Sofia född i Målilla 1/9.

Målilla nr 5 äger Adolf Vilhelm Pettersson, född i Målilla 1792 5/7. H Anna Maria Danielsd. född i Målilla 1795 16/6. D Anna Lovisa, född i Målilla 1828 3/11. Lyst 1860 22/4 till Ämmenäs kvarn. Son Karl Fredrik född i Målilla 1838 27/1, till Hjorted 1854. Brukare August Vilhelm Pettersson född i Målilla 1822 14/2. H Eleonora Ch. Vestring född i Gårdveda 1826 26/10. D Maria Charlotta född i Målilla 1852 3/2. D Hilda Vilhelmina drunknade vid Näs, Mörlunda 1861 2/6. Son Carl Johan August, född i Målilla 1855 8/9. Son Johan Fredrik, född i Målilla 1858 19/6. Conrad Vilhelm, född i Målilla 1860 8/11.

Målilla nr 5 inhyses skomakaren Johan Helmick Jacobsson född i Målilla 1798 7/6. H Stina Lisa Svensd. född i Gårdveda 1806 10/9. Son Per August, född i Målilla 1832 1/10. D Anna Lovisa född i Målilla 1835 22/1. D Carolina född i Målilla 1838 13/8, till Gladhammar 1857. Clas Emil född 1840 2/12. D Stina Maria född 1844 29/5.

Samfälld mark Hästläkare Jacob Dahl, född i Lund 1795 12/3. Från Oskarshamn 1859. Hustru Eva Catarina Blom, född i Mösehult 1796 20/1. Dotter Stina Margareta, född i Ökna. Lyst till Oskarshamn 1859.

Sockenstugan Organist Anders Johan Liedberginus, född i Svinhult 1797 12/11. Bort-flyttad med familj till Virserum 1858. Skolläraren Karl Johan Vestring, född i Hjorted 1824 23/8. H Catarina Sofia Larsdotter född i Målilla 183334 25/5. Son Carl Albert Constan född 1858 24/3. Släkten Vestring var en stor släkt. Troligen härstammade de från Vestrarp Virserum ? där släkten synes förekommit på 1700talet.

Alenäs Johan Petter Nilsson, född i Målilla 1794 19/5, död 1860 20/2. H Maria Eriksd. född i Fagerhult 1800 5/4. D Lovisa född i Målilla 1836 3/7, till Vena 1854.

Torp Eriksholm Erik Persson, född i Målilla 1788 16/7. H Catarina Eriksd. född i Målilla 1789 21/8. Son Karl Petter född i Målilla 1823 20/8, till Amerika 1857. Son Gustaf Emil, född i Målilla 1819 14/10.

Hagelund Anders Rolf, gardist. H Maria Magnid. född i Gårdveda 1796 8/6. Familjen hade haft mycket med rättvisan att göra. Gardisten Anders Rolf var född i Målilla 1806 26/8. Sonen Carl Johan var född i Målilla 1829 5/10. Son Anders Fredrik, född i Målilla 1832 29/8. Inneboende enklingen Lars Jacob Skärlund, född 1782 14/10. U.ä. studerande Lena Cajsa, född i Målilla 1803 1/11. Skärlund död 1859.

Hagesand Skomakaren Samuel Sunesson, född i Gårdveda 1822 7/8. H Johanna Jacobsd. född i Gårdveda 1824 28/3. Hennes u.ä. son Adolf Fabianfödd i Gårdveda 1843 29/6.

Sandslätt Johan Fredrik Blomdahl, född i Gårdveda 1805 23/1. H Sara Lisa Petersd. född i Ökna 1806 25/2. D Johanna Cristina född i Gårdveda 1834 10/4, lyst till Ödhult 1857 1/2. Son Per Johan född 1839 11/11. Lyst 1861 6/10. Son Carl August, född i Målilla 1848 14/10.

Bergholm Johan Erik Jaensson, född i Målilla 1795 31/1. H Maria Catarina Jonsd. född i Målilla 1791 4/3. Fattighjon.

Stockhorvan Enkan Maria Jonsd. född i Mörlunda 1775 1/5. Son Anders Petter Jonsson född i Målilla 1810 10/9. Äktenskapsbevis till Carlstorp 1861 19/10. H Maria Helena Petersd. född i Pelarne 1826 1/9. D Emma Sofia född i Målilla 1860 16/6. Senare torpare Sven Svensson född i Hvena 1817 8/4. Vena födelsebok 1817 8/4. Född Sven P. Svensson Gnöttlerum son till Sven Jonsson o.h. Kristina Gustafa, ålder 37 år. H Lovisa Maria Jonsd. född i Målilla 1813 30/5. D Clara Christina, född i Målilla 1843 25/8.

Arendal torp Jonas Petter Larsson, född i Målilla 1812 17/9. H Stina Cajsa Jonsd. född i Målilla 1802 10/10. D Anna Lovisa, född i Målilla 1837 13/4, till Hammarsebo 1861. Son Daniel August, född i Målilla 1844 7/1.

Fällan Enkan Maja Stina Ågren, född i Nerke. D Johanna Maria, född i Målilla 1825 15/7. Hennes u.ä. dotter Emma Carlotta, född i Målilla 1851 2/2. Modern död 1856 22/3. De båda sistnämnda till Kejsarkullen 1854.

Hesjöholm Lars Magnus Johansson, född i Målilla 1805 17/3. H Stina Maria Larsd. född i Målilla 1814 30/9. Son Johan August född 1833 9/7, till Hägelåkra 1856. D Stina Lovisa, född 1835 18/4. D Lena Karin, född 1836 24/2, till Bäckeby 1854. D Johanna, född 1840 27/1 till Bosjöryd 1859. Son Jonas Petter född 1845 6/8. D Anna Carlotta, född 1851 23/4 D Stina Sofia född 1854 28/8. Alla födda i Målilla.

Petersborg Pigan Fredrika Margareta Petersd. född i Målilla 1814 14/9. Hennes u.ä. d. Agneta Carlotta Matilda född 1837 20/1, till Oskarshamn 1850. U.ä. son Johan Petter född 1842 18/5. Alla födda i Mo.

Malmsholm Garvaren Johan August Pettersson, född i Lönneberga 1818 28/8. H Gustafa Carlotta Vendal, född i Alseda 1811 12/6. Son Erik Alfred, född i Målilla 1851 27/9. D Clara Sofia, född i Målilla 10/4.

Målilla fattigstugan Pigan Johanna Blomberg, född i Målilla 1820 6/3. Pig. Stina Larsd. född i Gårdveda 1800 6/1. Pig. Brita Stina Magnid. född i Virserum 1785 14/11. Enkan Johanna Jonsd. född i Tveta 1796. Dotter Sara Stina Magnid. född i Stenberga 1821. Hennes u.ä. dotter Sofia Lovisa född i Målilla 1849 3/2. S Johan August, född i Tveta 1831 22/10. Gustaf Fredrik, född i Virserum 1835 13/7. Enkan Ingeborg Nannesdotter, född i Åkebo Mo. 1775 28/7. Enkan Gertrud Catarina Johans, född i Målilla 1772 3/1. Dräng Petter Magnus Magnisson, född i Gårdveda 1810 31/12. Enkling Jonas Ersson, född i Målilla 1803 5/5. Pigan Maria Ersd. född i Målilla 1799 6/8. Pigan Inga Maria Olofsd. född i Carlstorp 1827 18/2. Dräng Jonas Snygg, född i Virserum 1794 13/1. Pigan Maria Sakariasd. född i Vimmerby 1797 2/10. Enkan Stina Lisa Svahn, född i Målilla 1788 28/9. Pigan Brita Jonsd. född i Vena 1779 19/3. Pigan Anna Svensd. född i Målilla 1784 11/3. Enkan Sara Lisa Jonsd. född i Målilla 1784 9/3. Enkan Lena Röding, född i Målilla 1801 18/9. U.ä. d. Maria Carlotta, född i Målilla 1844 20/8, till Vimmerby 1860. Enkan Brita Hallberg, född i Nottebäck 1794 29/11. Enkan Johanna Jonsd. född i Tveta 1810 11/12. Son Per August Danielsson, född i Gårdveda 1841 8/11, till Gamlebyn 1858. D Stina Sofia, född i Gårdveda 1844 4/10. Tvillingar son Alfred och Maria Lovisa, född i Målilla 1848 25/9.

Mörhult nr 1 3/4 äger patron Hagström, 1/4 äger inspektor Bengt Land. 1/4 brukar Jonas Jonsson, född i Järeda 1798 3/5. H Johanna Samuelsd. född i Järeda 1807 5/5. D Anna Stina, född i Målilla 1834 6/6, till Vena 1852. D Johanna Maria, född i Målilla 1837 22/9. D Gustafa, född i Målilla 1840 13/1. Son Carl Johan, född i Målilla 1842 30/7. D Matilda född i Målilla 1845 24/7. D Emma född i Målilla 1849 11/9.

1/2 brukar Carl August Ersson, född i Mörlunda 1830 14/9. H Catarina Persd. född i Mörlunda 1830 14/4. Son Johan Petter, född i Mörlunda 1854 27/1. Son Sven August, född i Målilla 1856 10/1. D Matilda Sofia, född i Målilla 1858 27/6. D Anna Cristina, född i Målilla 1860 17/11. De kommo från Mörlunda 1854.

1/4 Mörhult brukar Carl Fredrik Stefansson, född i Målilla 1799 29/9. H Anna Greta Jonsd. född i Målilla 1807 16/2. D Lovisa, född i Målilla 1834 28/7. Son Johan Fredrik, född 1837 16/1. D Johanna Sofia, född i Målilla 1849 8/10. Familjen till Rensjöfällan 1857. Senare brukades gården av Gustaf Larsson i Hammarsjöryd. Han var född 1806. Se boken OKS.

1/2 mantal Mörhult brukar Olaus Samuelsson, född i Mörlunda 1818 11/11. H Anna Lisa Persd. född i Målilla 1823 23/9. D Johanna Sofia, född i Målilla 1844 4/1. D Matilda, född i Målilla1848 31/1. Son Johan August född i Målilla 1850 4/10. D Anna Cristina född i Målilla 1853 20/9. I Mörhult inhyses Jonas Magnisson, född i Målilla 1805 10/12. H Stina Maria Larsd. född i Målilla 1808 11/6. Son Magnus Fredrik, född i Målilla 1835 15/8. D Anna Lovisa, född i Målilla 1837 23/10. Son Lars Petter, född 1841 30/11.

Sandlidtorp under Mörhult.

Olaus Olsson, född i Målilla 1836 10/7. H Stina Carolina Carlsd. född i Vena 1835 10/5. Son Carl Olof Teodor, född i Målilla 1860 5/6.

Qvillerum 3/4 mantal innehavare kontraktsprosten kyrkoherden Kr. Frosen, född i Kärna. H Carlotta Vikblad född i Linköping 1802 16/10. Dotter Charlotta Constanse, född i Säby 1832 19/5, till Döderhult 1853. D Nancy Vilhelmina, född i Säby 1837 4/6. Sedan en stor mängd tjänstefolk.

Qvillerum Fällan Torpare Johannes Johansson, född i Målilla 1825 16/7. H Stina Cajsa Magnid. född i Mörlunda. Son Johan August, född i Målilla 1854 20/9. De flyttade till Hägelåkra 1860.

Senare till torpet Johan August Nilsson, född i Målilla 1836 12/11. H Lisa Catarina Danielsd. född i Pelarne 1832 16/9. Cristina Carolina, född i Målilla 1860 5/6. De kom från Hammarsebo 1860.

Torp Tomåla Brukare Anders Magnus Krats, född i Målilla 1814 13/2. H Cajsa Lisa Nilsd född i Crisdala 1825 5/1. D Emma Sofia, född i Målilla 1856 4/4. August Vilhelm, född i Målilla 1846 12/12. D Anna Lovisa, född i Målilla 1853 22/9. D Cristina Maria, född 1857 30/7. Son Karl Johan född 1860 21/8. Inneboende enkan Brita Lisa Persd. född i Målilla 1795 24/4. En sonson till Magnus Krats var Aron Krats, han blev järnhandlare i Målilla. Han hade 2 systrar som voro ogifta, Ida och Sofia. De voro sömmerskor och sydde damklänningar i bygden.

Torp Röklösa Torpare Olof Lilja, född i Fliseryd 1803 13/4, död 1857 22/3. H Stina Cajsa Hemmingsd. född i Mörlunda 1791, död 1862. I en stuga torpare Niclas Persson, född i Mörlunda 1812 25/5. H Johanna Hansd. född i Vena 1825 6/12. Vena födelsebok född i Vena 1825 6/12. Johanna Sofia, dotter till torparen Hans Jönsson o.h. Katarina Nilsd. i Strängshult, ålder 44 år. Dotter Stina, född i Målilla 1850 30/1. D Anna Lisa, född i Målilla 1855 20/5. D Matilda Sofia, född i Målilla 1858 14/6. Senare till torpet Röklösa torpare Daniel Johansson, född i Skirö 1828-15-6. H Johanna Lovisa Jonsd. född i Carlstorp 1832-01-11. Son Johan August, född 1861 9/6.

Prästfjärdingen Kvillerum brukar Erik Lindberg i Målilla.

1/8 Råsbråten äger Sven Gustaf Larsson i Hultåsa.

1/12 brukar Johan Kasper Vennerström, född i Tveta 1821 20/10. H Inga Catharina Johansd. född i Målilla 1821 9/9. D Carolina Christina född i Tveta 1843 13/9. D Sofia född i Målilla 1849 9/5. Son Karl Johan född i Tveta 1846 16/12. D Matilda född i Målilla 1852 31/1. D Emma född i Målilla 1854 24/10. Inneboende Johannes Isacksson, född i Virserum 1823 24/11. Hustru Elsa Maria Andersd. född i Misterhult. Dotter Emma Cristina, född i Ekeryd, Lönneberga. 1855 4/8. Son Karl Johan född 1858 19/1. Den sistnämnde var Kalle i Bastefall (bonde) i Pelarne. Hans äldste son Albin ägde gård i Haddarp, Lö. Senare flyttade han till Gammelgården (gamla ålderdomshemmet i Lönneberga). Han var kyrkogårdsvaktmästare och auktionsropare. Albin Karlsson har varit död i ca 100 år. Undantag Olof Jonsson, född i Lönneberga 1783 17/2. H Lena Cajsa Andersd. född i Mo. 1795 5/10.

1/24 Råsbråten *Sven Petter Eriksson, född i Hvena 1819 21/2. H Anna Lena Olofsd. född i Målilla 1818 19/10. D Emma Sofia, född i Målilla 1846 2/2. Son Sven Johan, född i Målilla 1850 31/5. D Cristina Lovisa, född i Målilla 1855 22/1. D Helena Matilda, född i Målilla 1858 1/1. Inhyses svärmodern enkan Lena Andersd. född i Mörlunda 1768 4/3. *Vena födelsebok Sven P. i Långersudda, son till torparen Erik Nilsson och Catarina Nilsd. 26 år, se boken OKS.

3/4 mantal Stighult äges av brukspatron Enkvist. Där var ingen brukare, men en hel mängd tjänstefolk.

Stighult torp Oset Soldaten Anders Magnus Stark, född i Mörlunda 1818 10/3. H Johanna Jonsd. född i Fagerhult 1818 29/8. D Anna Matilda, född i Mörlunda 1844 27/3. D Vendla Sofia, född i Hvena 1845 2/2. D Ida Carlotta, född i Vena 1847 13/8. D Emma Gustafva, född i Vena 1849 6/7. D Clara Lovisa, född 1852 17/2. Son Carl August, född i Målilla 1854 2/4. Son Johan Alfred, född i Målilla 1858 12/12. D Adelina, född 1860 3/1. Inhyses enkan Cajsa Persd född i Hvena 1801 10/11. D Carolina Larsd. född i Målilla 1838 26/4. Carlotta Sofia född i Målilla 1843 9/4 Magnus Nilsson född i Mörlunda? H Maja Lisa Danielsd. född i Vena 1825 23/12. Vena födelsebok född 1825 23/12. Maja Lisa dotter till skräddardräng Daniel Samuelsson o. h. Brita Maja Nilsd. 23 år, Fallhult. Son Gustaf Vilhelm, född i Målilla 1850 15/1. D Sofia Lovisa, född 1852 20/3.

1/2 mant. Stubbhult 1/8 äger brukspatron Ängkvist brukare Lars Stefansson, född i Vimmerby 1803 3/6. H Cajsa Lisa Larsd. född i Målilla 1798 5/4. Lars Johan August, född 1830 6/9. H Carolina, född i Målilla 1832 11/12. D Lena Sofia, född i Målilla 1835 18/10. Lyst till äktenskap i Mörlunda 1861. Son Nils Petter, född i Målilla 1838 28/1.

1/8 äger Nils Petter Pettersson, född i Målilla 1819 26/3. H Märta Lisa Nilsd. född i Mör-lunda 1823 14/8. Son Nils Johan, född i Målilla 1846 29/12. D Stina Lovisa, född i Målilla 1849 11/1. D Inga Matilda, född i Målilla 1853 16/9. Son Karl Petter, född 1861 17/9.

1/8 Stubbhult Petter Johan Pettersson, född i Lönneberga 1819 16/10. H Maja Greta Nilsd. född i Hvena 1819 27/9. Vena födelsebok Maja Greta, dotter till bonden Nils Olofsson o.h. Katarina Andersd. i Boda 29 år. D Anna Carolina, född i Målilla 1840 12/9. Son Nils Johan August, född i Målilla 1842 4/4. D Greta Sofia, född i Målilla 1845 11/9. D Johanna Maria, född i Målilla 1848 6/6. De voro barn till hustrun i ett föregående äktenskap. Barn gemensamt d. Allida Catarina, född i Målilla 1855 30/9. Pettersson kom från Vena 1854, vigdes 1854 10/9.

