Länkar
Hultsfreds Kommun

Målilla Motorklubb

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation.
Våra syften är att:
Ø Verka för medvetenhet om värdet av att vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider.
Ø Stödja och utveckla opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik.
Ø Hålla kunskapen om äldre byggnadsteknik levande. Ø Främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia.
Ø Stödja krav på god kvalitet i nutida planering och bebyggelse.
Ø Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård.
Ø Hålla kontakt med internationell verksamhet på området.


Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är hembygdsrörelsens riksorganisation. 26 hembygdsförbund i län och landskap är medlemsorganisationer.
Enskilda personer kan vara stödjande medlemmar i SHF.
Vi arbetar med:
Ø Råd och service till föreningar och förbund
Ø Hembygdsfrågor för alla hembygder
Ø Opinionsbildning
Ø Kontakter med centrala myndigheter

Kalmar Läns Hembygdsförbund
Hembygdsrörelsens samarbetsorgan i Kalmar län, inklusive Öland. 111 föreningar med ca 37 000 medlemmar är anslutna till länsförbundet. De flesta är hembygdsföreningar, men några är folkdanslag eller liknande.

Glesbygdsverket
Glesbygdsverket är en statlig myndighet som rapporterar om utvecklingen i glesbygds-, landsbygds, och skärgårdsområden.

Tekniska Museet
Tekniska museet, som är Sveriges största tekniska museum, har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. Utställningsytan är på 10 000 kvm och museet har cirka 170 000 besökare/år.

Pilen
Cykelfabrik i Målilla

Brian Wilson, Beach Boys

Tändkulans Vänner
Sällskapet Tändkulans vänner som även kallar sig för The Stationary Engine Club of Sweden har som syfta att i allmänhetens intresse bevara teknik och historia från förbränningsmotorer och då i synnerhet tändkulemotorer, men även ångmaskiner, lokomobiler, veterantraktorer och där tillhörande arbetsmaskiner.

Grålleklubben
Svenska Fergusonklubben GRÅLLE är en ideell förening som bildades i Ringarum i Östergötland 1986. I tretton län har Grålleklubben bildat sektioner. Den lilla grå traktorn har blivit en kult där lantbruksnostalgi och intresse för teknisk utveckling blandas i lagom proportioner.

Rubens Maskinhistoriska Samling i Götene
RUBENS Maskinhistoriska Samlingar är en omfattande samling gamla intressanta maskiner. Samlingarna består till huvuddelen av kraftproducerande maskiner av typen ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag. Därtill har anslutits kompletterande arbetsmaskiner och arbetsfordon, veterantraktorer och olika vägmaskiner. En rad olika typer av arbetsmaskiner och redskap är andra delar som breddar och kompletterar denna Skandinaviens kanske största samling av maskinhistoria. Samlingarnas innehåll har sin tyngd förlagd på tidsperioden 1860-1950.

Maskinhistoriska föreningen


www.semidiesel.se

Vevhuset
Vevhusets veteranmotor förening

Pythagorasmuseum
Ett levande och arbetande industrimuseum

Kalmar Läns Museum

LEADER
Föreningen erbjuder kunskap, råd och kraft i form av personliga resurser och ett brett, aktivt nätverk, till de aktörer som arbetar för ungas villkor. Genom att kontakta föreningen får du tillgång till föreningens samlade kompetens och unika kontakter. Därutöver har föreningen genom olika finansiärer ekonomiska resurser för att kunna stötta nyskapande projekt som syftar till att ge unga en positiv uppväxt.

Kulturarvsportalen
Regional utveckling kan åstadkommas genom ett brett förankringsarbete och samarbete inom länet. Kulturarv Kalmar län syftar till att skapa djupare samverkan mellan länets bibliotek, museer, arkiv, föreningar, skolor, högskola och övriga kulturinstitutioner.