1/8 Stubbhult Nils Johan Jonsson, född i Hvena 1821 17/5. Vena födelsebok, född 1821 17/5. Nils J. Kvarnarp, son till Jöns Nilsson och Lisa Jonsd. 32 år. H Anna Carlotta Nilsd. född i Mörlunda 1829 10/4. D Ida Lovisa, född i Målilla 1852 14/1. Son Nils Alfred, född i Målilla 1854 15/7. Son Johan Vilhelm, född 1856 2/4. Son Sven August, född i Målilla 1858 10/4. Inhyses Petter Eriksson Lindström, född i Målilla 1795 23/1. H Märta Catharina Olaid. född i Mörlunda. Son Lars Petter född i Målilla 1835 14/2. Son Sven född i Målilla 1837 3/4. D Emma Carolina, född i Målilla 1841 23/4. Greta Sofia, född i Målilla 1845 18/4. D Stina Lovisa, född i Målilla 1850 30/3. Sven Olof Oskar, född i Målilla 1854 29/7. Undantag Carl Petter Nilsson, född i Målilla 1785 10/4. H Maja Stina Jonsd. född i Vena 1799 29/8. Vena födelsebok Maja Stina, dotter till Jonas Jonsson o.h. Maria Nilsd. i Lerkärret under Closter.

Stubbhult Hagemåla Lars P. Månsson Krats, född i Vimmerby 1785 7/6. H Anna Lisa Larsd. född i Vimmerby 1785 7/6. H Anna Lisa Larsd. född i Mörlunda 1789. Son Nils Fredrik, född i Målilla 1834 30/1. Senare Lars August Larsson, född i Målilla 1828 8/7. H Carolina Svensd. född i Hvena 1835 23/3. D Cristina Sofia, född i Målilla 1858 31/10. D Ida Lovisa, född i Målilla 1860 9/4.

Sommenäs Olaus Munter, född i Rumskulla 1797 10/12. H Brita Cajsa Olofsd. född i Målilla 1791 23/12. Son Lars Johan, född i Målilla 1833 13/1. Skräddaregesäll. Äktenskapsbevis till Mörlunda1856. Olaus född i Målilla 1836 10/7.

Rosendala Inhyses Samuel Gustaf Jonsson, född i Gårdveda 1812 16/2.

Stubbhult Liljesjönäs Pigan Anna Lena Gustafsd. född i Målilla 1824 26/5. U.ä. d. Clara född i Målilla 1844 10/9. U.ä. Anna Carolina, född 1849 15/10. U.ä. son August Vilhelm född i Målilla 1854 12/10.

Kalvkätte Enkan Kajsa Lisa Persd. född i Crisdala 1791 8/12. D Stina Maria Eriksd. född i Mörlunda 1822.

Hvenshult Carl Johan Johansson, född i Vena 1817 19/4. H Sara Stina Jonsd. född i Målilla 1816. D Anna Sofia, född i Målilla 1845 14/1. Son Carl Johan, född i Målilla 1847 22/11. D Stina Lovisa, född i Målilla 1850 7/4. Son Sven Petter, född i Målilla 1853 5/8.

Stubbhult torp Flottsjömåla Torpare Jonas Larsson, född i Målilla 1792 30/10. H Carin Persd. född i Hvena 1798 22/10. D *Stina Cajsa, född i Målilla 1837 22/10. Son Lars Johan född i Målilla 1842 24/7. Brodern Petter Larsson, född i Målilla 1795 24/8. Senare torpare Carl Johan Johansson, född i Alseda 1835 27/11. Hustru *Stina Catarina Jonsd. se ovan 1837 22/10. Son Johan August, född i Målilla 1859 5/6.

Rensjöholm Peter August Eriksson, född i Hvena 1814 25/10. Vena födelsebok, Peter son till Erik Olofsson o.h. Britta Lisa Persd. i Boda 29 år. Hustru Stina Cajsa Larsd. född i Målilla 1819 23/6. Son Lars Petter August, född i Målilla 1843 19/7, till Djupsjöryd 1861. D Carolina Sofia, född i Vena 1848 2/1. Son Carl Johan, född i Vena 1850 9/5. Johan Fabian, född i Målilla 1858 23/5. Son Carl Oskar, född i Målilla 1861 9/6.

Stubbhult Stensmåla Daniel Petter Larsson, född i Målilla 1802 11/10, död 1860. Hustru Stina Greta Revelj, född i Hvena 1818 25/1. Vena födelsebok, född 1818 23/1. Stina Greta Revelj, dotter till Adam Revelj o. Catarina Jonsd. i Spännarebo, ålder 24 år. Se OKS sid. 48 Den okände soldaten. Dotter Cristina Carolina, född i Målilla 1839 11/9. D Gustafa Margareta, född 1848 31/8.

Nymåla Olaus Jaensson, född i Målilla 1819 12/4. Hustrun Stina Persd. född i Målilla 1820 11/7, död 1860 17/3. Mannen omgift 1860 23/9 med *Stina Cajsa Olofsd. född 1822 18/1. I första äktenskapet son Per Johan, född i Målilla 1844 3/10. D Stina Sofia född 1848 26/1. Son Karl Oskar, född i Målilla 1854 30/9. *Stina C. Olofsd. u.ä. son Karl Johan, född i Målilla 1853 2/9.

1/2 mantal Säfshult 1/4 Jonas Petter Nilsson, född i Målilla 1806 17/3. H Stina Jonsd. född i Vimmerby 1805 29/9. D Greta Stina, född i Målilla 1834 29/4. Lyst 1854 1/10 till Vena. D Stina Cajsa, född i Målilla 1836 2/11. Lyst till Mörlunda 1860 28/10. D Anna Sofia, född i Målilla 1839 10/9. Son Nils Johan Frans, född i Målilla 1843 7/6. D Emma Lovisa, född i Målilla 1846 2/1. Son Karl August, född i Målilla 1850 7/4. Undantag Nils Nilsson, född i Målilla 1777 173. H Greta Lisa Olofsd. född i Mörlunda 1780 15/2.

1/4 Säfshult Sven August Svensson, född i Målilla 1822 10/12. H Maria Elisabet Samuelsd född i Vena 1823 7/10. Vena födelsebok född 1823 7/10. Maria Elisabet dotter till Samuel Eriksson o.h. Karin Knutsd. i Vederhult, ålder 37 år. Son Erik August, född i Målilla 1846 5/7. D Carolina Josefina, född i Målilla 1848 20/8. D Cristina Carlotta, född i Målilla 1850 9/5. Son Sven Johan, född i Målilla 1852 18/2. D Emma Sofia, född i Målilla 1855 19/3. Son Carl Oskar, född i Målilla 1857 26/7. D Ida Maria, född i Målilla 1860 2/10. Undantag Sven Johansson, född i Vena 1774 23/9. Vena födelsebok, född i Vena 1774 23/4. Sven, son till Jonas Jonsson o.h. Annica Jonsd. i Tälleryd.

Säfshult Nydal Enkan Cajsa Lisa Carlsd född i Misterhult 1802 11/10. Son Olaus Nilsson född i Mörlunda. D Stina Cajsa, född i Mörlunda. Son Nils Petter, född i Mörlunda 1835 8/5.

Stubbhult Ekebo Gusta Jacob Jonsson, född i Målilla 1824 6/6. H Johanna Lovisa Persd. född i Lönneberga 1826 27/6. D Matilda Sofia, född i Målilla 1852 3/11. D Ida Cristina, född i Målilla 1858 2/9. D Emma Carlotta, född i Målilla 1860 25/5.

Säfshult Strängen Carl Magnus Nilsson, född i Målilla 1806 28/9. H Maja Stina Petersd. född i Crisdala 1807 1/10. Son Karl Johan, född i Målilla 1834 9/5. D Stina Maria, född i Målilla 1834 9/5. D Stina Maria, född i Målilla 1837 18/1. Son Sven August, född i Målilla 1840 29/6. D Carolina, född i Målilla 1846 16/2. Familjen till Örås, Mörlunda 1855.

[Brännsjönäs] Olaus Samuelsson, född i Mörlunda 1816 27/11. H Stina Cajsa Persd. född i Crisdala 1813 15/9. D Lena Lovisd. född i Målilla 1839 9/1. D Anna Lovisa, född i Målilla 1841 24/4. D Cristina Vilhelmina, född i Gårdveda 1844 23/12. D Emma Carlotta, född i Målilla 1847 12/11. Maria Josefina, född i Målilla 1850 28/8. Johan Oskar, född i Målilla 1854 12/7. Inhyses Anna Lena Nilsd. född i Virserum 1783, till Djupsjöryd 1853.

Säfshult Linnekullen äger Daniel Johansson född i Järeda 1815 1/11. H Carolina Johansd född i Mörlunda 1829 8/6. Son oskar Fredrik, född i Kråkshult 1845 26/5. Gemensamt son Jonas Petter, född i Målilla 1857 21/8. D Anna Matilda född i Målilla 1854 2/8. Son Daniel Valfrid, född i Målilla 1858 9/10 (barnen före 1845 26/5 voro Daniel Johanssons barn).

Rensjöfällan Johannes Jonsson, född i Mörlunda 1790 25/7. H Anna Catarina Nilsd. född i Målilla 1824 30/1. Hennes u.ä. son Johan August, född 1850 18/5. D Lisa Maria, född i Målilla 1827 29/8. Son Carl Johan, född i Målilla 1822 28/1.

Backstugan Enkan Stina Nilsd. född i Vena 1780 8/1. Vena födelsebok, född i Vena 1780 8/1. Stina d. till Nils Nilsson o.h. Lisken Larsd. i Vimåla.

Bäckefall Torpare Nils Petter Nilsson, född i Målilla 1804 19/6. H Maja Greta Andersd. född i Vena 1804 17/10. D Stina Lovisa, född i Målilla 1840 7/10. D Greta Sofia, född i Målilla 1850 14/9.

Uppsala 1/4 mant. Innehavare fanjunkaren Alexius Fredrik Maurits Pettersson, född i Mörlunda 1825 ? 25/8. Från Fliseryd 1861. Uppsala boställe Jonas Petter Danielsson, född i Norrlunda 1795 20/1. H Maja Stina Nilsd född i Norrlunda 1795 17/2 *D Johanna Maria född i Järeda 1839 2/10. D enkan Stina Cajsa född i Järeda 1823 5/8. Hennes d. Anna Cha. Carlsd. född i Målilla 1855 1/2. Arrendator Jonas P. Danielsson, född i Gårdveda 1832 12/7. Hustru se ovan *Johanna Maria Jonsd. född i Järeda 1835 11/7. D Sofia född 1860 25/4.

Uppsala Storhultet Nils Larsson, född i Carlstorp 1796 24/9, död 1858 15/6. H Ingrid Maria Nilsd. född i Målilla 1800 13/7. Son Johan August, född i Målilla 1830 10/2. Son Lars Erik, född i Vena 1833 4/2. Dotter Stina Lisa, född i Målilla 1837 19/3. Son Sven Vilhelm, född i Målilla 1840 19/11. D Lovisa, född i Målilla 1844 1/5. Son Karl August, född i Lönneberga 1827 9/8.

Uppsala Johannesberg Johannes Jaensson född 1810 19/5. H Margareta Fäktare, född i Målilla 1807 28/8. Son Karl Fredrik, född i Målilla 1833 9/4, till Krisdala 1860. Adolf Vilhelm, född i Målilla 1836 2/2, lyst till äktenskap 1866. Peter Johannes, född i Målilla 1838 25/9. D Anna Greta, född 1840 23/12. Gustaf August, född 1844 2/2. Nicolaus född 1846 13/3. D Clara Lovisa, född i Målilla 1849 11/2.

Uppsala torp Östrahult Anders Petter Nilsson, född i Lönneberga 1822 12/9. H Cajsa Lisa Petersd. född i Högsby 1822 11/3 Son Johan Peter, född i Målilla 1849 6/3. D Matilda Sofia, född i Målilla 1851 26/2. Familjen till Amerika 1852.

Lilla Hultet Torpare Nils Erik Eriksson, född i Tuna 1818 11/3. H Anna Lovisa Persd. född i Målilla 1824 12/1. D Stina Greta, född i Målilla 1844 6/11. Nils August, född i Målilla 1847 19/11. D Anna Sofia, född i Målilla 1849 29/9. Ida Lovisa, född 1857 30/5. Son Frans Erik, född 1860 24/2.

Uppsala Dalen Nils Hansson, född i Hjorted 1802 13/7. H Greta Lisa Svensd. född i Målilla 1797 23/9. D Carolina, född i Målilla 1837 16/10, till Djupsjöryd 1856.

Lilla Uppsala Fru Kristina Vimmerstedt, född 1796 7/5. D Emelia, född i Målilla 1828 17/1. Piga Stina Matilda Tillmar, född i Vena 1830 1/3. Stensryd Översteboställe.

Stensryd torp Hällerum Torpare Carl Petter Pettersson, född i Målilla 1826 28/5. H Anna Jonsd. född i Målilla 1823 27/3. D Lovisa Maria, född i Målilla 1853 8/9. D Cristina Matilda, född i Målilla 1856 28/7. Son Carl Gustaf, född i Målilla 1861 7/7.

Torp Lerbo Isack Larsson, född i Målilla, Ekhult, Ekenäs 1812 11/4. Släkten härstammar från Fallhult, Vena. Hustrun Cajsa Lisa Persd. född i Målilla, Åkroken, Hägelåkra 1811 19/9. Släkten härstammar från Björkesbo, Vena, senare Stighult, Målilla. Isack Larsson var morfaders fader till Lennart Berglund, Sjundhult, Frödinge, adr. Vimmerby. Son Lars Petter, född i Målilla 1843 14/9. Son Nils August 1851 18/12. Son Samuel Fredrik, född i Lerbo 1856 20/8. Han dog i Faggemåla, Lönneberga, omkring 1940.

Stenshult Johan Gustaf Eriksson, född i Målilla 1808 10/12. D Carolina Cristina Carlsd. Klang, född Pelarne 1822 11/10. D Gustafa Sofia, född i Målilla 1845 5/2. D Stina Maria född i Målilla 1854 15/12. Son Carl Oskar, född i Målilla 1858 23/3. Son Johan August Constan. född i Målilla 1861 3/7.

Torp Slättstugan Jonas Fredrik Andersson, född i Målilla 1831 2/2. H Lena Stina Jonsd. född i Målilla 1832 6/1. Son Carl August, född i Målilla 1857 30/7. D Matilda Sofia, född i Målilla 1859 24/10.

Torp Liljeholmen Gustaf Jonsson, född Misterhult 1806 27/6. H Sara Lisa Isacksdotter, född i Virserum 1812 4/5. D Anna Lovisa, född i Målilla 1853 8/1. D Gustafa, född i Målilla 1835 3/8. Son Carl Gustaf, född 1851 23/7.

Torp Nymåla Anders Magnus Johansson, född i Målilla 1817 30/3, från V. Årena 1846. H Anna Maria Jonsd. född i Alseda 1828 26/11. Son Johan Petter Magnus, född i Målilla 1854 31/7. Son Carl August Vilhelm, född i Målilla 1856 17/7. Son Gustaf Fredrik, född i Målilla 1861 7/7. Inneboende enklingen Johan Israelsson, född 1789 5/4, död 1857 14/6.

Södra Färgshult Carl Petter Jonsson, född i Målilla 1835 14/1. H Eva Gustafva Petersd. född i Virserum 1834 15/1. D Carolina Cristina, född i Målilla 1860 1/12. Föregående torparen Jonas Pettersson, född i Karlstorp 1800 10/7, död 1858 1/11, o.h. Maria Caria Carlsd. född i Virserum 1801 20/10. De voro föräldrar till torparen se ovan Carl Petter Jonsson född 1835 14/1. Övriga barn Lena Stina född 1832 6/1. D Anna Maria, född 1828 2/6. D Lovisa Matilda, född 1838 13/2. D Carolina, född 1840 19/11.

Norra Färgshult Johan Erik Petersson, född i Målilla 1811 25/8. H Stina Andersd. född i Carlstorp 1820 19/3. Son Johan August, född i Målilla 1853 27/8. D Ida Cristina, född i Målilla 1860 16/1.

Torp Rosendahl Johan MagnusJohansson, född i Gårdveda 1825 13/3. H Anna Lovisa Gustafsd född 1833 8/1. D Ida Sofia, född 1859 17/10. Son Carl August, född i Gårdveda 1857 4/9.

Stensö Jonas Petter Jaensson, född i Gårdveda 1811 5/5. H Sara Lisa Nilsd. född i Målilla 1803 17/12. D Lisa Catarina, född i Målilla 1835 26/7. Son Gustaf Fredrik, född i Mörlunda 1840. D Sara Sofia, född i Gårdveda 1849 7/6. D Catarina. D Inga Matilda, född i Målilla 1833 10/5.

Stensryd nr 2 äger herr Kaptenen Carl August Hult, född i Alseda 1804 28/10. Fru Gustafa Håkansson, född i Kalmar 1816 18/11. D Adell, född i Målilla 1840 6/4. Son Carl Gustaf, född i Målilla 1841 1/5. D Jenny, född i Målilla 1844 14/6. Samt en hel mängd tjänstefolk.

Färgsjömåla Jonas Engström, född i Vena 1818 16/3. Vena födelsebok född i Vena 1818 16/3. Jonas E. u.ä. fader okänd, moder Stina Jacobsd. i Cristineberg, 42 år. H Anna Maria Petersd. född i Målilla 1816 9/9. Son Johan Petter August, född i Vena 1844 4/2. D Anna Lovisa, född i Målilla 1846 18/9.

Torp St. Svensmåla Adolf Pettersson, född i Målilla 1806 7/2. H Stina Jonsd. född i Virserum 1809. Son Johan Fredrik, född i Målilla 1840 11/1. Son Carl, född i Målilla 1842 19/11. Son Gustaf Efraim, född 1849 2/1. Son Petter August, född 1838 19/11 i Målilla.

Stensryd Andersberg Anders Petter Pettersson, född i Skirö 1801 25/5. H Anna Catarina Magnid. född i Målilla 1819 19/10. Det var hustrun i hans andra äktenskap. Första hustrun var Ingrid Nilsd. född i Målilla 1799 2/12, död 1853. De hade flera barn.

Stensryd Lilla Svensmåla Johan Petter Samuelsson född i Lönneberga 1832 6/9 H Lovisa Maria Carlsd. född i Lönneberga 1825 24/4. D Cristina Carolina, född i Målilla 1858 16/9. D Emma Gustafa, född i Målilla 1861 25/3.

Prosten Bernhard Hult, kyrkoherde i Målilla-Gårdveda under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Prosten var känd för att på husförhörsmötena komma med kvistiga frågor. Han frågade en bonde om han visste hur många slag av människor det var på Jorden. Enligt prostens uppfattning så fanns det blott 2 slag av människor, goda och onda människor. Bonden svarade: det finnes 3 slag av människor. På prostens fråga vilka dessa 3 slag av människor voro. Bonden svarade. Det är manfolk - kvinnfolk och så [ --- ] vi Stensrydstorpare. De senare hade ej något gott rykte om sig.

Tillingeby Arrendator Captin Henric ? Smitterlöv, född i Askryd 1794 23/10. Fru Anna Carolina Ädelberg, född i Ryssby 1793 11/11. Son Frans Fredrik, född i Målilla 1824 7/11. Son Vilhelm Georg, född 1827 5/6. Fenrik Vilhelm Ädelberg, född i Kalmar 1832 17/6. Troligen hade fru Ädelberg varit gift 2 gånger. Det var ett stort antal tjänstefolk.

Tranefall Torpare Carl Magnus Pettersson, född i Målilla 1819 17/7. H Anna Lisa Jonsd född i Målilla 1819 8/2. D Stina Matilda, född i Målilla 1847 13/11. D Carolina, född i Målilla 1850 2/8. Son Johan Oskar, född i Målilla 1856 8/3. D Ida Sofia, född i Målilla 1859 19/12.

Bosjöryd Torpare Erik Petter Persson, född i Målilla 1819 7/7. H Lena Magnid. född i Tveta 1819 26/10. Son Per August, född i Målilla 1842 14/3. D Carolina Sofia, född i Målilla 1850 21/5. D Ida Cristina, född i Målilla 1853 13/11.

Torp Djupsjöryd Torpare Johannes Hansson, född i Hjorted 1813 18/7. H Anna Lisa Larsd. född i Målilla 1821 28/6. D Carolina Sofia, född i Målilla 1853 30/5. D Cristina Lovisa, född i Målilla 1856 5/8. Son Johan August, född i Målilla 1859 30/4. Son Karl Petter, född i Målilla 1861 13/7.

Nydal Carl Johan Danielsson, född i Målilla 1832. H Carolina Sofia Carlsd. född i Målilla 1835 8/4. D Cristina Sofia, född i Tveta 1860 3/4. Dräng Carl Johan Bäver, född i Målilla 1835 10/7. Med största sannolikhet härstammade Bäver från soldatsläkten Bäver i Kalvsjömåla. Under tiden av första världskriget var det en skomakare Johan Gustavsson Bäver bosatt i Ålund. Denne Johan Bäfver var av Kalvsjömåla soldatsläkt Bäfver. Se OKS.

Nybygget Jonas Karlsson, född i Mörlunda 1824 27/4. Hustru Clara Petersd. född i Mörlunda 1824 10/12. Son Karl Johan, född i Målilla 1853 2/4. Son Nils August, född i Målilla 1854 25/11. Son Frans Oskar, född i Målilla 1857 2/1. Son Alfred, född i Målilla 1854 12/2. Son Vilhelm, född 1861 3/2.

Kråkeryd Hjälmsängen Jonas Petter Magnisson, född i Mörlunda 1802 11/11. H Stina Jonsd. född 1844 6/4. Son Johan Erik, född i Mörlunda 1828 15/12. D Stina Maria, född i Mörlunda 1831 29/2. D Anna Fredrika, född i Mörlunda 1833 13/3.

Senare torpare Carl Johan Nilsson, född i Målilla 1827 10/9. H Anna Lotta Lilja, född i Fliseryd 1831. Son Johan Fredrik, född i Målilla 1852 18/7. Son Frans Oskar, född i Målilla 1855 27/8. Son August Vilhelm, född 1859 25/7.

Torp Lamhistret Carl Erik Hansson, född i Tuna 1818 17/2. H Stina Lisa Olofsd. född i Målilla 1828 27/2. D Carolina, född i Målilla 1850 25/12. D Cristina Sofia, född i Målilla 1853 7/11. Son Carl Johan, född i Målilla 1856 29/6. Son Nils August, född i Målilla 1859 20/7.

St. Norrhult Inhyses f.d. husaren Carl Jonn, född i Tofteryd 1788 22/8. H Anna Stina Israelsd. född i Frödinge 1794 13/9. Son Johan August, född i Målilla 1836 22/6. D Lena Lovisa, född i Målilla 1833 3/3.

Fornebo Torpare Jonsson, född i Målilla 1812 30/4. H Stina Lovisa Nilsd. född i Lönne-berga 1823 23/1. Mannes son *Johan August, född i Målilla 1836 12/9. Son Gustaf Erik, född 1839 8/11. Gemensamt dotter Anna Maria, född 1848 30/3. Senare torpare *Johan August Jonsson, född i Målilla 1836 12/9. H Gustafa Gustafsd. född i Målilla 1835 3/8.

Blomstermåla torp Samuel Olofsson, född i Målilla 1788 8/4. H Anna Sofia Persd. född i Vena 1793 17/12. Systern Maria Olofsd. född i Målilla 1782 7/4. Brukare avskedad soldat Daniel Modig, född i Gårdveda 1821 8/5. Sofia Lovisa Samuelsd. född i Målilla 1821 28/5. D Gustafa Sofia, född i Målilla 1843 13/4, till Virserum 1860. Son Per Johan, född i Målilla 1845 2/5. D Cristina Lovisa, född 1847 25/10. D Emelia Augusta, född i Målilla 1851 16/4. Son Gustaf Adolf, född 1859 29/6 i Målilla.

Åkebo 7/24 äger Johan P. Samuelsson, född i Tuna 1812 24/6. H Sara Lisa Jonsd. född i Målilla 1819 3/1. D Carolina Sofia, född i Målilla 1836 17/8. D Stina Lisa, född i Målilla 1839 7/10. Son Karl Johan, född 1842 19/3. Son Lars Otto, född i Målilla 1845 7/3. D Johanna, född i Målilla 1848 2/3. D Ida Lovisa, född i Målilla 1850 11/12. D Matilda, född i Målilla 1854 7/9. Son August Valfrid, född i Målilla 1857 15/5. D Maria, född i Målilla 1860 22/4. Inhyses Anna Jonsd. född i Lönneberga 1815 28/10. U.ä. d. Sofia Lovisa, född i Målilla 1849 8/9. Enkan Kajsa Nilsd. född i Målilla 1793 18/12.

1/6 Åkebo äger Karl Johan Jonsson, född i Målilla 1827 16/9. H Anna Lovisa Eriksd. född 1828 14/4. D Stina Sofia, född i Målilla 1844 5/10. Son Johan Erik, född i Målilla 1851 17/10. Son Karl August, född i Målilla 1854 1/2. Son Nils Otto, född i Målilla 1856 2/10. D Carolina Matilda, född i Målilla 1861 3/9. Undantag Jonas Samuelsson, född i Tuna 1798 29/4. H Inga Lisa Månsd. född i Vena 1797 22/3, död 1858 21/12.

1/12 Åkebo Jonas D. Samuelsson, född i Målilla 1812 3/7. H Sara Cajsa Jonsd. född i Målilla 1821 2/6, död 1859 18/8. D Cristina, född i Målilla 1847 27/11. D Ida Matilda 1850 16/11. D Anna Lovisa, född i Målilla 1853 6/1. Modern enkan Maria Persd. född i Lönneberga 1766 15/9, död 1857 3/4. Inhyses enkan Stina Persd. född i Lönneberga 1797 4/3, död 1854 10/9.

Åkebo 7/24 äger Lars Samuelsson, född i Tuna 1802 2/9. H Cajsa Lisa Svensd. född i Målilla 1807 27/9. Son Nils Johan, född i Målilla 1834 26/12. D Carolina Lovisa, född i Målilla 1838 18/1. Lyst till Ö. Årena 1860 29/9. Lars Otto, född i Målilla 1842 21/8. Svärföräldrar Sven Holgersson, född i Målilla 1784 15/5. H Sara Stina Nilsd. född i Målilla 1782 10/4, död 1853 15/4.

Åkebo torp Blommendal Avskedad trumslagare Isack Blom, född i Målilla 1797 24/7. H Helena Cajsa, född i Motala år ? 27/12. D Ulla Carlotta, född i Motala 1838 7/3. D Anna Lovisa, född i Målilla 1834 17/11. D Carolina, född i Motala 1840 13/4.

Högelid Johan Erik Nilsson, född i Pelarne 1808 8/11. H Stina Cajsa Persd. född i Vena 1803 28/9 Son Nils Petter född i Vimmerby 1835 30/12. Son Karl Johan född i Vimmerby 1832 10/10. Son Sven August, född i Målilla 1839 19/1. Gustaf Fredrik, född i Målilla 1845 18/10.

Östra Årena nr 1 Rusthåll. 3/16. Daniel Danielsson, född i Järeda 1809 29/7. H Maja Lena Larsd. född i Vimmerby 1814 2/8. D Stina Lovisa, född i Målilla 1835 30/3. Son Per Johan, född i Målilla 1837 4/2. D Clara Sofia, född 1840 29/4. Lyst till Västra Årena 1861 10/11. Son Carl August, född i Målilla 1842 12/11. D Anna Carlotta, född i Målilla 1846 21/10. D Ida Helena Josefina, född i Gårdveda 1851 31/7. D Carolina Maria, född i Målilla 1853 13/5.

Ö. Årena 1/4 Nämndeman Samuel Fredrik Palm, född i Målilla 1821 15/4. H Anna Chr. Lovisa Gabrielsd. född i Vimmerby 1809 16/6. Hennes barn *Johan Erik Gustavsson född i Målilla 1833 14/12. Son Carl August, född i Målilla 1836 28/3. D Anna Sofia, född i Målilla 1834. Lysning 14/3 1858 till Mörlunda.

5/16 Ö. Årena se ovan *Johan Erik Gustavsson, född i Målilla 1833 14/12. H Ida Emilia Carlotta Andersd. född i Vimmerby 1837 1/1. D Hilma Sofia, född i Målilla 1858 16/12. D Lovisa Adelina, född i Målilla 1861 17/3. Modern Anna Catarina Hollander, född i Målilla 1785 8/7, död 1860 22/10.

Ö. Årena 3/16 äger Johan Erik Ekelund, född i Målilla 1802 16/12. H Ingeborg Israelsd. född i Målilla 1801 26/2. D *Stina Carolina, född 1832 28/9. Lyst till Mösjöhult 1852 13/2. Son Carl Agust, född 1835 16/1, vigd 1860 24/4. Son Nils Petter, född i Målilla 1837 [---]. Son Johan Gustaf f. 1840 22/10.

senare 3/16 Carl August Eklund, född 1835 16/1 (se ovan). H Carolina Lovisa Larsd. född i Målilla 1838 18/1. Son Karl Johan, född 1861 14/8.

Ö. Årena torp Björnebäck Inhyses Johan Petter Olofsson, född i Målilla 1816 24/4. H Anna Stina Nilsd. född i Målilla 1850 9/5. Son Gustaf Erik, född i Målilla 1854 26/1.

Östra Årena torp Mösjöhult brukas till gården. Gustaf Petter Gustafsson född i Fagerhult 1827 29/7. H Augusta Samuelsd. född i Målilla 1826 19/2. Son Johan Fredrik, född i Målilla 1851 8/5. Torpare Carl Magnus Eriksson född i Målilla 1825 23/11. Hustrun *Stina Carolina Ekelund, född i Målilla 1832 28/9 (se ovan). Son Johan Erik, född i Målilla 1854 4/1. D Amanda Albertina Josefina, född i Målilla 1860 24/9.

Östra Årena husartorp Åbonäs Husar Johan Gerhard, född i Alseda 1809 5/11. H Anna Stina Collin, född i Ökna 1813 11/8. Son *Johan Fredrik, född i Målilla 1837 17/9. Son Jonas Petter, född i Målilla 1840 12/4. Husar vid namn Johansson. Son Carl August, född i Målilla 1843 12/5.Son Anders Gustaf, född i Målilla 1845 23/11. D Anna Lovisa, född i Målilla 1851 5/9. Gustafa Maria, född i Målilla 1855 26/12. Carolina Sofia, född i Målilla 1848 23/12. Husar *Johan Fredrik, se ovan, 1837 17/9. Hustru Johanna Maria Samuelsd. född i Kråkshult 1841 24/4.

Ö. Årena Elgerum Ägare Samuel Johan Johansson, född 1815 28/5. H Lena Catarina Persd. född 1812 23/11. D Sara Lovisa, född 1839 19/12. Son Johan Gustaf, född 1842 4/2. D Carolina Sofia, född 1844 22/7. D Anna Maria, född 1847 11/1. Son Otto Ludvik, född 1849 29/9. Son Petter Fredrik, född 1852 2/9. De reste till Amerika 1852 10/4.

Senare ägare Sven Nilsson född i Mörlunda 1813 25/2. H Johanna Månsd. född i Högsby 1813 20/11. Son Nils Johan, född i Mörlunda 1841 15/10 Son Per August född i Mörlunda 1844 5/10. D Emma Fredrika, född i Mörlunda 1848 17/2. D Johanna Erika, född i Mörlunda 1850 16/2. Son Gustaf Frittjof, född i Målilla 1854 30/5. Enkan Greta Larsd. född i Mörlunda 1779 31/4. Dotter barn Stina Greta Johansd. född i Målilla 1847 1/2 Son Per Johan Johansson, född i Målilla 1850 16/3. De hade varit bosatta i Södra Färgshult 1855-1858.

Ö. Årena Johanneshult Anders Larsson, född i Vena 1793 6/6 (Vena födelsebok 1793 6/6. Född Anders, son till Lars Larsson o.h. Stina Jacobsd. Modahl, Kloster) En broder till Anders Larsson var Nils Larsson, född i Vena 1807 9/6, se boken OKS sid 62 "1807 9/6" och sid 67 "1813 14/6" Stina Cajsa. Hustru till ovan Anders Larsson var Sara Maja Persd. född i Mörlunda 1797 9/6.

Modahl Skräddaren Johan Gustaf Johansson, född i Lönneb. 1824 10/8. H Anna Sofia Pettersd. född i Lönneberga 1826 24/5. Son Gustaf Oskar Fritjof, född i Målilla 1854 22/9 Lars Alfred född 1857 14/6. Hustruns u.ä. son Johan Petter Agust, född i Karlstorp 1850 21/12.

Åryd 1/16 Daniel Phil med familj reste till Amerika 1853 23/6, senare ägare Lars Erik Samuelsson, född i Vena 1819 6/5. H Stina Cajsa Samuelsd. född i Målilla 1815 27/4. Samuel Petter, född i Målilla 1841 12/10. D Johanna Maria, född i Målilla 1847 22/2, se boken Den okända soldaten, sid 71 1819 6/5, sid 68 1815 27/4.

Fornebo Torpare Karl Johan Johansson, född i Målilla 1820 6/3. H Stina Cajsa Johansd. född i Målilla 1822 30/4. Jonas Petter, född 1844 5/2. Johan Alfred, född 1846 15/1. Gustafa Maria, född 1848 8/8. Carl August, född 1857 25/2. Son Gustaf Vilhelm Constan. född 1853 6/8. Son Olaus Elmer, född 1855 1/10. D Cristina Josefina, född 1859 31/1. Modern Maria Månsd. född i Målilla 1786 17/4. Hon var dotter till torparen Måns Jonsson i Ekebo. Ovanst. Josefina, född 1859 31/1, var faster till Elsa Dahlgren som bor i Fornebo. Josefina blev gift med Samuel Petter (se ovan) född i Åryd 1841 12/10. Josefina och Samuel Petter voro bosatta i Ekeberg vid Hultsfred till 1920. Johanna Maria som var född i Åryd 1847 22/2 blev gift med Viktor Carlsson. De voro bosatta i Åryd. Sonen Alfred omkom vid Rosendal, Målilla 1920 i feb. Hästen skenade och han slog huvudet på isgatan. Dottern Ida avled i lungsot. En broder Josef var bosatt i närheten av Åryd.Resterande av denna sida och följande sida reserverade för Ödhult m.m.
Kyrkoherdar i Målilla/Målilla prästerskap

Som inledning måste man konstatera att Målilla socken så långt fram i tiden som till början av 1500 var så gott som okänd. Visserligen finnes en del handlingar som berör Malhälla under 1300-talet, men dessa handlingar är kortfattade och ofullständiga, så att av dessa handlingar kan man ej draga någon närmare slutsats om hurudant förhållandet var här under medeltiden.
Detta skall ej tagas som ett påstående att Målilla har tillkommit vid medeltidens slut. Säkert har det funnits gamla kyrkböcker sedan tidig medeltid, men dessa böcker har försvunnit. Både under 1500-talet och under 1600-talet har danskarnas knektar passerat Målilla. Man kan utgå från att Målilla var en tidig bebyggelse. Genom att draga fram vägar utmed åar och vattendrag så gick det att komma ifrån en hel del backar. Det var lätt att bygga väg efter Emån. Man fick draga vägen nära de stora träskmarkerna Skräpleäng och Ryningen.
Vi har all anledning att tro om en tidig bebyggelse av Målilla. Målillas äldsta benämning Malhälla talar om i sitt språk en gammal namnform. Malning av spannmål förekom ej med vattenkraft. Man krossade säden på en flat stenyta, helst ett berg så man lätt kunde samla in spillsäden. Mycket väl kunde Lasseberg vara en Malhälla, men det finnes ju flera Malhällar att välja på - och härmed går vi till socknens kyrkoherdeslängd.

1) Laurentius Gott var i Molilja curator i Biskopen Doctor Hans Brasks tid. År 1517 blev han prost över häradet och bevistade prästmötet 1522. I övrigt är han obekant såsom åtskilliga av hans efterträdare.

2) Ericus Andrea mottog församlingen år 1564. Han underskrev Uppsala mötes beslut tillika med hela rikets Clericie år 1593 och avsomnade år 1601.

3) Nicolaus Benedicti följde honom efter i arbetet år 1603 samlades först några av hans Adjuktanter eller hjälpepräster och iordningssättandet den av danskar om sommaren eller i juli år 1611 (1612?) skövlade och brända prästgården och kyrkan, hvaröver han grämde sig till döds påföljande år 1612 (1613?). Målilla kyrka användes till stall, men om kyrkan verkligen brändes är ovisst?

4) Hemmingus Petri blev förordnad att vara kyrkoherde år 1613 av superintendenten M. Jona Petri Ungio, som efter Calmars förrådande till danskar i Rumskulla och hade genom speciell kunglig nåd under sin superintendenttjänst i Calmar län. Herr Hemmingson varit anlitad Collega i Calmar Trivialschola, hvilken då hölls i Wimmerby.
Kändes för att vara en drivande manlig kraft som till honom då ödelagda församling om hvars upprättande och iordningbringade han snart allvarligen återuppbygga prästgården och lade grunden till en ny kyrka den 18 maj 1614 och all kraft och möda blev kyrkan i Målilla år 1624 iordningställd och saligen avsomnade 1625.
Åldern på den gamla kyrkan är fullständigt okänd. Danskarna använde den som stall. Huruvida kyrkan blev bränd eller ej är nog en fråga som får stå obesvarad. Troligen var kyrkan i behov av ombyggnad innan danskarna kommo, och genom deras vandalisering av kyrkan så kanske ombyggnad var ofrånkomlig. Jonas Ungio var känd som en dansk anhängare.

5) Benediktus Benedicti hade några år varit Caplean i Slaka pastorats församling innan han år 1627 emot församlingens vilja och protest sattes till kyrkoherde. Efter mycket käbbel blev han avsatt 1631 och levde såsom och hvar han kunde tills han äntligen fördes till Hallingeberg i tjänst som vicarius pastor, sedan kyrkoherde där. Han avled 1662. Ja, så var det under brytningen vid reformationen mot den katolska kyrkan. I slutet av [1620-talet] skulle all predikan ske efter den lutherska läran. Under drottning Kristinas slutskede som svensk regent fick Benedictus återupprättelse, tjänsten i Hallingeberg fick han omedelbart efter Kristinas avgång.

6) Johannes Benedicti Phoenix., född 1585. Fadern dåvarande Comministern i Norrköping, sedan pastor i Odensvi. Modern Margareta Larsd. Benedicti var en lärd och arbetsam man. År 1620 var han hovintendent. Han hade skrivit två gudaktiga böcker. År 1623 hade han blivit kyrkoherde i Dalhem församling, Norrtjust, hvarifrån han blev kallad och flyttad hit till Målilla år 1631. Här levde han och arbetade länge och skaffade den stora olyckan att han 1648 förlorade sin syn, men predikade dock alla predikningarna och andra arbetssysslor förrättades tills år 1660 överlämnades arbetet till sin Adjuktant. År 1666 avled han något över 86 år och över 60 år varit präst.

7) Johannes Johanis Phoenix hade studerat i Calmar och Linköping samt varit student i Uppsala ifrån år 1652 innan han blev år 1658 ordinerad till sin fader att vara under honom Caplean. Jämte förandet mångåriga meriter gjorde han egen förtjänst och skicklighet honom värdig till att tillträda pastorsämbetet i sin saliga faders ställe. Pastorsämbetet i Målilla hade han i 25 år, från 1666 till 1682, då han blev kallad och med kunglig fullmakt till Vimmerby och var kyrkoherde och prost intill döden den 6 maj 1704.

8) Siggonius Liungman hade varit några år slottspredikant på Borgholm på Öland och han år 1675 av danskar blivit fångatagen och till Köpenhamn satt i ett svårt fängelse, kvarhållen innan han år 1680 kom tillbaka. Han fick pastors fullmakt på Målilla pastorat år 1682, hvilket han inte förestod längre än till år 1694 då cristligen avsomnade han.

9) Jacobus Pietri Märling sedan. Han hade en tid varit krigspräst, blev befordrad till Målilla kyrkoherde ämbete år 1695 och företrädde detsamma intill år 1712 då han genom en stilla död ändrade sin jordiska vandring.

10) Nicoulaus Cantell, född i Kantebo av Tveta socken. Hade först studerat vid Academien i Lund ifrån år 1693 och sedan i Uppsala. Ordinerad den 7 maj 1702 till Caplean i Mörlunda, hvarifrån han år 1714 blev befordrad efter församlingens åstundan för kyrkotjänst. Han levde här under besvärliga tider uti stillhet och gudsfruktan intill sin död den 8 aug. 1734.

11) Nicoulaus Agelin, ordinerad den 19 dec. 1722 till att vara hovpredikant hos en major omnämnd Liljefält. År 1724 fördes han till Rumskulla till att vara vicarius comminister och vart där sammastädes ordinarie. Efter 10 års förlopp blev han sänd och kallad hittill att bliva kyrkioherde, nämligen år 1739, men levde här inte längre än inpå 40-talet, ty han efter långsam sjukdom saligen jordades år 1742.

12) Magnus Ramstedt, född i gambla byn eller gambla Västervik år 1690. Hade studerat i Lund i två år 1719 innan han den 21/9 år 1721 blev ordinerad till att bliva Adjuktant i Sund, hvarifrån han år 1723 förordnades till att vara collega i Eksjö skola. När han arbetat i fulla 6 år sökte han och erhöll han sacerdotium vid Flisby och Solberga församling. Omsider blev han efter allmän kallelse förordnad till vid dessa församlingar år 1743 och tillträdde 1 maj 1744. Kyrkoherde sedan nyutnämnde kyrkoherde inpå 9:de året med heder och uppbyggelse förestått kyrkoämbetet här i Målilla och Gårdveda avled han efter kort sjukdom den 8 juli 1753, 63 år gammal.

13) Ericus Wigren, född i Åhl, Södra Vi socken 1706 11/3. Hade studerat i Linköping från år 1719 och i Uppsala. Från år 1731 då han 1731 15/6 ordinerades att vara den sjuke comministern von Melens vicarie i Blackstad. Sänd år 1731 till Målilla att under dåvarande comministern förrätta tjänster. Samma år förordnad tillika vicarius i Ödeshög och följande året tillbaka till förra anställningen här i Målilla. 1740 10/9 erhöll han fullmakt att handha tjänsten i denna församling. Efter en tids sjukdom avled han 1763 20/6, 57 år.

14) Magister Johannes Rotstig, född 1716, student i Lund 1736. Promoterad Magister därstädes 1741. Ordinerad 1743 till predikant hos framlidne landshövdingen i Linköping generalen Baron N. Albedyl Adlerberg ( ? svårläst). 1745 comminister i Eksjö 1749 hade enhälligt kallats till pastor i Eksjö 1752 församlingen till Målilla pastorat 1754 till Höreda 1758 till Vinnerstad (Vikingstad?) till Vadstena 1763 och blev troligen i denna församling pastor 1763 hvilken syssla han dock icke länge förestod än till den 10 mars 1766 då han efter kort sjukdom avled.

15) Candidaten Jonas Grönberg, född 171(8?) 2/2 av fattiga bondföräldrar i Eksjö landsförsamling och gården Kårarp? Studerade först i Eksjö från 1730 och sedan i Linköping från 1734 innan han år 1743 blev student och 1748 Filosofie Candidat i Lund. Prästvigd i Linköping 1749 och förordnad till Adjuktant i Gårdby samt vicarius pastor därstädes åren 1753-1754. Då comministerbefattningen här i Målilla och Gottfriddals genom ovannämnde Pastor Wigrens flyttning blev pastoratet ledigt anhöll han 1755 om privilegium och erhöll tjänsten 1756, vilken han hade till sin död den 10 oktober 1778.

16) Eric Ramstedt son är framlidne kyrkoherden för Målilla Magnus Ramstedt. Han var född i Eksjö stad när fadern då var Collega Schola 1727 den 20 februari. Studerade i samma stads Schola från 1736 till 1739 sedan i Linköping till 1747 då han den 18 maj blev student i Uppsala, och 1755 26/9 ordinerad till brukspräst vid Store Bro, Pauliströms och Hagelsrums Jernverk som då voro i generalen Baron ägo.
År 1767 efter undergången pastoralexamen den 4 mars befullmäktigad den 1 juni till Målilla och Gottfriddals Comminister. Anhållande samma år extra ordinarie bataljons predikants fullmakt vid Jönköpings regemente 1778 19/10. Förordnad att under pastorsvacansen handhava pastoratet här i Målilla vart han följande året på förslag till ordinarie pastor. Här sammanstädes införd och erhöll därpå den consistoriefullmakt på förslag till ordinarie prästen. Här sammastädes utförd den 15 december samma år. Sedan han i 3 år förestått detta ämbete med mycken heder och nit blev han genom en hastig död och sorg hädankallad den 12 december 1783.

17) Lars Bernhard Hult. Enär kyrkoherden och prosten Hult under sin långa tid som präst i Målilla och gjort förberedelsen till kyrkobygget så anser jag att en förkortning av hans verksamhetsberättelse som finnes på sidan 644 i Målilla stora kyrkobok 1745-1800. Prosten Hult har verkligen gjort en stor insats för Målilla och Gårdveda församlingar.
Han föddes 1735 18/10 uti Västra Ny församling. Fadern var inspektören vid Vadstena slott och modern Maria Elisabet von Mehlen. Han studerade i Linköping från 1743 till 1755 då han den 15 augusti blev student i Uppsala.
Prästvigdes i Linköpings domkyrka den 14 januari 1462 av Biskopen Doktor Peter Filenius? Vart han adjunkt hos prosten Magister Cläes Livin i Skenninge, vicarius pastor därstädes 1770. Comminister i Vestervik 1772. Efter undergången pastoral examen den 13 sept. 1780 förslagen till Veta och Viby pastorat. Till Målilla och Gottfriddals den 3 mars 1784 och kallad till dess församlingskyrkoherde den 2 därpå följande maj.
Men för landsfiskalen Anders Petter Uggarps obehöriga klander utföll ej fullmakten förrän den 30 sept. samma år. Han erhöll och mottog pastoratet 1785 10/1. Han avsomnade den 20 A. 1812. Han var vid sin död 76 år, 11 mån. å 14 dagar. Han efterlämnade vid sin död 2 söner, 6 döttrar och 6 mågar. Han hade haft 14 barn, varav 6 var döda. Husförhör i Hammarsebo frågade prosten Hult Jon Larsson den yngre om han visste vem som voro socknens 2 rikaste personer. Det visste ej Jon Larsson. Prosten Hult sade: Det är du och jag för ingen mera har 14 barn som vi båda har.

18) Lars Vallander, född 1757 2/6 i Mörlunda Capleansgård. Fadern commi-nistern i Mörlunda och Tveta Nils Vallander, son av bonden Samuel Olofsson och Margareta Andersdotter i Vällnäs, Hässelby socken. Modern Ingrid Margareta Kraft, dotter av kyrkoherden i Rumskulla och Hässelby Lorents Kraft och Sara [Durarens]. Prostdottern från Rumskulla. Studerade i Calmar Schola och gymnasium ifrån 1772 till 1777 4/10 då han blev student i Uppsala.
Uppå morbroderns contraktsprostens och kyrkoherden i Norra Vi och Tirserum Lars Kraft Larssons kallelse blev han ordinerad och installerad den 17 mars 1780 att vara hans Adjucant uti hvilken egenskap han förblev tills han uppå Norra Vi och Tirserums församlings kallelse blev comminister därstädes 1789 17/11.
Han ingick äktenskap år 1794 11/4 med Helena Maria Hökenberg, dotter av framlidne prosten i Misterhult Jacob Hökenberg och Eva Sophia Lou. "Uttryckt på latin" framgick att han genomgått erforderlig examen i Linköping 1795 13/5. För pastoraliten examinerad den 10 juni samma år. Blev efter nästan enhällig kallelse comminister i Södra Vi och Djursdala socken den 27 januari 1802. Comminister den 9 juli 1803 att tillika vara Vicarius Pastor vid Södra Vi och Djursdala församlingar. Efter sånär enhällig kallelse erhöll han fullmakt att vara kyrkoherde vid Målilla och Gottfriddals församlingar den 5 maj 1813. Pastoratet tillträddes den 1 maj 1815 och vart han offentligen i pastorsämbetet insatt den 9 juli samma år. Död den 23 december 1825 och begraven Trettondagen 1826. Kyrkobygget i Målilla förbereddes under prosten Hults tid och fullbordades under ovanstående Lars Vallanders tid.
Enligt uppgift som jag fick i min ungdom så skulle den som först döptes i Målilla nya kyrka vara en som de kallade Kalle Pytt i Stockhorvan. Nummer 2 var Erik Karlsson, född i Hammarsebo 1822 18/9. Han avled i Hammarsebo vid midsommar-tiden nära 90 år gammal. Även den så kallade Kalle Pytt uppnådde hög ålder. Dessa båda hade alltså blivit döpta i den nya kyrkan före invigningen, se boken OKS sid. 73.

19) Christian Wilhelm Wisendorf, född i Ringarum den 11 okt. 1771. Föräld-rar voro kyrkoherden Magister Nils Wisendorf och hustru Anna Catarina Sigismunds-dotter. Han studerade i Uppsala 1792, i Lund 1796. Magister i Cristvalla samma år. Prästvigd den 11 sept. 1799. Comminister i Tyserum 1801, kyrkoherde i Målilla och Gottfriddal 1826. Vigd 1808 med Demoisielle Juliana Johanna Grahn. I äktenskapet välsignades dessa makar med 7 barn. Han dog den 30 aug. 1830 av gulnad i lungorna 59 år gammal.

20) Daniel Joachim Dahlberger, född i Vestervik den 15 mars 1776. Son till byggmästaren Samuel Dahlberg och Eva Lisa Beata Barkman. Studerade vid Linköpings gymnasium och Lunds Akademi där han blev Academicus 1798. Prästvigd 1802 1/12. Adjunktant vicarius pastoris comminister i Järeda 1817. Kyrkoherde i Målilla med stor pluralitet den 7/5 1831. Gift 1817 med Sophia Regnell, prostdotter från Hvena. Deras äktenskap var välsignat med 2 söner och 2 döttrar, varav en dotter död före fadern. Stilla och aktad vandel åtföljd av en stilla och fridfull hädanfärd som kom för honom den 20/3 1842 och begravdes den 3 april 1842.

21) Niclas Vilhelm Frösén, född i Fröslö i Kärna församling nära Linköping den 25 juli 1803. Son av bonden Lars Persson och dess hustru Anna Greta Augustdotter. Intogs i Trivialscholan i Linköping 1812. Blev student i Uppsala 1821 och prästvigd 1826. Adjuktant pastor i Tåby samma år. Adjuktant pastor i Vestra Eneby och Kisa 1827 (om Målillabor kommer till Västra Eneby så kan erinras att predikstolen i Västra Eneby är en av de många predikstolar som tillverkades av mäster Jonas Berggren i Ämmenäs, Målilla).
Vice pastor därstädes 1832, vice pastor i Säby 1836, i Linderås 1839, i Ö. Tollstad och Sya 1841. Pastors Ex. samma år vald till pastor i Målilla och Gottfridsdal den 26 feb. 1843 med 39 3/8 röster. Vigd 1832 med Christina Charlotta Vikblad, dotter av prosten i Säby Theologie Doktorn A. Vikblad. Dottern Andriette Charlotta Constanse , född den 19 maj 1832. Dottern Nansy Vilhelmina, född den 4 juni 1837. Contraktprost över Aspelands Contrakt den 14 feb. 1849. Död av slag den 18 maj 1868 och begrofs i Döderhult.

22) Klas Johan Cnathingeus, född i Motala 13 feb. 1829. Son till garvaren Nils Magnus Cnathingeus och Vendla Katarina Hollstedt. Student i Lund 1849 och präst-vigd 7 okt. 1855. Past. adj. i Lommaryd samma år. Vice komminister i Svanhals 1856 och i Målilla 1857. P. adj. i Lommaryd och i sjukhus S:t Olaf samma år. Var påföljande år vice comminister i Skeda 1861. Tillförordnad predikant vid Länslasarettet 1861. Tillförordnad predikant vid Länsfängelset därst. samma år. Pastorsexamen 1866. Comminister i Ö. Värna 1867. Kyrkoherde i Målilla och Gottfriddal 1869, dito i Gistad 1880. Gift med Amalia Falkenholm. Barn son Jacob, född 1865, Nils, född 1868, död 1869, dotter Anna, född 1870, död i Gistad 1896.

23) Carl Valdemar Forselius, född i Linköping 16 juni 1824. Föräldrar skomakare ålderman Anders Forselius och h. Maria Elisabet Nystedt. Intogs på Apelkvistskolan ( ? ) vilken bevistades en termin, därefter i lärdomsskolan hvilken genomgicks överflyttades till gymnasium vilket dock för medelsslut efter omkring 2 års studier måste lämnas. Student i Uppsala 1846 och prästvigd i Linköping 10 november 1850. Vice kom. i Ö. Tollstad. Dito i Risinge 1851. Pastorsadjunkt i Västra Ny 1854 och i Roglösa 1857. V. kom. tillika v. pastor i Rystad.
Samma år åter pastors adjuktant i Roglösa 1858, vice pastor i Vesterum 1859, pastors adjunkt o dito vice pastor år 1862, vice komminister i Ukna samma år tillträdde genast v. pastorsd. därst kortare tid. 1868 avlades pastorsexamen. 1874 kyrkoherde i Målilla Gårdveda. Den 12 jan. 1880 och tillträdde 1881 v. contraktsprost över Aspelands contrakt 25 juli 1882 ordinarie den 27 juni 1883. Erhöll på begäran afsked från kontraktsprostbefattningen från den 4 maj 885. Vigd 1864 med Anna Sofia Fröling, dotter av lantbrukaren Johan Nilsson Fröling och Anna Katarina Olander från Vestervik. Barn Anders Johan Waldemar, född 24/8 1865.
Ovanst. är skrivet av Frösén sedan har K A Yden gjort avslutningen med. Död den 28 januari 1887. Samma förhållanden har varit med övriga självbiografien. Den tillträdande prästen gjorde avslutningen av biografien.

24) Karl August Yden, född i Askeryd församling av Jönköpings län den 6 februari 1843. Under vår konfirmationstid fyllde kyrkoherden 70 år. Föräldrar arrendatorn Carl Johan Carlsson ? (tillnamnet svårläst) och hans hustru Carlotta Cristina Jacobsd. Blev faderlös 1859. Inskrevs i Eksjö skola 28 aug. 1861. Övergick till Linköpings läroverk hösttermin 1865. Avlade studentexamen den 5 juni 1869. Efter avslutad studentexamen vid Uppsala universitetet blev han prästvigd 12 jan. 1872. Förordnad samma dag till vicepastor i Krokek, senare stadskomminister i Söderköping hösten 1875 tillträdde denna tjänst 1 maj 1877.
Tjänstgjorde i Söderköping i 13 år som brunnspredikant och lasarettspredikant. Var 10 år gymnastiklärare. Valdes med stor pluralitet till kyrkoherde i Målilla och Gårdveda hösten 1887. Tillträdde pastoratet den 1 maj 1889. Han vigdes den 4 juni 1874 med Selma Ottilia Katarina Kocken, dotter av komministern i Askelund. Född 1849 24/5, avled 17 juni 1909. Barnen voro Johan Simeon Yden, född 9 maj 1875. Axel Gidon Teodor, född 13 juli 1876.
Dottern Elsa Hanna Maria, född 10 aug. 1877, avled 27 mars 1903. Seth Albin August, född 1 mars 1879. Martin Ossian, född den 19 okt. 1880. Erik Emanuel, född den 17 april 1882. Robert, född 20 juni 1886.
Han dog i Uppsala på vintern 1912-1913. Han hade en tid varit spårlöst försvunnen när de fann honom död.
Sven Gustaf Adolf, född den 21 juni 1891. Han blev kontraktsprost i Nyköping. Han var med på 50årskonfirmandersträffen den 19 maj 1963. Sven Yden hade en sommarstuga vid sjön Flaten i Gårdveda. Hela Ydens liv och verksamhetsberättelse är ej skriven av K. A. Yden. Den är skriven av Lars Fornander v. P. i Virserum och Järeda. Själva avslutningen av denna berättelse har jag här ej avskrivit, men jag ger mitt fulla stöd åt Fornanders inställning. För att göra en kortfattad version av Ydens verksamhet och inställning så kan med rätta sägas att han stod helt på de fattigas och nödställdas sida.
För denna sin inställning fick han många gånger föra en hård kamp. Han höll på rättvisan, var sparsam om kommunens medel när det var fråga om kostsamma och onödiga utgifter. Han fick en del ovänner, men desto flera vänner som avhöll honom för sin nit och verksamhet.

Vad som här har skrivits är en förkortad version av präster i Målilla 1517 till och med detta sekels början. Själva avskrivningen från början har troligen avskrivits av prosten Lars Bernhard Hult under slutet av 1700talet.
Några obetydliga felaktigheter har nog förekommit men det är ju ursäktligt när det rör sig om en tidsperiod av närmare 300 år, samt var han ej infödd inom församlingen. Hult har gjort en utomordentlig god insats för bevarandet av socknens gamla traditioner. Av prosten Hult och hans efterkommande prästers beskrivning av Målilla finnes på sidorna 644 till 649. Efter slutet av denna verksamhetslängd har Lars Fornander på sidorna 651 till och med 654 lämnat en hel del om de båda socknarnas verksamhet. Som avslutning så får jag här en kort upplysning. Att det var den 8 oktober vid 10-tiden år 1912 som vi konfirmander inskrevs från Hammarsebo. Konfirmandersundervisning för Målillakonfirmander hade inskrivningen skett 10 dagar tidigare, men denna inskrivningen liksom första undervisningsdagarna var för oss i Hammarsebo okänt. Prosten Kyrkoherden Ydens älsklingssång var "O, hur saligt att få vandra". Denna sången sjöngs som avslutning varje dag under konfirmationsundervisningen.

Till 50-årsminnet av vår konfirmation som hölls i Målilla pingstdagen 1913 19/5. En konfirmandersträff.
Till denna konfirmandersträff hade vår konfirmationskamrat Ingeborg Linder-Gustavsson gjort följande dikt:
1)
År nittonhundratretton då seklet än var ungt
vi stod en samlad skara kring altarringens rund
Här från vår hembygds kyrka vi goda minnen har
Från flydda barndomstider till sena ålderns dar
2)
Och åren de försvinna, nu redan femtio år har gått
det liksom timglas rinner, av nåd vi åren fått
En del av oss utvandrat och bor i fjärran land
Mången har till vila för alltid lagt sin hand
3)
Vår gamla kära hembygd som Du nu återser
där som du lärde dygden idag emot Dig ler
Här uti naturen som i sin fägring står
Av skapargärning buren till oss ännu en vår
4)
Vår gamla läroskola, den finnes ej mera kvar
men många minnen sova från flydda barndomsdar
När livet för oss lekte
då i stormar fanns, där vinden ömt oss smekt
liksom en moders hand
5)
Vår vandring genom livet har nog vi alla sett
det sorg och glädje givit, men visst har solen lett
Vi fått vad vi behövde här på vår färdestig
Du inget med dig förde, du inget får med dig
6)
Med dessa enkla rader som till vår hembygd går
ett kärt farväl vi tager av flydda barnaår
På gröna ängars torva, där rågfält böja sig
skall minnets rosor dofta uppå vår vandringsstig
Bouppteckning och arvskiften i avkortad form från Aspelands Härad

Lagfartsärenden sommartinget den 15 juni 1724. Ansökan om lagfart av 1/3 mantal Hammarsebo skatte av MFMFFF. Samuel Jonsson och hans hustru Kristin Johansd. Uppbud första gången "som har ärf efter sina förfäder" jämte hustrun Karin Pedersd. i Kalvsjömåla sampt hennes måg Ryttaren Jacob Dahlman emot 1/3del rätten Kalvsjömåla erlagt 12 dalar silvermynt den 20 februari i enlighet med Karin Persd. kvittens av den 28 mars hvarvid och fullgjort det för Kalvsjömåla som ligger på Samuel Jonsons 1/3 av Hammarsebo.
Skogen uppdelades så att Kalvsjömåla fick 2/6, Hammarsebo i "Nerbyn" 4/6delar. Lagfarten beviljades. Jöran Svensson som var gift med Karin Petersd. De hade många barn, flertalet döttrar. Han tog sig namnet Molin efter Målilla. På äldre dagar bosatte han sig i Årena. Han var fader till organisten Molin den äldre. Det näst äldsta av Göran Svenssons barn var Elisabet Göransd. född i Kalvsjömåla 1687. Om släkten Molin finnes en utförlig redogörelse i Venaboken del 1, sid 165.

Bouppteckning 1759 Catarina uti Haddarp, Lönneberga. Dotter Maria Larsd. Måg? Jacob Nilsson i Haddarp. Undertecknat 1739 22/2 Maria Larsd. Per Sackariasson. Förrättare MFMMMMF Nämndeman Anders Jonsson i Hammarsebo. Som vittne Håkan Persson i Åkarp. Tillgång 447 Daler (vilket var en god förmögenhet på den tiden) Håkan Persson var son till Per Håkansson i Åkarp som omnämnes i 1696 års kartbeskrivning över Åkarp.

1739 6/10 hölls bouppteckning i Kallersebo efter Lage Larsson. Arvingar hustrun Kristina Samuelsd. och deras son Petter Lagesson samt döttrarna Maria Lagesd. Tillgång 114 Daler. Bouppteckningsförrättare var Nils Angelin och Nämndeman Anders Jonsson i Hammarsebo.

1739 30/11 Arvsskifte efter Lars Lagesson. Tillgång 116 Daler. Undertecknat av Rådde och Nämndeman Anders Jonsson i Hammarsebo, Jon Eriksson i Hägelåkra. Lars Lagesson var fader till ovanst. Lage Larsson. Lars Lagesson kom i början av 1700talet från Gnöttlerum i Vena, se sidan 80. Inflyttade 1698.

1744 20/2 Bouppteckning efter Jonas Perssons hustru Annica Jonsd. De hade varit bosatta i Älgshult, Målilla, men senare flyttat till Hbo där Jonas Persson övertagit sin svärfaders gård. I sitt andra äktenskap blev Jonas Persson måg hos Nämndeman Anders Jonsson i Hbo. Jonas Persson var född i Backebo under Kantebo i Tveta 1706 och son till Per Lagesson o.h. Annika Persd. Jonas Persson dog i Hammarsebo 1799, 93 år gammal.

1749 18/1 Bouppteckning i Kallersebo efter begäran av Anders Larsson. efter hustrun Kristina Maria Svensdotters död. Förmyndare för barnen vart Sven Svensson i Kullhult. Bland barnen kan nämnas Lars Andersson, född i Kallersebo 1743 23/5. Hans moder Gustafa hade avlidit och sedan blivit vig med ovanstående Kristina Maria Svensd.

1751 21/2 Bouppteckning efter Kristin Svensd. i Kallersebo. Hon efterlämnat mannen Bengt Månsson samt sönerna Anders Bengtsson 12 år, Sven 9 år samt dottern Annika. Tillgångar 295 Daler. Undertecknad av Bengt Månsson. Bouppteckningsförrättare Bersern o. Nämndeman Nils Persson.

1752 7/1 Bouppteckning efter Per Larsson i Åkebo. Efterlämnar enkan Anna Bengtsd. sonen Nils 22 år, Lars 13 år samt döttrarna Maria, Stina och Ingeborg. Farbrodern Lars Larsson i Kallersebo blev förmyndare. Tillgång 229 Daler. Bouppteckningsförrättare Nämndeman Jon Eriksson och Nils Persson.

1756 6/5 Bouppteckning i Gallö, Lönneberga på begäran av Vällärde Adjuktanten Karl Sjöstedt. Efter sin avlidna hustru som efterlämnat 2 omyndiga döttrar Maria och Kristina Margareta. Tillgång 524 Daler. Undertecknat Carl N. Sjöstedt, Nämndeman Samuel Olofsson och Per Jonsson i Åkarp. Sjöstedt var från Målilla.

1757 15/4 Hölls bouppteckning på begäran av Per Månsson i Telleryd i Vena. Efter sin avlidna hustru Maja Olofsd. som lämnat såsom arvingar 5 syskon och syskonsöner. Måns, Sven, Lars, Johan och Olof Persson samt 2 syskonbarn Per 8 Britta 12 år gamla enligt bouppteckningen. Per Månsson söner Måns Persson, Sven Persson, Lars Persson, Johan Persson och Olof Persson. Johan Persson i Tälleryd fick svara för de omyndiga syskonbarnen. Bouppteckningsförrättare (Bouppteckningsförrättare hade rätt att välja vilken som hälst häradsrätt för bouppteckningsinlemnande, därför kom många bouppteckningar från Sevede Härad till Aspelands Häradsrätt, och vice versa) Hans Lindgren och Eric Jonsson.

1757 20/4 Bouppteckning på begäran av enkan hustrun Kristina Nilsd. i Kvarnarp efter hennes avlidna man Per Kristiansson. Efterlämnar 4 barn Kristian och Nils Persson, Brita och Elisabet Persdöttrar. Arvingar enkan Kristina Nilsd. Kristian Persson, Nils Persson. Olof Nilsson var förmyndare för omyndiga Karin och Elisabet Persdöttrar. Tillgång 56 Daler. Förrättare Hans Lindgren, se boken 0KS sid 223.

Rote 113 Fallhult, Aspelands kompani. Roten ersatte den 13/1 med *Per Kristiansson Ständig som enligt Generalmönstring 1733 var smålänning, 31 år gammal och gift 1742 var han kommenderad i Kalmar.
Han förekom i 1744 års Generalmönstringsrulla. Enligt rullan för 1757 hette soldaten för Fallhult Christian Svensson Ständig (han var son till ovanstående Sven *Petter Kristiansson Ständig). Han var 25 1/2 år gammal och hade 5 1/2 års tjänstgöringstid. Ständig tillfångatogs i Denin i Pommern den 18/1 1759. Enl. gmr. 1761 hade han sig själv ransonerat den 31/5 1760. Den 13/10 1762 rymde från Stralsund. Denne Kristian Ständig återkom från kriget. Rymningen skulle säkert medfört dödstraff men hans befäl hjälpte honom med att förklara honom sinnessjuk.
Senare kallade han sig för Cristman Ständig. Han flyttade till Stighult i Målilla. Han hade barn som kallade sig Cristmansson och Cristmansdotter. Släkten finnes kvar enl.1861 års husförhörslängd. Samuel Fredrik Isacksson, född i Verbo under Stensryd 1886 var en efterkommande till honom.

1764 21/1 Bouppteckning av Rusthållaren Håkan Persson i Åkarp, Lönneberga, efter sin avlidna hustru Karin Månsd. som efterlemnat 4 barn, 3 döttrar, Maria, Margareta och Ingeborg samt sonen Petter, 10 år. Tillgång [1.411] Daler. Undertecknat Håkan Persson, Erik Börgesson, Sven Nilsson, Samuel Börgesson.

1771 16/10 Bouppteckning efter hustru, enkan Kattarina Falk i Lönnekulla, vilken avled den 3/8. Arvingarna voro sonen Petter Andersson. Vi lämnar denna bouppteckning för följande:

1740 2/7 Bouppteckning efter Anders Locke i Norrhult, Vena. Arvingar hustrun Kattarina Falksd. Hon var enligt Vena dödbok död 1771 3/8, enkan Kattarina Falksd., ålder 67 år 11 mån., alltså född 1703. Hon var född i Västra Årena i Gårdveda. Hon blev gift med enklingen Anders Locke, född i Kråkeryd, Målilla. Barn Göran, troligen född i Lockes första äktenskap, sonen Petter Andersson i deras äktenskap. Sedan blev Kattarina Falksd. gift med enkemannen Karl Karlsson i Lönnekulla, Vena. Den sistnemnde avled 1755.

1773 1/11 Bouppteckning förrättades i Åkebo efter Samuel Olofsson och hustrun Elin Persd. i Åkebo, Målilla. Arvinge var Samuel Samuelsson. Bouppteckningsförrättare Erik Molin, organist i Målilla Nämndeman Daniel Grönlund och Johan Nilsson. Tillgång 615 Daler.

1774 3/1 Blev på begäran av Jonas Persson och hustrun Ingeborg Andersd. i Hammarsebo blev bouppteckning förrättad efter Ingeborg Hansd. Undertecknat av (MFMMMF) Jonas Persson och (MFMMM) Ingeborg Andersd. Jon Larsson (den sistnämndes svärmoder Katarina Andersdotter i Åskögle, Mörlunda - numera Crisdala - var dotter till ovannämnda MFMMMMM Ingeborg Hansd.) Undertecknat av MFMFF Hejdridaren Johan Samuelsson och Erik Molin (den sistnämnde hade skrivit bouppteckningen). Tillgång 213 Daler. Se bouppteckning 1786 26/6 se nedan.

1786 26/6 Hölls bouppteckning i Hammarsebo efter Ingeborg Nilsd. hustru till Jon Larsson (den yngre) i Hammarsebo. Hon hade avlidit 1786 20/4 och efterlämnat 5 söner, 1 dotter. Förmyndare brodern Lars Nilsson i Sörebo, Mörlunda och brodern Erik Nilsson i Åskögle, Mörlunda (Ingeborg Nilsd. född i Åskögle, Mörlunda 1752 10/3, se boken OKS). Hennes moder Katarina Andersd. var även förmyndare för barnen. Hon var dotter till nämndeman Anders Jonsson och Ingeborg Hansd. Se ovan bouppt. 1777 3/1 samt. OKS.

1776 14/4 Bouppteckning i Kallersebo efter hustrun Kristin Larsd. som avlidit den 26/1 och efterlämnat mannen Anders Bengtsson (se sidan 75 denna bok 1749 18/10 1751 21/3) och deras omyndiga barn Lars 17 år, Petter 9 år, Måns 2 år, döttrar Stina 22 år och Maria 15 år. Förmyndare för barnen morbrodern Lars Larsson i Kallersebo. Tillgångar 202 Daler. Undertecknat av (kyrkovärden) Lars Andersson i Kallersebo (se OKS sid 46, 1743 23/5 och sid 40 1755 23/4).

1791 21/3 Bouppteckning på begäran av Jöns Jönsson i Tomtåkra efter avlidna hustrun Karin Danielsdotter som avlidit den 15 denna månad. Efterlämnar 2 söner och 3 döttrar, samtliga myndiga utom yngsta dottern. Se nedan bouppteckning 1790 1/3 samt längre fram i denna bok. Daniel Perssons släkt i Tomtåkra jämte därefter följande husförhörslängds utdrag Hylteby i Målilla 1789-1805. De i bouppteckningen omnämnda Jöns Jönsson och Karin Danielsd. voro föräldrar till tvillingarna Samuel Jonsson Modig och Jonas Jonsson den yngre. Födda i Tomtåkra 1759 27/7 se boken OKS sid 39. Modern Karin Danielsd. var född i Tomtåkra 1725 21/11, dotter till Daniel Persson och hans hustru Elisabet Olofsd. Hon var dotter till Olof Jonsson i Kopparmåla och tillhörde alltså den gamla Koppramåla-släkten.

1790 1/3 Hölls bouppteckning i Fallhult efter enkan Katarina Jonsd. som avlidit den 28/1. Efterlevande dotter 9 år. Som förmyndare var Jöns Jonsson i Tomtåkra. Tillgång 95 Daler. Undertecknat Lisa Maria av Niclas Nilsson. Förrättare Anders Jonsson i Vena, Jacob Nilsson och Grönberg, Vena.

På grund av utrymmesbrist måste jag avstå införandet av flera bouppteckningar i denna bok. Övergår därför till Daniel Perssons släkt i Tomtåkra, samt husförhörslängd Hylte by i Målilla där flera av hans efterkommande blevo bosatta.

Daniel Perssons släkt i Tomtåkra.

Han var son till Per Larsson vilken enligt erhållen uppgift var med vid slaget vid Narva år 1700.
Daniel Persson vigdes 1719 10/10 med Elisabet Olofsd. dotter till Olof Jonsson i Koppramåla och var således av den gamla Koppramålasläkten.
Daniel Persson och Elisabet Olofsdotter hade många barn och denna gren är en av de större släktgrenarna från gamla Koppramålasläkten.
Per Danielsson, född i Tomtåkra 1720 4/12, vigd 1750 4/10 med Anna Majd. i Knästorp, Målilla.
Kristin Danielsd. född i Tomtåkra 1723 7/4. Karin Danielsd. född i Tomtåkra 1725 15/9, vigd i Vena 1752 [24/4] med Johan Johansson i Tomtåkra.
Av barnen må här nämnas tvillingarna Jon Jonsson och Samuel Jonsson, födda 1759 27/7.
Den sistnämnde var soldaten Samuel Jonsson Modig, soldat för Fallhult.
Släkten finnes ännu kvar på denna trakt, både i Vena, Lönneberga, Vimmerby med flera ställen.
En stor del har utvandrat till Amerika.
En hel del om denna släkt har skrivits i boken OKS och skall därför här ej vidare omnämnas.
Annika Danielsd. född i Tomtåkra 1727 8/1. Hennes vidare öde känner jag ej till.
Maria Danielsd. född i Tomtåkra 1729 30/9
Katarina Danielsd. född i Tomtåkra 1732 9/1
Olof Danielsson född i Tomtåkra 1734 19/5. Han blev gift och bosatt i Hylta i Målilla.
Gift med Annika Nilsd. Hyltan 1756 26/10.
*Lisken Danielsd. född i Tomtåkra 1739 7/10. Blev gift med Nils Nilsson, född i Norrhult 1740.
Den sistnämnde från Norrhult i Vena. De flyttade till Hylte i Målilla.
Elisabet Danielsd. född i Tomtåkra, blev gift med Nils Nilsson i Hylta, Målilla.
Dottern Annika Danielsd. född i Tomtåkra 1745 8/9. Hon vigdes 1766 26/12 med Per Nilsson i Hylta, Målilla.
Troligen var den Annika som var född 1727 8/1 antingen död eller bortflyttad från hemmet när den yngsta Annika föddes 1745 8/9. Endast Karin Danielsd. stannade kvar i Tomtåkra.
Jag kan ej finna att någon mera av barnen varit bosatta i Vena.
*Lisken Danielsd. bosatte sig först i Sjöglehult (Hammarsjöryd, Målilla) senare till Hyltan.
Efter vad jag kan finna så var samtliga familjer i Hylta omkring sekelskiftet 1800-1900 besläktade med Tomtåkra eller Hammarsebo i Målilla. En del i Hbo eller Hammarsjöryd i Målilla. En del i Hbo o Hammarsjöryd hade fått sitt gifte.

Hyltan Husförhörslängd Hylta Målilla 1788-1805. Hylta.

Enkemannen Sven Johansson. Född i Krisdala 1751. Vigd 1775. Från Krisdala 1775.
Enkeman 1787 2/4 Målilla dödbok 1787 2/4. Sven Johanssons hustru i Hylta Catarina Olofsd. 28 år 9 m. 14 d.
Barn son Johan, född 1781 12/5 till Krisdala 1799. Dotter Stina född 1786 [10/--].
Mågen bonden Johan Jonsson, född i Målilla 1778 24/11. Vigd med Lisken Svensd. född i Målilla 1778 28/11 (hon var Sven Johanssons dotter och dotterdotter till nedanst. Olof Danielsson).
Dotter Maria Elisabet född i Målilla 1803 14/1
dotterdotter Stina Greta född 1805 22/6 och Anna Katarina född i Målilla 1806 31/5.
Inhyses Olof Danielsson. Enligt Vena födelsebok var han född i Tomtåkra 1734 14/5 se ovan
hustrun Annica Nilsd. född i Målilla 1733 6/2.
De voro svärföräldrar till Sven Johansson i Hylta som var född i Krisdala 1751, enkling 1787 2/7.
Per Danielsson, född i Tomtåkra 1720 4/12, vigdes i Målilla 1750 4/[10] med Anna Maja i Knästorp.

Soldattorpet Lustigholm
Hbo Nils Gustaf Hammar, född i Vena 1763 16/6 son till Nils Nilsson och Elisabet Danielsd. Född i Tomtåkra 1763 16/6. 1775 flyttade till Hammarsjöryd senare till Hyltan. Soldaten sonen Gustaf Hammar återflyttade till Vena. Från honom härstammade den blinde byspelmannen Svante Hammar som för en 50 år sedan hölls på marknaderna och spelade dragspel.

I Hammarsebo födder Ingeborg 1778 20/3 dotter och 3dje barn till Jon Larsson den yngre. Hon blev hustru till bonden Johan Eriksson i Hylta. De hade många barn. Den yngsta var troligen Lucretia Johansd. född i Målilla Hylta 1810 30/4. Lucretia Johansd., hon avled i Stora Råsa omkring 1907 ålder 97 år. Se OKS. sid 64 och 27. I boken OKS framgår den stora släktskapen mellan Hylta och Hbo.
Utflyttade från Målilla 1698
År 1698 flyttade Per Nilsson från Grönkullen till Virserums socken. Han var en stilla man och förde ett vackert leverne. Samma år ankom från Vena socken till Kallersebo Per Samuelsson och Lars Lagesson. Se bouppt. 1739 30/11.
Till Kallersebo kom samma år Erik från Krisdala. Han var fader till Gabril Eriksson, född i Kallersebo 1705.
År 1701 ankom till Ödhult bröderna Per Nilsson och Anders Nilsson. Per kom från Frödinge och Anders från Hvena socken.
År 1704 ankom lönemannen "Drängen" Samuel Hök. Han var en ärlig man från Rumskulla. Han var son till Bengt Månsson.
År 1704 flyttade från denna församling Linnar Nilsson till Göteruda i Tveta socken.
År 1705 ankom till Gårdveda församling från Lönneberga Anders i Faggemåla och Olof i Åkarp.
År 1708 flyttade Jon Larsson i Ekenäs till Lönneberga, en stilla man. År 1711 flyttade till Lönneberga socken Nils Persson i Säfshult; var en kristlig sockenman.
År 1715 flyttade per Svensson i Kråkeryd till Mörlunda ? socken.
År 1718 flyttade Nils Börgesson från Ekenäs till Hammarsjöryd ?
År 1720 flyttade Måns Svensson till Ödhult ? i Västrums socken, och Per Larsson från Tveta till Kråkeyd.
År 1722 flyttade Karl Månsson i Römossa i Virserum till Boda. Samma år avflyttade Kristian Persson till Lönneberga från Entsebo. Samma år flyttade Anders Persson från Ödhult till torpet Hällerum ? i Krisdala socken.
År 1722 flyttade Captenen Välborne Claes *Grönhagen från Ödhult till Århult. Samma år inflyttade Kaptenen Johan Smitterlöv till Ödhult. Samma år Överstelöjtnanten Välborne Han. Georg Smitterlöv till Tillingeby. Ovannämnde Claes *Grönhagen var kapten för Aspelands Häradskompa. vid det år 1711 nyuppsatta Kalmar Regemente, se OKS sid 385.
År 1723 ingen flyttning.
År 1724 flyttade Captenen Johan Smitterlöv till Högsby socken. 1725 flyttade Anders Jonsson den yngre från Hammarsebo till Lönneberga socken. Samma år flyttade Måns Svensson ? från Ekenäs till Stockshult.
Samma år flyttade Kristian Persson från Lönneberga till Tillingeby, se 1722. Kristian Persson i Entsebo, Hammarsebo gamla nämndemanssläkt.
Hammarsebo gamla nämndemanssläkt
Från tiden 1647 till 1921. Under denna tid har nämligen nämndemanstjänsten kontinuerligt varit inom samma släkt. Huru förhållandet var före 1644 är okänt, men klart framgår att Hammarsebo hade en framträdande roll.

1) MFMMMMMFFF Olofs Olofsson. Med denne började den förste kände nämnde-mannen inom samma släkt. Ovanst. avled i Hbo 1702 och uppgavs att han var född på gården där han levt hela sitt liv. Ålder vid sin död 76 år gammal, alltså född omkring 1626.

2) MFMMMMMFF Peder Olofsson, född omkring 1647.

3) MFMMMMMF Hans Pedersson, född i Hbo 1668 25/1. Han hade ej fyllt 20 år när han avlade nämndemanseden, men på den tiden var det ej så noga: Karl den 12 blev kung vid 15 års ålder. Hans Pedersson vigdes i Sönnerhult, Vena 1691 2/4 med Ingeborg Hansdotter, dotter till bonden och kyrkvärden Hans (Grils = förkortning av Germund) Larsson. Den sistnämnde blev kyrkovärd i Vena 1665. Hans Pedersson var bosatt i Hbo där han skattade för 1/6 mantal Hbo samt erlade skatt till Vena för gård i Hulingsryd.

4) MFMMMMF [Anders Jonsson] född omkring 1685 i Vederhult, Vena. Vigd med Ingeborg Hansd. den yngre, född i Hbo 1697, dotter till nämndeman Pedersson o hans hustru Ingeborg Hansd. Anders Jonsson vigdes 1715. Anders Jonsson skattade för 1/6 mant Hbo. Han blev nämndeman efter svärfaderns död 1734.

5) MFMMF Börge Danielsson, född i Ryd, Järeda 1731 30/1. Han blev gift med Katarina Johansd. född i Hbo 1745 23/9, död i Hbo 1835 2/2. Hon var dotterdotter till nämndeman Anders Jonsson, se ovan.

6) Efter Börge Danielssons död 1795 28/8 blev Peter Salomonsson Berg i Kalvsjömåla nämndeman. Han var av den gamla Hbo nämndemanssläkt. Hans mormoder Anna Gjöransd. var dotterdotter till Gjöran Svensson och Karin Pedersd. i Kalvsjömåla, se denna boksidan 74 Lagfartsärende 1724 15 juni. Karin Pedersd. var född i Haddarp, Lönneberga, dotter till Peder som var gift med en äldre syster till nämndeman nr 1 Olofs Olafsson. Peder i Haddarp flyttade till Kalvsjömåla som dess förste bebyggare tiden 1613-1655. Samtidigt flyttade Sven Mattsson och byggde upp den andra gården. Sven Mattson var fader till Gjöran Svensson. Den äldste sonen Samuel Gjöransson tog sig namnet Molin när han kom till Karlskrona och blev handlande. Näst äldst av barnen var Elisabet Göransd. född omkring 1687 och hade många döttrar, en av de yngsta var Anna Göransd. Hon var mormoder till nämndeman Peter Salomonsson. Nämndeman Peter Salomonsson flyttade 1800 till Lönhult, Krisdala, senare till Öråsen, Mörlunda där han dog 1813 21/2.

7) Efter Peter Salomonsson blev MFMF Sven Jonsson nämndeman. Han var född i Hbo 1752 14/5, nämndeman till sin död 1822.

8) Äldste sonen Johan Birger Svensson MF morbror nämndeman, nämndeman efter faderns död. Han var född i Hbo 1785 27/11. Han dog i koleran i sept. 1835, tre dagar efter det han suttit vid hösttinget i Målilla.

9) Nämndeman Karl Johan Karlsson, född i Hammarsebo 1814. Den sistnämnde blev nämndeman efter Johan Birger Svensson. Karl Johan Karlsson gifte sig med änkan efter Johan Birger Svensson. Karl Johan Karlssons farfader Unge Jon Larsson, född i Hbo var kusin till nämndeman Sven Jansson. Unge Jon Larssons moder Maria Samuelsd. född i Hbo 1709 17/5, var syster till Sven Janssons fader Hejdridaren Johan Samuelsson, född i Hbo 1704 23/10. Unge Jon Larssons hustru i sitt första äktenskap Ingeborg Nilsd. var dotterdotter till nämndeman Anders Jonsson.

10) Efter Karl Johan Karlssons död blev hans äldste son i hans andra äktenskap Karl August Karlsson nämndeman. Han avgick 1921 och avled 1941. Härmed är släktskapen klarlagd för tiden 1647 till 1921. Snart verkar det som om det ej skulle behövas någon bonde alls i Hammarsebo. H.M.V.A.
KONFIRMANDER I MÅLILLA 1816-1823

Konfirmation i Målilla 1816
Knästorp Erik Magnus Trogen, född i Målilla 1800 27/8.
Björnhorvan Jonas Petter Gårdman, född i Gårdveda 1801 6/1.
Elgerum Jonas Persson, född i Karlstorp 1800 10/9.
Hägelåkra Nils Petter Pärsson, född i Mörlunda 1799 3/5.
Stockhorva Jonas Jonsson, född i Målilla 1800 24/9.
Målilla Gustaf Fredrik Skarlund, född i Målilla 1800 2/6.
Hägelåkra Lena Cajsa Jonsd. född i Målilla 1801 12/4.
Hagelsrum Madam Gustafa Tillman, född i Vimmerby.
Lockebo Maja Stina Persd.
Stighult Catarina Larsd. född i Målilla 1801 15/10.
Årena Lena Lotta Nilsd. född i Målilla ( ? ) 8/9.
Målilla Anna Lisa Jonsd. Lilja, född i Målilla 1801 9/12.

Konfirmation i Målilla 1817
Boda Petter Pettersson, född i Målilla 1801 20/7.
Boda Karl Magnus Pettersson, född i Målilla 1802 25/1.
Boda Jonas Månsson, född i Målilla 1802 12/8.
Råsbråten Petter Johan Pettersson, född i Målilla 1801 3/4.
Hyggelsebo Jonas Phersson, född i Målilla 1802 26/2.
Mörhult Lars Magnisson, född i Vena 1800 9/4. Son t. Lasson i Östrahult.
Brokehorva Samuel Jonsson, född i Målilla 1801 25/8.
Rensjömåla Isack Abrahamsson, född i Målilla 1800 15/9.
Ödhultsmåla *Petter Persson, född i Lönneberga 1802 21/4.
Lilla Hultet Jonas Johansson, född i Målilla 1801 3/8.
Kallersebo Erik Samuelsson, född i Målilla 1801 4/4.
Åbonäs Setterström.
Tillingeby Madam Va ? Callerström, född i Gårdveda 1800 10/10.
Ö. Årena Madam Sophia Augusta Blom, född i Björkö 1801 15/9.
Hagelsrum Jungfru Lovisa Sophia Bolander, född i Helsingborg 1801 11/1.
Hägelåkra Greta Stina Danielsd. född i Gårdveda 1802 12/2.
Kullhult Anna Maria Nilsd. född i Järeda 1800 24/2.
Oset Cajsa Persd. född i Krisdala 1801 10/1.
Sandbäckshult Anna Brita Sackariasd född i Vena 1801 18/2. D t Sacarias Olofs. i Gölebo.
Grönäng Anna Cajsa Blomberg, född i Målilla 1802 16/4.
Målilla Stina Maria Danielsd. född i Målilla 1801 4/5.
Målilla Cajsa Lisa Israelsd. född i Högsby 1801.
Hylta Maja Lisa Petersd. född i Målilla 1801 14/2.

Confirmerade i Målilla 1818
Ödhultsmåla *Petter Persson, född i Lönneberga se ovan 1802 21/4. Högt betyg.
Herr Ture Johan Rådd, född i Gårdveda 1802 25/7.
Hägelåkra Johan Magnus Johansson, född i Målilla 1802 19/10.
Kalvsjömåla Samuel Andersson, född i Skinnshult Krisdala 1802 2/8.
Sörebo, Kalvsjömåla Nils Larsson, född i Lönneberga 1803 14/1.
Bomåla Erik Gustaf Säfbom, född i Målilla 1802 16/4.
Tomåla Anders Petter Magnisson, född i Gårdveda 1801 26/5.
Granhult Peter Jonsson, född i Målilla 1802 10/7.
Rosendal Johannis Magnisson, född i Målilla 1802 21/9.
Norra Färgshult Johan Petter Svensson, född i Målilla 1802 26/6.
Stubbhult Daniel Petter Larsson, född i Målilla 1802 1/9.
Entsebo Christina Catharina Eriksd. född i Målilla 1802 20/9.
Entsebo Anna Maria Jonsd. född i Målilla 1803 25/9. "Högsta betyget".
Entsebo Ingeborg Israelsd. född i Målilla 1801 26/2.
Hammarsebo Stina Cajsa Carlsd. född i Målilla 1802 20/4.
Knästorp Lisa Chatarina Trogen, född i Målilla 24/11.
Hägelåkra Lovisa Jonsd. Sinnerström, född i Målilla 1803 23/6.
Hägelåkra Anna Lena Nilsd. född i Målilla 1803 3/10.
Ö. Årena Brita Maja Danielsd. född i Mörlunda 1802 19/12.
Ö. Årena Johanna Fredrika Andersd. född i Gårdveda 1801 13/3.
Kråkeryd Ingeborg Eriksd. född i Vimmerby 1802 30/1.
Gjörrätt Stina Maria Eriksd. född i Målilla 1799 6/8.
Kulltorp Agneta Christina Carlsd. ? född i Målilla 1803 28/5.
Grisebäck Stina Cajsa Johansd. född i Gårdveda 1803 16/9.
Mörhult Sara Cajsa Magnid. född i Vena 1802 31/3. D. t. Magnus Larsson i Östrahult
Ekeberg Maja Stina Petersd. född i Vena 13/5. D.t. Peter Persson i Ekeberg
Kallersebo Eva Stina Danielsd. född 1802 28/4 i Björkelid und. Årena, Målilla, Hbo.
Hylta Anna Lisa Danielsd. född i Målilla 1801 9/5.

Konfirmerade i Målilla 1819
Målilla Johan Isack Johansson, född i Målilla 1804 12/8.
Tillingeby Johan Erik Ekelund, född i Målilla 1802 16/12.
Elgerum dr. Johan Erik Pettersson, född i Målilla 1803 20/9.
Hammarsjöryd Carl Gustaf Samuelsson, född i Målilla 1803 19/7.
Målilla Jonas Petter Israelsson, född i Högsby 1804.
Målilla Gustaf Adolp Segergren, född i Målilla 1803 21/6.
Sandbäckshult Sven Petter Sacariasson ? född i Målilla 1803 25/7.
Kjejsarkullen Gustaf Adolp Carlsson, född i Vena 1804 28/8.
Hagelsrum Johannes Pettersson, född i Målilla 1801 8/12.
Lindås Nils Petter Danielsson, född i Målilla 1802 28/6.
Ekenäs Margareta Stina Eriksd. född i Målilla 1804 3/4.
Hylta Stina Lisa Johansd. född i Målilla 1804 8/1.
Målilla Lena Kajsa Skärlund, född i Målilla 1803 1/11.
Årena Maja Lisa Johansd. född i Karlstorp 1803
Stockhorva Stina Cajsa Jonsd. född i Målilla 1802 10/10.
Stighult Sara Cajsa Andersd. född i Målilla 1803 8/4.
Rensjömåla Stina Lisa Abrahamsd. född i Målilla 1804 1/3.
Åkroken Lovisa Eriksd. född i Mörlunda 1803 25/10.
Ekeberg Inga Lisa Persd. född i Målilla 1808 7/8.
Norra Färgshult Anna Lisa Svensd. född i Målilla 1804 25/3.
Hagelsrum Anna Carlotta Hellgren, född i Gårdveda.
Sörebo dräng Gustafsson, född i Karlstorp 1794 3/7

Konfirmander i Målilla 1820
Boda Lars Magnus Månsson, född i Målilla 1804 1/7.
Boda Petter Pettersson den äldre, född i Målilla 1804 30/7.
Boda Petter Pettrsson den yngre, född i Målilla 1805 30/4.
Entsebo Adolp Eriksson, född i Målilla 1805 14/1.
Åkebo Johan Gustaf Petersson, född i Målilla 1805 3/4.
Åkebo Johan Nilsson, född i Målilla 1804 27/9.
Målilla Nils Magnus Gustafsson, född i Målilla 1803 5/11.
Hägelåkra Johan Petter Wahlman, född i Mörlunda 1803 26/3.
Hägelåkra Carl Magnus Wahlman, född i Målilla 1805 24/7.
Hägelåkra Lars Erik Magnisson, född i Målilla 1805 5/8.
Kallersebo Gustaf Danielsson, född i Målilla 1805 21/3.
Stubbhult Gustaf Adolp Trogen, född i Målilla 1804 24/4.
Granhult Johannes Jonsson, född i Målilla 1804 21/10.
Ståckshult Peter Magnus Jonsson, född i Målilla 1804 30/7.
Tranefall Carl Magnus Jonsson, född i Målilla 1801 27/9.
Hällerum Jonas Petter Jonsson, född i Målilla 1801 27/9.
Svensmåla Lars Jonsson, född i Målilla 1803 3/12.
Norreberg Lars Magnus Nilsson, född i Målilla 1804 3/4.
Boda Ingrid Cajsa Jonsd. född i Målilla 1803 27/8.
Kallersebo Stina Greta Samuelsd. född i Pelarne 1805 11/5.
Hägelåkra Anna Lisa Danielsd. född i Målilla 1804 12/9.
Hägelåkra Greta Samuelsd. född i Gårdveda 1802 18/2.
Åkebo Maria Elisabet Andersd. född i Målilla 1805 9/6.
Rosendahl Brita Stina Magnid. född i Målilla 1805 3/4.

Konfirmander i Målilla 1821
Stubbhult Johan Larsson, född i Målilla 1806 26/3.
Säfshult Nils Petter Nilsson, född i Målilla 1804 24/6.
Årena Gustaf Erik Gustafsson, född i Målilla 1805 14/4.
Hammarsebo Jonas Petter Carlsson, född i Hbo 1805 23/7.
Hammarsebo Lars Magnus Johansson, född i Målilla 1805 17/7.
Tillingeby Nils Ekelund, född i Målilla 1805 23/11.
Tillingeby Anders Nilsson, född i Målilla 1806 4/7.
Mörhult Jonas Petter Magnisson, född i Målilla 1805 10/12.
Brostugan Nils Magnus Magnisson, född i Målilla 1806 20/11.
Rosenfors Lena M. Fagerström
Hylta Greta Stina Danielsd. född i Målilla 1805 10/3.
Stockshult Stina Lisa Jonsd. född i Målilla 1806 4/12.
Årena Lena Johansd. född i Carlstorp 1805.
Målilla Brita Lena Nilsd. född i Målilla 1806 25/5 " ? "
Mossebotorp Cajsa Lisa Johansd. född i Ökna
Nydal Anna Maria Magnid. född i Målilla 1805 11/10.
Rosenfors Anna Lisa Samuelsd. född i Fagerhult 1805 1/11.
Stockhorvan Anna Lena Jonsd. född i Målilla 1805 7/8.
Strängen Cajsa Lisa Magnid. född i Målilla 1805 6/1.

Konfirmander i Målilla 1822
Boda Nils Petter Nilsson, född i Målilla 1806 22/1.
Boda Adolp Fredrik Petersson, född i Målilla 1806 7/2.
Boda Per Månsson, född i Målilla 1806 27/7.
Hylta Petter Pettersson, född i Målilla 1806 14/5.
Ämmenäs Jonas Petter Danielsson.
Säfshult Jonas Petter Nilsson, född i Målilla 1806 7/3.
Molilla Johan Petter Gravelli ? född i Målilla 1806 21/6.
Kallersebo Jon Petter Henriksson, född i Gårdveda 1806 21/4.
Björnhorvan Erik Vilhelm Gårdman, född i Gårdveda 1806 24/8.
Hammarsjöryd Gustaf Larsson, född i Målilla 1806 20/8.
Målilla Anders Johansson, född i Gårdveda 1805 8/2.
Stockhorva Carl Petter Larsson, född i Målilla 1806 19/2.
Stighult Anders Petter Pettersson, född i Målilla 1805 19/12.
Stighult Erik Larsson, född i Målilla 1807 24/1.
Stensö Jonas Petter Nilsson, född i Målilla 1806 30/3.
Nygård Nils Petter Svensson, född i Mörlunda 1805 10/7.
Stråtorp Isack Verner Stråborg, född i Mörlunda.
Ö. Årena Anders Danielsson, född i Mörlunda 1806 19/9.
Hagelsrum Carl Magnus Pettersson, född i Målilla 1799 3/9.
Rosenfors Gustafa Albertina Tillman, född i Målilla 1805 19/12.
Kallersebo Anna Lisa Samuelsd. född i Pelarne 1808 26/2.
Kullhult Ingrid Cajsa Persd. född i Målilla 1807 28/9.
Hylta Stina Greta Johansd. född i Målilla 1807 16/2.
Åkebo Cajsa Lisa Svensd. född i Målilla 1807 27/9.
Hägelåkra Stina Cajsa Jaensd. född i Målilla 1806 5/5.
Målilla Johanna Margareta Rudling, född i Målilla 1807 9/4.
Ekenäs Lucretia Eriksd. född i Målilla 1806 12/12.

Konfirmerade i Målilla 1823
Gustaf Georg Bergstrand från Älgshult, född i Målilla 1809 23/9.
Samuel Jonsson från Boda, född i Målilla 1807 19/10.
Jonas Pettersson i Älgshult, född i Målilla 1807 6/3.
Petter Johannes Nilsson från Hägelåkra, född i Målilla 1807 29/[ 2 ].
Jonas Petter Danielsson från Hägelåkra, född i Målilla 1808 26/1.
Nils Petter Samuelsson från Grisebäck, född i Målilla 23/11.
Carl Magnus Johansson från Stubbhult, född i Målilla 1806 28/9.
Nils Magnus från Säfshult, född i Målilla 1808 26/1.
Olof Svensson från Säfshult, född i Vena 1807 19/9. Son till Sven Jonsson i Tälleryd.
Carl Magnus Nilsson i Mostugan, född i Målilla 1806 28/9.
Jonas Petter i Hägelåkra, född i Vimmerby 1807.
Nils Johan Persson från Boda 1808 17/1.
Lars [Kagnus] Jonsson i Fällan, född i Målilla 1807 11/9.
Jaen Petter Petersson, född i Rensjöholm, Målilla 1805 12/3.
Jonas Abrahamsson i Stråtomta, född i Målilla 1806 27/8.
Sacarias Verner Strandberg i Säfshult, född i Målilla 1806 12/3.
Nils Svensson i Åbonäs, född i Målilla 1805 9/6.
Johannes Jaensson, född i Vena 1806 27/11. Son till Johan Israelsson i Svinhult.

Här slutar Målilla konfirmanderlängd. I fortsättningen börjar Målilla konfirmanders-längd inbunden i samma bok som Lönneberga [--] Målilla konfirmanderna med flickor från 1823 och så vidare. Konfirmanderna från norra delen av socknen, Kalvsjömåla o. Sörebo, hade ca 17 km lång väg, fram och åter från Målilla 34 eller 35 kilometer. Någon snöplogning var ytterst sparsam. Man ville ej ploga bort snön, den behövdes på vägarna när jernvägen ej funnos.
Fö r att snöplogning på den tiden skulle ske behövdes snödjupet vara minst fotsdjupt 30 centimeter. Så var den tidens skolskjuts. Man fick gå nära 4 mil om dagen i djup snö.

Målilla vigselbok 1801

1801
22/6 Jonas Larsson tillt. hemmansbr. i Ösjögle, Virserum och Eva Stina Sjöstrand, dotter av gästgivaren i Målilla Samuel Sjöstrand o.h. Maria Johansd.

17/7 Magnus Olson dräng o. torpare i Stenshult und. Stensryd o. Sara Svensd. d. till torparen i Lindås o.h. Sara Nilsd. Varande syskonbarn undfått Kunglig Nådigt tillstånd till detta äktenskap.

27/9 Samuel Eriksson, tjänstedr. i Målilla mellangård o. Catarina Sakariasd. Södergren, dotter av volontären Sacarias Södergren o.h. Annica Jonsd. i torpet Sörebo under Boda.

2/10 Petter Petersson Bergström, skräddardräng i Petersborg under M. o. Stina Cajsa Johansd. d. av Johan Hansson Gårveda o.h. Maria.

11/10 Sven Larsson dr. o. tillt torpare i Norra Färgshult o. Cristina Petersd. d. av torpare Peter Jönsson o.h. Krestin Persd. därstädes.

20/10 Peter Johansson, dr. o. tillt brukare i Fagerhult Mörlunda socken o. Cristina Jonsd d. av rusthållaren i Ekenäs Jonas Persson o.h. Ingeborg Eriksd.

7/11 Jonas Carlsson, enkeman i Älgshult, Målilla och Catarina Samuelsd. dotter av bonden Samuel Person o.h. Ingrid Olofsd. i Kvillehult, Vimmerby socken.

7/11 Peter Jönsson enkeman i torp Tranefall und. Hagelsrum o. Eva Stina Andersd. enka efter Anders Olofsson i Rum i Södra Vi socken.
7/11 Petter Gabrielsson dr. o. tillt. torpare i Uttersjömåla under Västrarp o. Catarina Petersd. d. av Peter Jöransson i Stighult o.h. Stina Nilsd.

26/12 Jonas Eriksson, dräng i Stensryd, tillt. torpare i Svensmåla därst. o. Catarina Andersd. d. av torparen i Svensmåla Anders Samuelsson o.h. Stina Persd.

29/12 Nils Nilsson enkem. o. rusthållaren i Säfshult o. Lisa Carlsd. doter av bonden Carl Persson i Rumskulla socken. Mossåkra? o.h. Margareta Matiasd. Vigda i Målilla

1802
2/3 Adam Holm, häradsmålare i Målilla by och Maria Jonsd. Torfelt, dt av soldaten i Sinnersta Tveta Jonas Olson Torfelt o.h. Catarina Jacobsd.

18/4 Peter Samuelsson dr. o. tillt. brukare i Älgshult, Målilla och Ingrid Stina Johansd. dt av bonden Johannes Mattiasson o.h. Stina Andersd. i Målilla, Lilla Lillegård.

4/5 Anders Alexandersson, enkeman o. torp. i Tranefall und. Tillingeby o. Elsa Catarina Jaensd. d.t. Jaen Jaensson o.h. Cristina [--]berg. Fadern var rättare på Mossebo i Pelarne.

20/8 Anders Larsson tillt. bruk. Horvan i Hbo o. Anna Catharina Olofsd. dotter av torp. Olof Sacariasson o.h. Brita Svensd. i Ekeberg.

14/10 Carl Nilsson dr. o. tillt. brukaren o. Maria Jonsd. enka efter rusthållaren Olof Olofsson i Säfshult.

8/11 Jonas Persson enkeman i Entsebo frälsegård o. Magdalena Josefsd. dotter av rust-hållaren Josef Danielsson o.h. Stina Jonsd. i Boda.

9/11 Jonas Larsson dr. o. tillt. rusthållare i Boda. Kom från Lönneberga, o. Stina Lisa Magnid. dotter av rusth. Magnus Persson o.h. Catarina Persd. i Boda.

21/11 Anders Johannisson, dräng kyrkovärd hemmansäg. Målilla frälsegård o.h. enkan Ingeborg Nannesd. enkan efter bonden Carl Jonsson i Åkebo.

28/11 Samuel Gustafsson, dr. o. tillt. torpare i Oset under Hagelsrum, o. Sara Maria Carlsd. d. av Carl Danielsson i Oset o.h. Magdalena Carlsd. Samuel Gustafsson var född i Hbo, senare bosatt i Hammarsjöryd. Släkten kvar i Åkarp, Lönneberga.

25/11 Nils Andersson, dr o. tillt. brukare från Bokara, Mörlunda o. pig. Susanna Jonsd. d. av avlidne Jonas Jonsson i Tillingeby o.h. Catarina Larsd.

26/12 Nils Svensson, dr. o. tillt. torpare i Uppsalla Kulla und. Uppsala o. pig. Maria Samuelsd. d. av bonden Samuel Samuelsson o.h. Carin Cristmansd. i Stighult. Hon var dotter till Cristman Persson. Denne var son till Cristian Svensson Ståndig. Se boken OKS sid 323, Fallhult Vena.

Vigda i Målilla 1803
5/10 Alexander Svensson, dr. o. tillt brukare i Målilla o. pig. Maria Cristina Jonsd. d. av nämndeman o. gästgivaren i Målilla Mellangård o.h. Sara Johansd.

9/10 Anders Johanssson dr. från Hammarsebo o. tillt. brukare i Åkebo.

14/10 Nils Johansson Westring, gårdsdräng i Hagelsrums herrgård o. pig. Maria Persd. d. av torpare Per Elofsson o.h. Brita i Mörlunda soldatt. Gröndahl.

23/10 Nils Håkansson dr. o. gårdsbr. i Turlunda, Mörlunda o. pig. Cristina Nilsd. d. av bonden Nils Nilsson Junior i Knästorp o.h. Catarina Larsd.

24/0 Lars Nilsson dr. o. rusthållare i Iggerhult, Vena o. pig. Maria Nilsd. d. av bonden Nils Nilsson den yngre i Knästorp. 6/11 Nils Jaensson, dr. o. tillt. brukare i Åkebo o. Catarina Nannesdotter, d. av bonden Nanne Nilsson o. hans avlidna hustru Susanna Nilsd. i Åkebo.

13/11 Nils Jonsson, dr. o. tillt. torpare i Källehult under Snokevik ? i Mörlunda o. enkan Stina Andersd. efter volontären Anders Samuelson Hesselgren i Råsbråten.

23/11 Magnus Larsson, dr. sockenskomakare o. tillt. brukare i Hägelåkra o. enkan Helena Petersd. enka 1802 27/8 efter bonden Peter Samuelsson i Hägelåkra. Axel Noren, vice häradshövding i Vimmerby och Catarina Maria Hult, d. av prosten L.B. Hult o. fru M. C. Levin.

30/11 Peter Jonsson Runberg, enkling i Säfshult under Cristineberg och antagen socken-skräddare i Kråksmåla och Hjertrud Catarina Johannisd. d. av avlidne bonden i Målilla Johannes Matthsson o. Stina Andersd.

21/12 Carl Fredrik Larsson, gårdsdräng i Cristineberg tillt. torp. i Oset, enkl. 1804 o. pig. Anna Catarina Jonsd. d. av torparen i Hultet Jonas Gustafsson o.h. Lena Jönsd. 25/12 Nils Samuelsson, skräddardr. dräng, ofärdig i högra handen, bor i Säfshult o. pig. Cristina Nilsd. dt av brukaren i Säfshult Nils Nilsson den yngre o.h. Lisken Larsd.

26/12 Nils Eriksson, dr. i Stighult o. Anna Catarina Persd. d. av bonden Peter Jönsson i Mossebo, Mörlunda. H Anna Johansd. Vigda i Målilla 1804 30/4 Johannes Johansson, sockenskräddare i Målilla, enkeman 1796 2/12 då hustrun Johanna Carldsd. död utan arvingar. Vigd med Elisabet Isacksd. d. av gästgivaren Isack Danielsson o.h. Ingeborg Nilsd. i Målilla mellangård. Vigd 1798 24/1. Lagligen skild från soldaten corpralen för Målilla Peter Kämpe som uti aug. samma år sedan han förstört sitt husgeråd.

22/5 Lars Larsson, enkling och rusthållaren uti Stubbhult, vigd med Maria Christina Börgesd. piga o. dotter av avlidna bonden Börge Johansson o.h. Brita Olofsd. 10/6 Carl Nilsson, brudgum dr. o. tillt. brukare av gården Lilla Boda i Mörludna, vigd m. Brita Jonsd. piga o. d. till rusthållaren i Boda Jonas Danielsson o.h. Stina Nilsd.
24/6 Samuel Samuelsson, dräng o. tillt. brukaren i Pelarne, Kroxtorp, o. pig. Annica Jonsd. dotter av rusthållaren Jonas Svensson o.h. Greta Nilsd. i Kallersebo.

14/10 Magnus Petersson dr. i Tillingeby o. tillt. torpare i Grönlid und. Ljungby i Gårdveda o. pig. Catarina Jeansd. Wahlman, d. av bonden Jaen Wahlman o.h. Lisken Andersd. i Hägelåkra.

4/11 Johan Eriksson, dr. tillt. brukare i Stora Aby, Mörlunda, vigd m. pig. Magdalena Andersd. d. av torparen i Bosjöryd Anders Johansson o.h. Maria Jonsd.

11/11 Jonas Hammarlund, bruksinspektor vid Hagelsrums masugn, vigd m. Helena Cristina Brunberg, d. av trädgårdsmästaren Erik Brunberg o.h. Stina Samuelsd. lyst i Hässelby kyrka.

16/11 Magnus Nilsson, ofärdig skräddardräng i Brostugan und. Hbo, vigd m. Annica Mattiasd. d. t. torparen Matias Nilsson o.h. Kristin Persd.

27/12 Samuel Eriksson, dr. tillt. brukare i Hägelåkra, o. pig. Maria Eriksd. d. av bonden Erik Jonsson o.h. Stina Nilsd. i Hägelåkra.

Vigda i Målilla 1805
1/1 Måns Månsson, dr. o. hemmansäg. i Norrlida i Pelarne socken o. pig. Maria Larsd. d. av rusthållaren Lars Persson o.h. Annica Larsd. i Kallersebo.

20/4 Nils Andersson enkeman o. tillt. frälse lantbrukare i Mörhult o. pig. Maria Catarina Andersd. dotter av avlidna bonden i Rum. Södra Vi, och enkan, nu i Mörhult, Eva Stina Andersd.

1/11 Magnus Johansson Westring, dr. förut mölnare och sågare i Kvarngården, Rosen-fors, o. pig. Maria Andersd. d. av torparen i Dahlstorpe under Gårdveda Anders Larsson o.h. nu enkan Stina Larsd. i Tillingeby.

1/11 Nils Börgesson, dr. o. torpare i [Stensby] und. Stensryd o. pig. Catarina Jonsd. d. av torpare Jonas Jaensson o.h. Carin Jaensd. i torpet Tillfallet ? und. Virserums Läns-mansgård.

14/11 Lars Larsson, dr. o. rusthållare i Kallersebo o. pig Christina Jonsd. d. av rust-hållaren Jonas Svensson o.h. Greta Nilsd. därstädes.

25/11 Lars Carlsson dr. o. brukare i Östra Årena o. pig Maria Cristina Svensd. af volon-tären Sven Nilsson Melander o.h. Annica Persd. i torpet Nyrödja ? Mörlunda.

11/12 Peter Samuelsson, gårdsdräng på säteriet Flenshult i Carlstorps socken o. pig. Maria Samuelsd. d. av rusth. i Boda Samuel Olsson o.h. Stina Danielsd. 17/12 Johan Gustaf Brusie, vice häradshövding i Vimmerby stad o. mademoiselle car-lotta Fredrika Hult d. av prosten Lars B. Hult o.h. Märta Cristina Levin.

22/12 Lars Nilsson, dr. o. tillt. torpare i Hammarsjöryd o. pig. Anna Maria Gustavsd. d. av avlidne torparen Gustaf Nilsson o.h. Stina [Ivansd.] i Hammarsjöryd, se boken OKS sid 198 1827.

Vigda i Målilla 1806
1/1 Anders Nilsson, bruksdräng vid Hagelsrums masugn o. pig. Stina Petersd. d. av avlidne torparen i Sand, Edshults socken, Peter Månsson o.h. Helena Danielsd.

24/1 Jonas Persson Dahlström, dr. o. torpare i Hammarsjöryd och tillträdande frälse-bonde i Lövhult i Carlstorp socken o. enkan Catarina Petersd. enka efter torparen Peter Gabrielsson i Carlstorp under Hagelsrum.

23/2 Daniel Nilsson, dr. i Ämmenäs o. tillt. brukare o. pig. Elisabet Andersd. d. av nämndeman Anders Persson o.h. Anna Molander i Ämmenäs.

2/3 Carl [Benktsson] Tjänste, dr. i Målilla mellangård o. pig. Sara Nilsd. i Kråkeryd, d. av rusthållaren Nils Persson o.h. Ingeborg [Benktsd] i Ormestorp i Vena socken.

24/4 Magnus Gabriel Carlsson, dr. o. tillt. brukare i Hägelåkra, o. pig. Catharina Nilsd. d. av förre torparen i Sandbäckshult Nils Marsberg ?

13/6 Nils Nilsson, bonde i Kalvsjömåla, o. pig. Cristina Elisabet Johansd. d. av torparen Johan Olsson i Crisdala torpet Kullen under Höckhult och hustrun Lisken Jacobsd. Nils Nilsson hade lagligen blivit skild från sin förra hustru 1805 8/8 Cajsa Lisa Olsd. i Krokshult.

27/7 Jonas Börgesson, dr. o. tillt. brukare i Hammarsebo o. pig. Magdalena Danielsd. d. av bonden Daniel Eriksson i Odingsås i Tveta socken o.h. Sara Catarina Haraldsd. nu enka boende i Tveta. Jonas Börgesson var son till nämndeman Börge Danielsson i Hbo samt svåger till nämndeman Sven Jansson i Hbo. Se Hammarsebo gamla nämndemans-släkt. Se denna bok sida 82. Kort efter äktenskapet flyttade Jonas Börgesson troligen till Rosenfors. Åtminstone bodde han där en tid. Se boken OKS sida 29 1775 8/12.

17/12 Lars Dahlgren, bruksinspektor i Rosenfors och mademoiselle Johanna Gustafa Hult, dotter av prosten Lars Bernhard Hult o. fru Märta Ch. Levin i Målilla.

14/11 Sven Holgersson, dr. o. tillt. brukaren i Åkebo o. pigan Sara Cristina Nilsd. dotter av bonden i Hammarsebo Nils Erlandsson o.h. Lisken Persd.Nils Erlandsson var född i Hägelåkra 1753 17/1 o.h. Lisken Persd. född i Hylta 1754 27/8, d. till Per Eriksson i Hylta, se boken OKS sid 42.

15/11 Daniel Nyberg, regementstrumslagare vid Kalmar Regemente, från Nottebäck o. pig. Stina Samuelsd. d. av bonden i Hbo Samuel Månsson o.h. Cristina Eriksd. född i Hylta 1756

9/3, se OKS sid 43-42-55 Måns Olofsson Katt, 64 Adolf Nyberg o 76 Johan Nyberg.

20/11 Hemming Sigonisson, dr. o. torpare i Tranefall und. Hagelsrum o. pig. Maria Cristina Nilsd. d. av bonden Nils Nilsson i Ingebo, Mörlunda o.h. Maria Jonsd. Vigda 1807 i Målilla.

1/1 Johannes Olofsson, dr. o. tillt. torp i Ekebo und. Ö Årena o. pig. Maria Månsd. d. av torparen *Måns Jonsson o.h. Catarina Christ. Josefsd. i Ekebo.

1/1 Peter Jonsson, dr. o. tillt. torpare i Björkelid und. Ö Årena o. pig. Catarina Månsd. dotter av *Måns Jonsson o.h. se ovan.

9/2 Nils Svensson, bonde o. enkeman i Byrum, Tveta o. pig. Annica Andersd. d. av Anders Larsson o.h. Stina Larsd. i Tillingeby. 30/3 Jonas Jonsson, dr. från Näshult, Mörlunda, o. tillt. brukare i Hägelåkra o enkan Sara Maria Danielsd. enka 1806 26/2 efter bonden Johan Gudmundsson i Hägelåkra, Mo.

13/4 Petter Bergstrand, organist och klockare i Målilla, änkeman 8/1 1797, se boken OKS sidan 39 Peter Bergstrand, vig. med Ullrika Tillman d. av inspektoren Jonas Till-man i Tillingeby, o.h. Cristina Dahlman. Bergstrand var klockaren under kyrkobygget i Målilla. Hans ekonomi var dålig och han hade svårt att klara slutredovisningen till kyrkan.

5/9 Hemming Larsson, dr. o. tillträdande brukare i Backeby, Gårdveda o. pig. Catharina Jonsd. d av avlidne bonden i Hägelåkra Jonas Olsson o hans efterlevande enka Ingeborg Erlandsd. i Stensryd. Troligen var hon Erlands dotter i Hägelåkra.

4/10 Lars Sigonison, dr. i Tranefall o. tillt. torpare und. Flenshult, Carlstorps socken o. pig. Helena Jonsd. dt av torparen i Eksjö socken, Jonas Månsson o.h. Maria Carlsd. 16/10 Gabriel Jaensson dr. o. rusth. i Knabbarp i Vimmerby landsf. o. pig. Annica Nilsd d. av Nils Larsson o.h. Ingrid Andersd. i Venshult, Järeda [--] i Knabbarp.

24/10 Peter Johannes Hindriksson, dr. från Aggatorp i Virserum. Hemmansägare o. tillt. gästgivare i Målilla gästgivaregård. Vigd med Helena Catarina Samuelsd. Sjöstrand, dotter av gästgivaren Samuel Sjöstrand och ännu levande h. Maria Johansd. därstädes.

25/10 Peter Pettersson, dr. o. hemmansäg. i Entsebo frälsegård, vigd m. Margareta Jonsd. d. av avlidne rusthållaren Jonas Svensson i Kallersebo o.h. Margareta Nilsd. där ännu levande.

6/11 Lars Eriksson, dr. från Klövedala, Järeda socken o. pig. i Lockebo Elisabet Lock-ström d. av avlidne soldaten i Frödinge Långbrötsle Jacob Lockström och den ännu levande änkan Anna Olofsd. Släkten Lockström finnes i Silverdalen.

28/11 Lars Andersson,dr. o. tillt. torpare i Färgsjömåla und. Stensryd o. pig. Catarina Jonsd. Stolt, dotter av vice corpralen Jonas Stolt o.h. Ingeborg Johansd. därstädes.

30/11 Jacob Baggman, hammarsmed med mästerskrivare vid Rosenfors o. pig. Maria Christina Söderberg, dotter av Beata Sophia Grill i Svinereds ? socken. 3/12 Per Larsson,dräng i Ekenäs o. pig. Maria Andersd. d. av förre torparen Anders Persson o.h. Carin Eriksd. i Hohult under Ekenäs.

4/5 Peter Jaensson Aspelund, dr. o. [--tjänt] på Härstorp i Pelarne, vigd med pig. Sara Lisa Jonsd. Hagelberg, d. av dragonen från Hagelsrum Jonas Hagelberg o.h. Kristin Larsd. Wernberg, Horvan. Det finnes en del historier om Hagelberg sedan general Pechlins tid. Han var en av de få som kunde lura generalen.

19/12 Olof Jonsson, enkeman o. torpare i Dalefall, Sönnerhult, Vena och pig. Maja Lisa Petersd. d. av torparen i Spången Petter Nilsson o.h. Elin Nilsd.

26/12 Carl Magnus Andersson, dr. o. tillt. torpare i Bosjöryd o. pig. Catarina Larsd. d. av avlidne torparen Lars Nilsson o.h. Catarina Sunesd.

26/12 Petter Eriksson Björn, dr. o. tillt. torpare i Åryd und. Ö Årena o. pig. Ingeborg Larsd. d. av torparen i Åryd Lars Arvidsson o.h. Kerstin Börgesd. Vigda i Målilla 1808

18/4 Lars Jonsson, dr. o. tillt. rusthållare i Kallersebo o. pig. Brita Cristina Johannesd. d. av Johannes Gabrielsson. De voro föräldrar till Anders Larsson "Hövdingen". Han hade flera bröder samt systern Johalla. Lars Jonsson var född i Hellerum, Tuna. Hans fader var född i Kallersebo och genom sitt äktenskap kom till Tuna. Genom sitt äktenskap så återkom Lars Jonsson till Kallersebo.

6/5 Carl Johansson Westring, tjänstedr. i Ekenäs o. pig. Maria Elisabet Pehrsd. d. till bonden Per Christiansson o.h. Lisken Gustafsd. i Ekenäs.

15/5 Jonas Petersson Höglander, dr. häradssnickare i Handbörds härad. Hemmansäg. i Entsebo, vigd m. pig. Anna Petersd. d. av frälsebonden Petter Persson o.h. Sara Jonsd. i Entsebo.

3/6 Olof Jonas Cryssander, enkeman o. byggmästare från Carlstorp, kommen hit från Ökna socken, vigd med Lena Cajsa Klen, d. till rusthållare Carl Klen o.h. Annica Anddersd. Den 9/12 1807 hade hon fått laga skiljobrev från volontären Göran Daniel Rosendal.

31/7 Gustaf Häger, fogde fullmakt av den 18/12 1805 o. fröken Gustafa Carlotta Löven-adler, d. av fenriken Carl Adam Lövenadler och avlidna fru friherrinan Marta Henrietta Lybecker, vigda i Lockebo.

11/9 Jonas Nilsso, dr. o. tillt. frälsebonde i Muntorp, Tveta socken o. pig. Eva Danielsd. d. av soldaten corpralen Daniel Nilsson Blådstrand och ännu levande h. Stina Eriksd. boende i Kråkeryd.

29/10 Jonas Eriksson, dr. o. tillt. rustn. o. brukare i Junnarp, Vena, nu i Kallersebo o. pig. Maria Jonsd. d. av avlidne rusthållaren Jonas Svensson och ännu levande enkan Greta Nilsd.

8/11 Jonas ? Nilsson, enkling och brukare i Ämmenäs. Carin ? Petersd. d. av rusthållare Peter Danielsson o.h. Catarina Andersd. i Boda.

18/11 Jonas Petersson, dr. brukare på Stensryds donationshemman o. enkan Anna Greta Jonsd. enka 13/8 1807 efter bonden Johan Samuelsson därstädes.

För dem som eventuellt tänker besöka Landsarkivet i Vadstena så lämnas här följande upplysning.
Den som för första gången besöker Landsarkivet bör första gången hava med sig en person som har någon kännedom om arkivforskning. Skall en person som ej är van vid arkivforskning helt börja på egen hand, då blir resultatet under de första veckorna ofta så nedslående så att forskningen snart kommer att avslutas.

Det finnes en hel mängd olika böcker att välja på. Vadstena Landsarkiv har nu cirka 10 kilometer hyllmeter böcker staplade bredvid varandra, men detta behöver ej avskräcka. Det finnes ett upplagt kartotek så på endast några minuter så kan man beställa den bok man önskar. För att nämna några av de mäst aktuella böckerna i Landsarkivet må nämnas

1) Husförhörslängd. Födelse, vigsel, och döbok, konfirmationslängd, flyttningslängd. Domböcker, som handhaver bland annat bouppteckningar o. lagfartsbevis, ärende. Med många andra böcker och handlingar.

Önskar man uppgift om soldater och militära personer, då får man vända sig till krigsarkivet i Stockholm.
Ett intressant arkiv är Lantmäteriarkivet i Stockholm. Där kan man även beställa kopior av gamla kartor och handlingar.

Torparjäntans visa
1)Johan Fredrik och jag, vi har det så bra, vi bor i en hydda långt borta i skogen, Vi kolar vår mila, det räcker till bröd, köttet, det tager vi hem ifrån skogen och fisken, den hämtas där nere vid sjön
2) Johan Fredrik och jag, vi har det så bra, vi bor i en hydda långt borta i skogen, Ingen grinig matmor man ser, ingen bonde är sur,på lediga stunder vi bygger upp torpet. En åker är bruten och snart blir det två, och detsamma kan sägas om barnen. Johan Fredrik och jag, vi har det så bra i vår hydda långt borta i skogen
3) Johan Fredrik och jag, vi har det så bra i vår hydda långt borta i skogen. Ej ville jag byta min hydda i skogen mot Herrgår´n där nere vid byn Vi äro ju fria, här lever vi livet och ingen i världen oss stör Johan Fredrik och jag, vi har det så bra i vår hydda långt borta i skogen.